Geofysik - Kandidatprogram i fysik

Läsåret 2023/2024

Hur ser jordens inre ut? Vad är det som driver kontinentalplattornas rörelser, de som orsakar både jordbävningar och vulkanutbrott? Går det att borra flera kilometer ner i jorden för att utvinna geotermisk energi? På kandidatprogrammet i fysik, inriktning geofysik lär du dig hur jorden är uppbyggd och fungerar och bidrar till en grön omställning genom geologisk lagring av energi, en hållbar utvinning av mineraler, prospektering för grundvatten och miljöstudier.

Om programmet

På programmet lär du dig hur fysikens lagar styr över vår planet och hur man använder geofysiska metoder för att undersöka jordens inre. Du lär dig också hur geofysiska metoder kan bidra till en mer hållbar utveckling inom energiförsörjning, mineralutvinning och miljöfrågor. Du får gedigna kunskaper i geofysik, fysik, matematik och geovetenskap. Dessa kunskaper kan du sedan använda bland annat för att:

  • simulera globala geodynamiska processer (kontinentalplattornas rörelser),
  • förstå hur seismiska vågor från jordbävningar breder ut sig i jorden,
  • utforska geologiska strukturer som lämpar sig för energilagring, utvinning av mineral och grundvatten.

Kandidatprogrammet i fysik, inriktning geofysik innehåller teoretiska inslag, mätningar ute i naturen och utveckling och användning av datorsimuleringar. Som student i geofysik på Uppsala universitet studerar du på Sveriges största geovetenskapliga institution med landets mest framgångsrika geofysiska forskningsprogram. Därmed erbjuder vi en mängd teman för ditt avslutande kandidatarbete och många möjligheter inför ditt framtida karriärval. Typiska karriärvägar är exempelvis master- och doktorandstudier, anställning som geofysiker i konsultföretag eller gruvbolag med fokus på fältstudier, expert på naturkatastrofer i försäkringsbolag, anställning som geovetare i statliga verk och myndigheter, m.m.

De två första åren ligger tyngdpunkten på fysik och matematik. Du lär dig om fysikens grundlagar och inom matematiken lägger vi grunden för att förstå fysikens ekvationer och beräkna lösningar till enkla geofysikaliska och fysikaliska problem. Under det tredje året fördjupar du dig inom geofysik, beräkningsvetenskap och datasimuleringar.

Vid sidan av geofysiken har kandidatprogrammet i fysik även inriktningar mot astronomi, fysik och meteorologi och du kan även välja kurser från dessa inriktningar. Det finns också möjlighet att bredda dig med kurser i geovetenskaper.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med fysik som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Elis Uebel
Läser: Kandidatprogrammet i fysik, inriktning geofysik

Varför valde du att studera geofysik?
– Under de två första åren på kandidaten i fysik växte det fram. Jag valde mellan meteorologi och geofysik eftersom jag gillar tillämpad fysik och att arbeta i fält. Sedan föll valet på geofysik för att det finns bra arbetstillfällen efter studierna och en stor variation inom inriktningen.

Hur är det att studera vid universitetet?
– Jag tycker att det är väldigt roligt och utmanande. Ibland är det väldigt intensivt, särskilt under en tentaperiod. Det är en annorlunda vardag jämfört med att arbeta måndag-fredag, då man som student ibland är ledig mitt i veckan och istället får mycket arbete under helgen.

Vad gjorde du innan du började att plugga?
– Jag studerade naturvetenskapliga programmet på gymnasiet, och efter studenten arbetade jag ett år.

Kan du förklara vad geofysik är för någon som inte vet?
– Generellt skulle jag säga att man studerar olika fysikaliska egenskaper och fenomen hos jorden, så som jordens magnetfält, jordbävningar etc. Detta i både stor och liten skala.

Hur ser en vanlig vecka ut på din utbildning?
– Det kan vara väldigt olika, men generellt är det föreläsningar och lektionstillfällen i de olika kurserna man läser, måndag till fredag, och ibland laborationer. Man läser mycket grundläggande matematik och fysik de två första åren på utbildningen, så då är det vanlig salsundervisning. Senare i utbildningen blir det chans till lite mer fältarbete och specialiserade kurser.

Vad tycker du bäst om med utbildningen?
– Att man får en tydlig profil/nisch inom fysiken. Även inom geofysik finns många olika fält vilket ger stor valmöjlighet och frihet beträffande vilket typ av fysik som intresserar en mest.

Vet du vad du vill göra efteråt?
– Läsa en master i geofysik.

