Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 2019/2020

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du designa framtidens elbilar eller arbeta med förnybara energikällor? Då kan civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vara något för dig! På elektro får du chansen att lära dig mer om alltifrån hur Sveriges elnät fungerar till de små elektronikkomponenterna i din mobiltelefon. Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet är ett bra val om du vill arbeta mot en mer hållbar och digitaliserad framtid.

Det finns ett växande behov av civilingenjörer med bred och djup kompetens i elektroteknik både i Sverige och utomlands. Att förnya och bygga ut Sveriges elkraftnät är viktiga uppgifter, bland annat för att kunna ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. Europas över 100 år gamla elnät behöver förnyas och i Afrika och Asien saknar två miljarder människor tillgång till elektricitet. I takt med det växande behovet av modern infrastruktur för el ökar också efterfrågan på kvalificerade elektroingenjörer. Efter utbildningen kanske det är du som designar framtidens elbilar eller nya vindkraftverk?

Tillgång till billig och miljövänligt framställd el är viktig för samhällsutvecklingen. Vissa delar av världen drabbas hårdare av miljöproblem och klimatrelaterade förändringar på grund av ökade koldioxidutsläpp. För att uppnå en miljömässigt hållbar utveckling krävs globala satsningar på en tillförlitlig och renare energisektor. Elnätets betydelse som energieffektiv och miljövänlig energibärare blir allt större. Elbilar är på väg att introduceras i mer omfattande skala. För att minimera miljöpåverkan från tung processindustri behövs avancerade mät-, styr- och reglersystem. Det krävs därför moderna styrsystem och energibesparande maskiner.

På civilingenjörsprogrammet i elektroteknik i Uppsala får du de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta som elektroingenjör inom alla dessa områden, och fler därtill

Om programmet

Utbildningen ger dig breda tekniska kunskaper men hjälper dig också att bli bättre på att kommunicera, samarbeta och tänka kreativt. Du får kontakter med näringslivet och får vara med i frontlinjen när du följer Uppsala universitets unika spetsforskning inom den förnybara elenergiproduktionen som bidrar till utvecklingen av ny svensk industri.

Ingenjörsinriktade projektkurser ger dig verktygen att omsätta teori i praktik efter utbildningen samt utvecklar dina färdigheter och förbättrar dina chanser till attraktiva jobb inom såväl näringsliv som akademi.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Ellen Nordén
Från: Västerås
Läser: Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville plugga elektroteknik för att få vara med och utveckla framtidens hållbara samhälle. Jag förstod att elektrotekniken skulle spela en stor roll gällande utvecklingen av ren och effektiv el, samt smarta lösningar kring allt som har med elektronik att göra. Det verkade vara en spännande utbildning där man fick lära sig tekniken kring både små och stora elsystem.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är superkul! Till skillnad från gymnasiet är det i princip helt eget ansvar och endast ett fåtal obligatoriska moment i varje kurs. Min upplevelse är att alla studenter är väldigt hjälpsamma och även om studierna såklart varit utmanande och svåra har man alltid haft vänner att plugga med.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Universitetet har överlag en hög standard på sina utbildningar då de flesta utbildningar och kurser har funnits väldigt länge och på så sätt kunnat utvecklas över åren. Jag tycker även att det är jättebra att det är en stor skola, då det alltid finns folk att plugga med, det är mycket rörelse och alltid något som händer.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det har skiljt sig lite från år till år men oftast börjar man 8.15 eller 10.15, har en till två lektioner eller föreläsningar. Kl 12.00 äter man lunch i ett av flera lunch-/microrum som finns på skolan. Därefter är det oftast någon till föreläsning. Ofta sitter man kvar en stund efter skolan och pluggar med sina kompisar också.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Vi har jobbat mycket i projektform och vi har även fått arbeta mycket praktiskt. Det har varit jättebra att verkligen få se vad man kan göra i verkligheten och inte bara lära sig teori.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var självklart jättenervös och visste inte riktigt hur det skulle gå till. Det var lite ovant att skrivtiden var hela fem timmar, men som tur är alla i samma sits och man vande sig efter man skrivit de första tentorna.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Målet är att kunna utmana och utveckla mig själv för att i framtiden kunna ha ett varierande och roligt yrke som är utvecklande.

