Masterprogram i energiteknik

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i energiteknik 2021/2022
Anmälan

Vill du lösa framtidens energiutmaningar med ny teknik och entreprenörskap? Masterprogrammet i energiteknik ger dig kunskap om ett brett urval av energitekniker och färdigheter i problemlösning, innovation och ledarskap. Efter avslutade studier har du ett brett nätverk inom den europeiska energisektorn och kunskaper för att leda innovation i industri eller ett eget uppstartsföretag.

Om programmet

Välj att läsa masterprogrammet i energiteknik (InnoEnergy MSc Programme Energy Technologies, ENTECH) om du vill få fördjupade kunskaper om nya energitekniker i kombination med kunskaper och färdigheter i innovation och entreprenörskap. Inom programmet studerar du olika hållbara energitekniker, liksom ekonomiska, sociala, juridiska och ekologiska aspekter på dessa. Ett speciellt fokus ligger på innovation och entreprenörskap, liksom produktutveckling och hur innovation kan realiseras i kommersiella sammanhang.

Under den tvååriga utbildningen studerar du vid olika universitet första och andra året. Första året kan du läsa vid Karlsruher Institut für Technologie (KIT) i Tyskland eller vid Instituto Superior Técnico (IST) i Portugal. Andra året kan du läsa vid det andra av dessa två universitet, eller vid Grenoble INP i Frankrike eller vid Uppsala universitet. Den avslutande terminen genomför du ditt examensarbete, vilket flertalet studenter väljer att göra på olika håll runtom i Europa. Efter avklarat program får du en dubbla examina, en från vardera universitet som du har valt att studera vid.

Programmets studenter kommer från hela världen och har tidigare studerat ingenjörsämnen som mekanik, kemi och elkraft på kandidatnivå. Studenterna är motiverade och högpresterande. Flera har vunnit utmärkelser under sina studier och startat egna företag.

Mer information om programmet finns på programmets internationella huvudsida.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med energiteknik som huvudområde. Fullföljda studier kan även leda till en masterexamen från något av de andra lärosäten som ingår i samarbetet: en Master of Science från Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Master of Energy Engineering and Management från Instituto Superior Técnico, eller en Master of Science in Fluid Mechanics and Energetics från Grenoble INP.

Upplägg

Första året studerar du vid Karlsruher Institut für Technologie (KIT) i Tyskland eller vid Instituto Superior Técnico (IST) i Portugal. För att alla studenter ska ha en gemensam kunskapsbas i elkraft-, kemi- och maskinteknik ges obligatoriska baskurser vid båda universiteten. Därefter väljer du en av ett stort antal specialiseringar inom energiteknik. Vid båda universiteten läser du också kurser inom till exempel produktutveckling, modellering och simulering, tillämpad matematik, ekonomi och juridik.

Det andra året studerar du vid det andra av de två ovanstående universiteten, vid Grenoble INP i Frankrike eller vid Uppsala universitet. Du fortsätter då inom din valda specialisering. Slutligen genomför du ditt examensarbete under den fjärde terminen, vid ett företag eller ett universitet.

En viktig del av utbildningen är också programmets Open Space Studio, som är en 24 månader lång utbildning som löper parallellt med de övriga studierna. Du får där öva upp dina färdigheter i samarbete och ledarskap vid ett antal så kallade sommar- och vinterateljéer.

Kurser inom programmet

Programmet tillhandahåller ett stort kursutbud. Detaljer kring vilka kurser och specialiseringar som erbjuds inom programmet framgår av ENTECH Handbook. Kursutbudet vid Uppsala universitet framgår av den lokala studieplanen (observera att endast kurser under termin 3 och 4 erbjuds för tillfället).

Om undervisningen

Programmet är modulärt uppbyggt, vilket innebär att du har stora möjligheter att själv lägga upp din utbildning med hjälp från lärare vid de olika universiteten. I och med det stora och varierade utbudet av kurser förekommer många olika undervisnings- och examinationsformer. Programmet ges helt på engelska.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta med energi- och innovationsfrågor inom företag och andra organisationer, eller fortsätta med forskarutbildning vid universitet. Tidigare studenter på utbildningen har fått anställning vid bl.a. Energias de Portugal (EDP), Porsche AG, InnoEnergy Scandinavia, och andra har startat egna företag. Du kan läsa mer om programmets alumner via programmets internationella huvudsida.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Anmälan till programmet görs via InnoEnergys webbplats, där även behörighetskraven och urvalsprocessen framgår. Det finns olika antagningsomgångar. Den första har sista anmälningsdag 8 november 2020 och den andra är 10 januari 2021.

Masterprogram i energiteknik

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Karlsruhe, Lissabon, Grenoble, Uppsala

Sista anmälningsdatum: 8 november 2020

Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Särskild behörighet till programmet anges på ENTECH:s webbplats.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se ENTECH:s webbplats för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om programmet.

Kontakt

För mer information, kontakta gärna studievägledare:

master-et@uadm.uu.se

Institutionen för materialvetenskap

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1

Box 35, 751 03 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02