Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Läsåret 2023/2024

Av de globala växthusgasutsläppen kommer 70 % från produktion och användning av energi. Det är därför brådskande att vi ställer om våra energisystem. I kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap tränas du att förstå, och kombinera kunskap från olika vetenskapliga områden för att hantera komplexa frågeställningar om energi, omställningsprocesser och hållbarhet. På programmet läser du både tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Programmet ges vid Campus Gotland i Visby, som erbjuder en studiemiljö med profilering mot hållbarhet.

Om programmet

Kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap ger dig ett helhetsperspektiv på energiområdet med bred förståelse för olika utmaningar och möjliga tillvägagångssätt i omställningsarbetet. Utbildningen behandlar även sociala perspektiv som deltagande och förändringsledarskap, vilka är nödvändiga i arbetet för långsiktig hållbarhet både globalt och lokalt.

Programmet fokuserar på förnybar energi och energieffektivisering med hänsyn till hållbarhetsmålen. I denna process finns ett stort behov av människor med tvärvetenskapliga kunskaper som kan kommunicera och samarbeta med olika aktörer över ämnesgränser. Du övas i att kritiskt analysera och utvärdera energiomställningen utifrån olika perspektiv, bland annat genom en aktiv studentmedverkan. Detta förbereder dig för samarbete med olika experter och intressegrupper, som ingenjörer, planerare, ekonomer och miljövetare.

Som student vid programmet kommer du

  • få en en bred tvärvetenskaplig kunskapsbas om utmaningar och möjligheter med hållbar energiomställning
  • ha förmågan att leda och samordna omställningsprojekt tillsammans med aktörer från olika sektorer
  • få kunskaperna och färdigheterna som krävs för att ha en karriär inom energi och hållbar utveckling i privat eller offentlig sektor eller för att fördjupa dina kunskaper genom fortsatta akademiska studier

Studentprofil

Du är intresserad av energi- och hållbarhetsfrågor och vill arbeta för att åstadkomma förändring gällande energifrågor. Du kommer att studera tillsammans med studenter från olika länder och med skilda bakgrunder - en mångfald gynnar utbildningens tvärvetenskapliga och internationella karaktär. Studentgruppen består av en relativt liten klass, vilket underlättar ett aktivt lärande. Du förväntas att delta aktivt i lärandeprocessen och är beredd att arbeta i grupp, kommunicera och samverka med olika aktörer i samhället.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med hållbar energiomställning som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Lara-Patricia Brokmeier
Från: Tyskland

Varför valde du det här programmet?
– För det första älskade jag läget och storleken på campus. Och för det andra hoppades jag att det här programmet skulle ge mig goda chanser att hitta ett jobb efteråt, eftersom det är ett ganska nytt studieområde och människor med vår bakgrund kommer att behövas mer och mer både nu och i framtiden.

Lever programmet upp till dina förväntningar?
– Definitivt! Jag förväntade mig egentligen ingenting innan jag började programmet, men det var rätt val för mig. Jag visste inte mycket om energiomställning, om jag ska vara ärlig, och det här programmet har gett mig en stor förståelse för alla utmaningar och möjligheter kopplade till det. Dessutom var det ett fantastiskt första universitetsprogram eftersom du verkligen får lära dig hur man arbetar vetenskapligt och det ger dig alla grunderna.

Hur var det att börja programmet?
– Det sker många evenemang i början och där kommer man i kontakt med många studenter från alla utbildningar på Campus Gotland. Campus är så litet att man verkligen lär känna människor ganska snabbt.

Vad har varit mest intressant hittills?
– Det mest intressanta var att jobba för kommunen här på Gotland. Under vår femte termin får vi välja vad vi vill göra. Vi kan studera utomlands, studera fristående kurser eller göra praktik. Jag hade turen att få en praktikplats och jobba direkt med den lokala energiomställningen på Gotland. Jag fick ett projekt att arbeta med ett digitalt verktyg som hjälper städer och kommuner att skapa en levande klimathandlingsplan och sätta upp mål för att minska utsläppen.

Hur är det inom ditt program?
– Inom vissa klasser är de väldigt nära varandra. Jag antar att det bara är möjligt med storleken på klasser som vi har. Det var fantastiskt att studera tillsammans med studenter från hela världen, och det är bra om du lär dig om energiomställning eftersom du får de olika perspektiven och lär dig hur energisystem ser ut i andra länder.

