Civilingenjörsprogrammet i energisystem 2019/2020

 • 300 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du arbeta med energi-, klimat- och miljöfrågor? Är du intresserad av teknik, fysik och problemlösning? Civilingenjörsprogrammet i energisystem är till för dig som vill vara med och utveckla framtidens energiförsörjning och skapa möjligheter för ett hållbart samhälle. För att möta utmaningarna behöver du lära dig om miljövänlig och förnybar produktion och användning av energi, både ur naturvetenskapligt-tekniskt och samhällsinriktat perspektiv.

Det händer mycket inom energiområdet just nu. Sverige har satt ett nationellt mål om 100 % förnybar elproduktion till 2040 och världens länder har enats att stoppa den globala uppvärmningen genom Parisavtalet. FN:s sjunde globala mål, slår fast: "Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad."

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Du kommer att kunna dra nytta av SLU:s forskning och kompetens inom system- och miljöanalys, bioenergi och miljöekonomi och Uppsala universitets forskning och kompetens inom vindkraft, vågkraft, solenergi, vattenkraft, kärnkraft och energieffektivisering. Du får ta del av den samlade kunskap som finns på båda dessa universitet och får därigenom en helhetssyn på energifrågorna.

På det femåriga programmet utvecklar du kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap som krävs för att ta fram energieffektiv och klimatsmart teknik. Du kommer också att fördjupa dig inom valfria energitekniker som elnät, energieffektivisering, vind-, våg-, kärn- och vattenkraft samt bio- och solenergi. Samhällsperspektiv får du genom kurser inom ekonomi, ledarskap, etik och miljörätt.

Under utbildningen lär du dig att modellera och simulera hur produktion, distribution och användning av energi samverkar i ett energisystem och hur energiomvandling påverkar miljö och samhälle. Du får träning i att analysera hur dagens energisystem bidrar till miljöförstöring och tär på våra naturresurser och hur det måste utvecklas och förändras. Programmets kombination av bredd och spets gör att du kan förstå och utveckla morgondagens teknik.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen med inriktning energisystem vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

I årskurs ett och två får du goda kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap som krävs för att ta fram ny energieffektiv och klimatsmart teknik.

Du läser energitekniska kurser under årskurs två, tre, fyra och fem. Då får du möjlighet till fördjupning inom valfria energitekniker som till exempel vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, samt bioenergi, solenergi, elnät och energieffektivisering. I många av dessa kurser studerar du processer för effektivare elproduktion. Du får även redskap för modellering och optimering av energisystem inom kurser i till exempel systemanalys och reglerteknik.

Tredje året avslutas med ett större projektarbete som görs i samarbete med företag.

Du läser även kurser i samhällsvetenskap som till exempel ekonomi, etik, ledarskap och miljörätt. Programmets upplägg gör att du från årskurs ett till årskurs fem läser kurser som fördjupar dina kunskaper och färdigheter att analysera energisystemet.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete i årskurs fem som till övervägande del görs i samarbete med näringslivet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, inlämningsuppgifter, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Du kommer att jobba både individuellt och i grupp. Genom studiebesök, projektarbeten, gästföreläsningar, kandidat- och examensarbetet får du möjlighet att utveckla goda kontakter med ditt kommande yrkesliv. Undervisningen ger dig också utmärkta möjligheter att utveckla dina kompetenser i muntlig och skriftlig presentationsteknik på både engelska och svenska och att arbeta i grupp. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i årskurs fem som till övervägande del görs i samarbete med näringslivet. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Det är vanligast att åka till engelskspråkiga länder som Australien, Kanada, Storbritannien, USA eller Nya Zeeland. Du kan välja att läsa kurser inom energiområdet eller inom andra ämnen. Du har även möjlighet att genomföra ett projekt utomlands, till exempel som en så kallad minor field study (MFS) i ett utvecklingsland.

Karriär

Energifrågorna är idag en av samhällets viktigaste frågor och behovet av en hållbar energianvändning och produktion ökar. Sveriges nationella mål 2040 är 100 % förnybar elproduktion. Lokala och internationella energibolag, start-up företag, forskningsinstitut, industri och myndigheter behöver personer som kan möta utmaningar inom många olika områden. Det kan gälla förnybara energitekniker eller hur energi utnyttjas på bästa möjliga sätt till exempel i byggnader. Det kan också handla om förnyelse av hela energisystem.

Efter examen kommer du att kunna arbeta som projektledare, konsult, chef, miljöstrateg, konstruktör, utredare, analytiker, utvecklingsingenjör, energiansvarig eller forskare både inom och utanför Sverige.

Exempel på bolag och branscher där studenter tidigare fått jobb:

 • Energibolag: Vattenfall, Fortum , EoN, Skellefteå Kraft, Lunds energi, Statkraft
 • Start-up företag inom förnybar energi: ChromoGenics, Seabased Industry, Solibro
 • Konsultbolag: Accenture, Lloyd's, Ramböll, Sweco, VPC, ÅF
 • Myndigheter och universitet: Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, SLU, Uppsala universitet, KTH
 • Forskningsinstitut: Svenska Miljöinstitutet IVL, RISE, Nordisk Energiforskning
 • Industri: ABB, IBM, Bombardier, Siemens
 • Intresseorganisationer: Naturskyddsföreningen, Svensk Fjärrvärme, Greenpeace, Kärnkraftsbranschen: SSM, Forsmark, OKG, Westinghouse
Se film där tre tidigare studenter berättar om sina jobb.
Fler exempel på var studenter har hamnat efter utbildningen.

Johan Hollsten, produktchef, ABB
- Om man känner att energi och fysik är av intresse så är Civilingenjörsprogrammet i energisystem ett bra program. Energisystem är konkret, till skillnad från vissa andra program där det kan vara svårare att ta på vad man blir.
- Energifrågan är aktuell och programmet handlar inte bara om teknik utan också om samhället och hur det påverkas av olika energilösningar. Det finns mycket jobb inom sektorn och om vi dessutom ska fasa ut kärnkraften behöver branschen ännu fler ingenjörer.
- Om man är intresserad av energibranschen är Civilingenjörsprogrammet i energisystem det bästa programmet oavsett om man vill jobba på ABB, Vattenfall eller mindre företag. Branschen skriker efter ingenjörer med den inriktningen.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

I urvalet till höstterminen 2019 kommer högskoleprovsresultatet att viktas 0,75/0,25. Det innebär att den kvantitativa delen ges vikt 0,75 och den verbala delen ges vikt 0,25. Läs mer om viktade högskoleprovsresultat på UHR:s webbplats.

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1501 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Sonja Droschke

studievagledare-es@uadm.uu.se

018-471 28 73

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.