Masterprogram i energiteknik - ENTECH

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i energiteknik - ENTECH 2023/2024
Anmälan

Vill du lösa framtidens energiutmaningar med ny teknik och entreprenörskap? Masterprogrammet i energiteknik ger dig kunskap om energitekniker och färdigheter i problemlösning, innovation och ledarskap. Programmet är ett samarbete mellan fyra europeiska universitet och du kommer att studera vid flera av dessa under utbildningen. Efter examen kommer du att ha ett brett personligt nätverk och utmärkta karriärmöjligheter inom den europeiska energisektorn.

Om programmet

Välj att läsa masterprogrammet i energiteknik (InnoEnergy MSc Programme Energy Technologies, ENTECH) om du vill få fördjupade kunskaper om nya energitekniker i kombination med kunskaper och färdigheter i innovation och entreprenörskap. Inom programmet studerar du olika hållbara energitekniker, liksom ekonomiska, sociala, juridiska och ekologiska aspekter på dessa. Ett speciellt fokus ligger på innovation och entreprenörskap, liksom produktutveckling och hur innovation kan realiseras i kommersiella sammanhang.

Under den tvååriga utbildningen studerar du vid olika universitet första och andra året. Första året kan du läsa vid Uppsala universitet eller vid Instituto Superior Técnico (IST) i Portugal. Andra året kan du läsa vid Karlsruhe Institute of Technology (KIT) i Tyskland, Instituto Superior Técnico (IST) i Portugal, Grenoble INP i Frankrike eller vid Uppsala universitet. Den avslutande terminen genomför du ditt examensarbete, vilket flertalet studenter väljer att göra på olika håll runtom i Europa. Efter avklarat program får du en dubbla examina, en från vardera universitet som du har valt att studera vid.

Programmets studenter kommer från hela världen och har tidigare studerat ingenjörsämnen som mekanik, kemi och elkraft på kandidatnivå. Studenterna är motiverade och högpresterande. Flera har vunnit utmärkelser under sina studier och startat egna företag.

Mer information om programmet finns på programmets internationella huvudsida.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med energiteknik som huvudområde samt en motsvarande examen från något av de andra lärosäten som deltar i samarbetet.

Upplägg

Första året studerar du vid Uppsala universitet eller vid Instituto Superior Técnico (IST) i Portugal. För att alla studenter ska ha en gemensam kunskapsbas i elkraft-, kemi- och maskinteknik ges baskurser vid båda universiteten. Därefter väljer du en av ett stort antal specialiseringar inom energiteknik. Du läser kurser inom till exempel produktutveckling, modellering och simulering, tillämpad matematik, ekonomi eller juridik.

Det andra året förväntas du läsa vid ett annat lärosäte och kan välja att studera vid något av följande universitet:

  • KIT: Karlsruhe Institute of Technology in Germany
  • Grenoble INP: Institute of Technology in France
  • UU: Uppsala University in Sweden
  • IST: Instituto Superior Técnico in Portugal

Det andra året studerar du inom din valda specialisering. Slutligen genomför du ditt examensarbete under den fjärde terminen, vid ett företag eller ett universitet.

En viktig del av utbildningen är också programmets innovation och entreprenörskapsresa med en rad olika unika aktiviteter utanför klassrummet.

Kurser inom programmet

Programmet tillhandahåller ett stort kursutbud. Detaljer kring vilka kurser och specialiseringar som erbjuds inom programmet framgår av InnoEnergy MSc Programme Energy Technologies ENTECH:s webbsida. Kursutbudet vid Uppsala universitet framgår av den lokala studieplanen.

Om undervisningen

Programmet är modulärt uppbyggt, vilket innebär att du har stora möjligheter att själv lägga upp din utbildning med hjälp från lärare vid de olika universiteten. I och med det stora och varierade utbudet av kurser förekommer många olika undervisnings- och examinationsformer. Programmet ges helt på engelska.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta med energi- och innovationsfrågor inom företag och andra organisationer, eller fortsätta med forskarutbildning vid universitet. Tidigare studenter på utbildningen har fått anställning vid bl.a. Energias de Portugal (EDP), Porsche AG, InnoEnergy Scandinavia, och andra har startat egna företag.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Anmälan till programmet görs via InnoEnergys webbplats, där även behörighetskraven och urvalsprocessen framgår. Sista anmälningsdag är den 8 mars 2023.

Masterprogram i energiteknik - ENTECH

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Karlsruhe, Lissabon, Grenoble, Uppsala

Sista anmälningsdatum: 8 mars 2023

Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp elektroteknik inklusive kretsteori, elektromagnetism, elektronik, elkraftteknik och reglerteknik, samt 30 hp matematik inklusive linjär algebra, beräkningsvetenskap, statistik och flervariabelanalys. Praktisk erfarenhet av laborativt arbete och förmåga att använda datorbaserade beräkningshjälpmedel. Grundläggande kurs i mekanik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se ENTECH:s webbplats för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer på InnoEnergy MSc Programme Energy Technologies ENTECH:s webbsida.

Kontakt

Studievägledare

master-et@uadm.uu.se

Institutionen för materialvetenskap

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 35, 751 03 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02