Ditt bästa tips till någon som funderar att plugga geofysik?
– Att lägga ner tid på de grundläggande kurserna i matematik och fysik under de två första åren av kandidaten. Jag önskar att jag hade gjort det lite mer. För det har man otroligt mycket nytta av senare.

Hösten 2022

Registrera ditt intresse

Upplägg

De två första åren läser du ett gemensamt basblock med fysikkurser som behandlar allt från fysikens grundläggande begrepp och modeller till dagsaktuell forskning. Basblocket innehåller också kurser i matematik och datavetenskap och är upplagt för att ge behörighet till tredje årets kurser.

Under det tredje året har du stor valfrihet bland många alternativa fördjupningsområden. Du kan skräddarsy din utbildning mot framtida jobb eller fortsatta studier med hjälp av olika valfria kurser. Det finns inga obligatoriska kurser, förutom det avslutande självständiga examensarbetet, som görs under vårterminen i årskurs tre.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - inriktning geofysik.

Om undervisningen

När du läser kandidatprogrammet i fysik med inriktning geofysik så studerar du vid två institutioner. I början av studierna läser du vid institutionen för fysik och astronomi, en institution med världsledande forskning och kompetens inom de flesta av fysikens områden. Fördjupningskurserna inom geofysik ges av institutionen för geovetenskaper, en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner med många samarbeten inom och utanför universitetet.

Många kurser under de första två åren läser du tillsammans med studenter i de övriga inriktningarna i kandidatprogrammet för fysik i en klass med ungefär 40 studenter. En del kurser läser du tillsammans med studenter på ämneslärarprogrammet i fysik eller på olika civilingenjörsutbildningar. Du kommer både att få arbeta individuellt och i grupp. De flesta fysikkurserna på programmet har praktiska inslag som laborationer, programmeringsuppgifter, grupparbeten, projekt och fallstudier. Här tränas du i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att diskutera metoder och slutsatser.

Vi arbetar med kommunikationsträning genom hela programmet, både muntligt och skriftligt. Goda kommunikationsfärdigheter är mycket viktiga för din framtida karriär, oavsett om du vill jobba inom näringsliv, fortsätta studera eller forska. Dessutom ingår interaktiva webbövningar och olika former av digital undervisning som ger stöd för din inlärning och ökad förståelse för fysiken.

Lärarna på programmets fysikkurser är aktiva forskare inom fysikens olika områden. Undervisningen utvecklas kontinuerligt genom nära samarbete med forskare specialiserade på lärande inom fysik.

Undervisningen sker både på svenska och engelska, men kurslitteraturen är främst på engelska. Dock genomförs inlämningsuppgifter och examination i hög grad på svenska.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Läs mer om utlandsstudier på institutionen för geovetenskapers webbplats

Läs mer om utlandsstudier på institutionen för fysik och astronomis webbplats

Karriär

Efter din kandidatexamen har du en kompetens inom geofysik som ger dig många valmöjligheter. Antingen kan du gå direkt ut i yrkeslivet eller så kan du läsa vidare på ett masterprogram.

Väljer du att gå direkt ut i arbetslivet kan du arbeta med tillämpningar av geofysik inom mineralprospektering, förnyelsebar energi, grundvatten och miljöstudier, geoteknik och infrastrukturplanering eller med utveckling av mätinstrument och numerisk databehandling.

Vanliga arbetsgivare är:

  • olika industrier, till exempel gruvföretag,
  • privata företag, till exempel konsultföretag verksamma i olika geovetenskapliga fält,
  • försäkringsbolag,
  • kommuner, regioner statliga verk eller myndigheter, till exempel Sveriges geologiska undersökning.

Väljer du att studera vidare efter din kandidatexamen kan du gå en tvåårig masterutbildning vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Vid Uppsala universitet är du behörig till masterprogrammet i fysik där du kan fördjupa dina kunskaper inom det fysikområde som intresserar dig. Du är också behörig till masterprogrammet i geovetenskap, där kan du välja mellan flera programinriktningar. Med en masterexamen kan du arbeta inom såväl forskning som näringsliv både i Sverige och utomlands.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra naturvetenskapliga kandidatprogram.

Du som har akademiska meriter motsvarande mer än en termin på kandidatprogrammet i fysik kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats till termin tre och fem på programmet till höstterminen och termin fyra till vårterminen. Anmälan görs till programmets studievägledare.

Geofysik

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1302 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Lär dig mer om geofysik.

Läs mer om fysikämnet och andra utbildningar inom området.

Kontakt

Studievägledare (astronomi och fysik)

studievagledare@physics.uu.se

018-471 35 21

Studievägledare (geofysik och meterologi)

studievagledare@geo.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02