Masterprogram i förnybar elgenerering 2021/2022

Bild för Masterprogram i förnybar elgenerering 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i förnybar elgenerering erbjuder dig utbildning i toppmoderna elkraftsystem och förnybar elproduktion. Elnätet i Europa och resten av världen står inför ett stort skifte. Det elektriska transmissionssystemet rymmer en ökande andel förnybara energikällor. Det är stor efterfrågan på kvalificerade yrkesverksamma inom energi. Det här programmet hjälper dig att utveckla en attraktiv profil för arbetsmarknaden efter examen.

Om programmet

Om du är intresserad av hur teknik kan bidra till hållbarhet och miljö och vill blanda traditionella tekniska färdigheter med aktuell forskning inom elområdet så kan du förvänta dig två givande år på masterprogrammet för förnybar elproduktion. Uppsala universitets energiforskning är världsledande på många områden och det finns ett nära samarbete mellan forskning och industri.

Du kommer i kontakt med några av huvudaktörerna i den svenska industrin genom studiebesök och gästföreläsningar. Samtidigt finns det möjligheter till examensarbete och projektkurser inom industrin och forskningsgrupper. Det är dock upp till dig att ta kontakt och visa intresse.

Under utbildningen kommer du att

 • lära dig traditionella tekniska färdigheter med aktuell forskning inom elkraftproduktion (vind, våg, vatten och sol)
 • få en inblick i forskning och industri
 • skapa ett nätverk med potentiella arbetsgivare under utbildningen, både i akademin och industrin.
Du kommer få både teoretiska och praktiska kunskaper inom området för förnybar el. När du tar din examen kommer du att
 • ha färdigheter i att utföra energisystemanalys av stam- och eldistributionsnät
 • ha färdigheter i att dimensionera de nya komponenterna i elnätet inklusive förnybara energikällor, elfordon och energilagringssystem
 • kunna göra projektutvidgningar av elnätet
 • ha förmåga att analysera ekonomiska aspekter av förnybar elproduktion
 • kunna designa vind- och vågkraftverk och elektriska system för att ansluta dem till elnätet
 • ha mjuka färdigheter såsom presentationsteknik och argumentation.
Projektledning ingår också i programmet. Detta kommer att vara mycket användbart under dina studier och för din professionella karriär.

Relaterade program
Masterprogram i energiteknik - EIT InnoEnergy
Masterprogram i vindprojektering

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med förnybar elproduktion som huvudområde.

Upplägg

Inom utbildningen kommer du att ha frihet att välja dina kurser och bygga din egen profil. Under det första året studerar du avancerade kurser inom olika förnybara energikällor samt industriell projektledning. Exempel på kurser:

 • Vattenkraft - Teknik och system
 • Vindkraft - Teknik och system
 • Vågkraft - Teknik och system 
Under det andra året studerar du avancerade kurser inom elkraftteknik och elkraftsystem. Exempel på kurser:
 • Solenergiteknik för elproduktion
 • Batterier och lagring
 • Generatordesign 
Den sista terminen är avsedd för ett projektarbete på 30 hp vilket krävs för att få examen. Det kan utföras hos ett företag eller tillsammans med en forskargrupp vid universitetet. Det finns också ett 15 hp examensarbete i slutet av det första året. Det är möjligt att erhålla en magisterexamen på 60 hp efter ett år.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

De flesta av kurserna ges av aktiva forskare i området, vilket garanterar dig kunskap och förståelse för den senaste forskningen. Vissa kurser har också gästlärare från industrin och beslutsfattare. 

Förutom ämnen relaterade till förnybar elkraftproduktion har du möjlighet att välja olika kurser enligt eget intresse och skapa din egen unika profil. Genom ditt val av kurser kan du också bestämma om du vill sträva efter en karriär inom forskning eller industri.

Kurser arrangeras med olika undervisningsmetoder, med undervisning som består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, projektarbeten och studiebesök. Flera kurser studeras parallellt. Programmet ges i Uppsala.

Undervisningsspråket är engelska.

Karriär

Branschorganisationen Svensk Energi uppskattar att energisektorn bara i Sverige kommer att kräva över 7000 nya positioner de närmaste åren. Ökningen av förnybara källor i det elektriska nätet sker över hela världen. Behovet av välutbildade ingenjörer och tekniker med kompetens inom elkraftteknik och förnybar elkraftproduktion är stor - både i Sverige och utomlands.

Exempel på jobb som passar för kandidater i detta masterprogram:

 • projektledare
 • konstruktör
 • forskare
 • konsulter
Exempel på möjliga arbetsgivare:
 • ABB / Siemens
 • politiska beslutsfattare/icke-statliga organisationer
 • Vattenfall/E.ON/Fortum
 • Pöyri/Sweco/ÅF
 • McKinsey/Accenture
Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i förnybar elgenerering

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P1452 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp elektroteknik inklusive kretsteori, elektromagnetism, elektronik, elkraftteknik och reglerteknik, samt 30 hp matematik inklusive linjär algebra, beräkningsvetenskap, statistik och flervariabelanalys. Praktisk erfarenhet av laborativt arbete och förmåga att använda datorbaserade beräkningshjälpmedel, t.ex. MATLAB, CAD (som Solid Works) eller FEM (som COMSOL). Grundläggande kurs i mekanik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Juan de Santiago

studievagledare-elektro@angstrom.uu.se

018-471 31 73

Institutionen för elektroteknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.