Vad är ditt mål med den här utbildningen?
– Att få en bred förståelse för energiomställning och hållbarhet och att vara väl förberedd för arbetslivet. Och jag tycker verkligen att programmet uppnår det. Vi hade många möjligheter i programmet att arbeta med riktiga projekt och förstudier med externa aktörer i energiomställningen på Gotland.

Vad hoppas du att du gör om fem år?
– Jag vet att jag definitivt kommer att stanna i Sverige, och jag flytta upp till Jämtland efter mina studier. Om fem år hoppas jag att jag antingen jobbar på kommunen där eller kanske på ett konsultföretag som jobbar med hållbarhet eller utsläppsminskning.

Höst 2022.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet fokuserar på tre områden; hållbar energiomställning, miljövetenskap och industriell teknik med fokus på ledarskap. Dessa kan senare utgöra biområden i examen.

År 1

Första året får du en bred förståelse för området hållbar energiomställning. Fokus ligger på energi, energisystem och hållbarhetens tre dimensioner - ekologisk, social, ekonoimisk. Studier inom projekt och ledarskap liksom vetenskapliga metoder introduceras tidigt för att sedan kunna tillämpas genom hela programmet.

År 2

Under andra året utvecklar du dina färdigheter att förstå, analysera och hantera en hållbar energiomställning med ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Dina kunskaper breddas genom kurser i biområdet miljövetenskap vilket ger dig perspektiv på samhällsplanering och miljörättvisa samt miljöekonomi.

År 3

Första terminen på ditt tredje år kan du välja mellan olika kurser, antingen vid Uppsala universitet, eller genom utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet. Det finns även möjlighet att göra praktik under denna termin.

Under den sista terminen fokuserar vi på den vetenskapliga metoden samt examensarbete.

Se ämnesfördelningen på programmet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Utbildningen är uppbyggd på två viktiga hörnstenar (aktiv studentmedverkan och tvärvetenskap). Du lär dig att hantera utmaningar i arbetet med en hållbar en energiomställning och programmet kombinerar teoretiska och praktiska studier. Övningar i skriftliga och muntliga kommunikativa färdigheter, samt lärande i grupp, är centralt i utbildningen.

Examinering och bedömning anpassas efter kursernas innehåll och mål. Det innebär att examinationsmetoderna varierar och dina kunskaper och förmågor utvärderas genom olika muntliga och skriftliga former, både enskilt och i grupp.

Alla kurser i programmet ges på engelska och studentgruppen är internationell.

Uppsala universitet - Campus Gotland

Programmet ges vid Uppsala Universitet på Campus Gotland i Visby. Här får du det bästa av två världar. Det stora universitetets bredd och tyngd inom utbildning och forskning, samt den unika studiemiljön vid ett mindre campus med ett tydligt fokus på hållbarhet.

Karriär

Programmet rekommenderas för dig som har en drivkraft att arbeta inom den snabbt växande verksamheten kring energiomställning, ett område där det finns ett uttalat behov av tvärvetenskaplig kompetens. Arbetstillfällen finns både på nationella och internationella företag (till exempel energibolag, energibyråer och konsultföretag), organisationer och myndigheter på olika nivåer. Följande kompetens efterfrågas i arbetslivet:

  • Hållbarhetsspecialist
  • Energistrateg
  • Energi- och miljöhandläggare
  • Energi- och miljökommunikatör
  • Konsult
  • Rådgivare (till exempel inom politik och näringsliv)

Fortsatta studier

Programmet ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå i Sverige och utomlands. Vid Uppsala universitet finns flera internationella masterprogram att välja mellan, som en naturlig fortsättning på Energiomställning - hållbarhet och ledarskap:

Flera av våra studenter har även påbörjat studier på universiteten i Lund, Linköping och Stockholm samt på utländska universitet.

Om arbetsmarknaden

"Det är ett väldigt stort fokus på energi och klimatfrågor i samhället idag, vilket vi också märker genom uttalade uppdrag till myndigheten. Efterfrågan är därför stor på medarbetare som har övergripande förståelse för sammanhangen inom energi- och klimatområdet. Det är viktigt att de har förmåga att sköta uppdrag som innebär samordning och samverkan med samhällets aktörer på ett smidigt och kreativt sätt."

- Lena Kulander, Handläggare vid miljö- och vattenenheten, Länsstyrelsen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra naturvetenskapliga kandidatprogram.

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pInr=KAND&pKod=BASAR

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1810 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Vi finns på Instagram - besök oss gärna där!

Kontakt

För mer information om programmet

energytransition@geo.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02