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet är det bästa med Uppsala! Det finns 13 nationer som är till för alla som studerar i Uppsala och de har olika aktiviteter varje dag. På nationer kan man sjunga i kör, sporta, hitta nya vänner, gå på gasque och gå på både pub och klubb. Uppsala teknolog- och naturvetarkår finns på skolan och är till för oss som pluggar vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och de arrangerar jättemånga roliga events under året. Man kan välja att bara delta men man kan också vara med och arrangera de olika evenemangen, vilket är ett jättebra sätt att lära känna nya vänner och få bra erfarenheter.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Det måste nog vara Kvarnfallet vid Fyrisån. Där har jag suttit många gånger och ätit lunch med vänner, kollat på forsränningen och bara haft härligt häng i solen.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Jag älskar valborgsfirandet som innehåller en veckas festival på campus, forsränningen samt hela stämningen som är i Uppsala runt valborg!

Vad gör du om 5 år?
Då arbetar jag på ett stort företag med att bygga smarta lösningar kring elnätet och hela systemet runt det.

Hösten 2019

Upplägg

Under årskurs ett läser du ett stort kursblock i elektroteknikens grunder samt matematik och beräkningsvetenskap. Under årskurs två och tre bygger du upp en stadig grund inom elektronik, elkraftteknik samt systemteknik, samtidigt som du läser mera matematik, mekanik, programmering, CAD samt företagsekonomi.

Under de två avslutande åren kan du välja mellan att ytterligare bredda din kompetens eller fördjupa dig i ett smalare område inom elektroteknik beroende på intresseområde. Du har möjlighet att inrikta dig mot antingen förnybar elgenerering eller elektriska styrsystem, samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i fysik och elektronik.

Som avslutning på programmet gör du den sista terminen ett examensarbete på 30 högskolepoäng (hp). Därigenom får du chans att visa din förmåga som ingenjör och även tillfälle att direkt knyta viktig kontakt med en möjlig framtida arbetsgivare.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kärnkurserna i elektroteknik under de inledande tre åren ger dig breda grundkunskaper och direkt tillämpbara färdigheter. Projektarbeten knutna till dessa kurser är viktiga moment redan från årskurs ett. Kurserna och delar av kurslitteraturen är på svenska under dessa år men det förekommer föreläsningar, artiklar och ett flertal kursböcker på engelska.

Under de avslutande två åren läser du kurser på avancerad nivå och utvecklar då din förmåga att göra självständiga analyser, bedömningar och designbeslut. Då hålls flera kurser på engelska och kurslitteraturen är normalt på engelska. Programmets näringslivsanknytning med till exempel ABB, Vattenfall, Fortum via studiebesök, fältlaborationer och projektuppgifter ger en tydlig koppling till möjliga arbetsgivare.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att under de avslutande åren tillbringa en termin eller ett helt läsår utomlands. Uppsala universitet har utbytesavtal med 500 universitet i hela världen.

Karriär

Med en examen i elektroteknik från Uppsala universitet får du möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete. Civilingenjörer i elektroteknik behövs för arbete med utveckling, konstruktion och verifiering av elektrotekniska system inom olika områden. Allt fler produkter och system innehåller idag intelligens i form av elektroniska styrsystem.

Vår framtida energiförsörjning är ett viktigt område där elektroingenjörer kan jobba med allt från att producera elkraft till intelligent styrning av såväl energiproduktion som förbrukning.

Efter examen är du behörig att söka utbildning på forskarnivå inom alla delområden av elektroteknik, vid Uppsala universitet till exempel inom elektricitetslära, signalbehandling och reglerteknik.

Programmet har stark anknytning till den världsledande forskningen som bedrivs på Ångströmlaboratoriet inom elektrisk energigenerering och elektriska drivsystem.

Marielle Hagström är elkraftingenjör på ÅF i Borlänge
- Jag läste elektroteknik med inriktning elkraft och gjorde examensjobbet på ABB vilket sedermera ledde till min första anställning. Efter ett par års arbete med elektrisk systemdesign av HVDC-stationer så jobbar jag nu som elkraftkonsult på ÅF. I rollen som elkraftkonsult så har jag uppdrag framför allt mot större industrikunder och levererar bland annat selektivplaner, reläskyddsinställningar och support för dimensionering av elkraftutrustning. Jag har en stor möjlighet att påverka mina arbetsuppgifter och ser fram emot att stärka min kunskap inom elkraft.
- Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik ger en väldigt bra förberedelse inför arbetslivet med en bra teknisk grund och de engagerade och kunniga lärarna på programmet bidrar till stor del av sitt eget engagemang och vilja.
- Mitt engagemang i studentlivet har bidragit stort till min personliga utveckling och jag tror det är väldigt viktigt att ha ett socialt liv vid sidan av studierna.
- Med utbildningen ges man en möjlighet att vara med och skapa ett hållbart samhälle med förnyelsebar energi och där alla kan få tillgång till el. Jag ser ljust på framtiden för elektroingenjörer - speciellt inom elkraft.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1509 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Moses Högback

studievagledare-e@uadm.uu.se

018-471 3002

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.