Meteorologi - Kandidatprogram i fysik

Läsåret 2023/2024

Bild för Meteorologi - Kandidatprogram i fysik 2023/2024
Anmälan

Hur blir vädret? Vad ger upphov till tropiska stormar? Vilka faktorer påverkar klimatet? Inriktningen meteorologi på kandidatprogrammet i fysik ger dig möjlighet att kombinera kunskaper i fysik och matematik som du kan använda när du sedan fördjupar dig inom meteorologi och klimat. Den breda kompetens du får på programmet ger dig många valmöjligheter efter din kandidatexamen.

Om programmet

Om du vill veta vad som påverkar vädret och klimatet hur atmosfären är uppbyggd och hur atmosfäriska strömningar kan beskrivas, då är meteorologiinriktningen på kandidatprogrammet i fysik rätt utbildning för dig. Du får breda och grundliga kunskaper i fysik samtidigt som du kan fördjupa dig inom meteorologiska mätmetoder eller beräkningen av atmosfärens cirkulation.

Under de inledande studierna behandlas grundläggande fysikaliska begrepp som kraft, energi eller temperatur. Du lär dig hur fysikaliska processer kan analyseras och modelleras. Kurserna inom matematik ger dig de matematiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna beräkna fysikaliska eller geofysikaliska processer. Under det tredje året kan du fördjupa dig inom meteorologi och till exempel studera hur man mäter egenskaper hos atmosfären och hur representativa dessa mätningar är i tid och rum.

Du läser huvudsakligen vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala där ett flertal naturvetenskapliga och tekniska institutioner och utbildningar är samlade. De flesta kurserna ges av institutionen för fysik och astronomi med världsledande forskning och kompetens inom de flesta av fysikens områden. Fördjupningskurserna inom meteorologi ges av institutionen för geovetenskaper som är en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner med många samarbeten inom och utanför universitetet.

Vid sidan av meteorologiinriktningen har kandidatprogrammet i fysik även inriktningar mot astronomi, fysik och geofysik och du kan även välja kurser från dessa inriktningar. Många kurser under de första två åren läser du tillsammans med de övriga inriktningarna i en klass med ungefär 40 studenter. En del kurser läser du tillsammans med studenter på ämneslärarprogrammet i fysik eller på olika civilingenjörsutbildningar.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med fysik som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Elisabet Johansson
Från: Uppsala
 

Varför valde du den här utbildningen?
Jag ville läsa en utbildning med koppling till hållbar utveckling, klimatförändringar eller miljöfrågor i någon form. Jag valde meteorologi eftersom jag vill förstå vad som orsakar väder och klimat; jag vill förstå fysiken bakom. Ett plus är att jag nu får lära mig mycket annan rolig fysik.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
Ja! Jag visste att det skulle krävas ganska många kurser i matematik och fysik i början och att det senare skulle komma mer inriktade kurser. Hittills har det varit superkul!

Vad är bäst med utbildningen?
Att miljön är så motiverande! Både kursarna och lärarna gör det roligt att lära sig eftersom alla är så intresserade.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
Jag kommer från Uppsala och var bekant med campus Ångström, ”Ångan”, sedan tidigare så det var mest roligt. Varje nytt läsår anordnas en mottagning för nya studenter vilket jag uppskattade väldigt mycket. Där lärde jag känna många i min klass och studenter på andra utbildningar redan innan kurserna började. Rekommenderas starkt! Klasserna på fysikkandidaten är inte så stora och därför kändes det som att man lärde känna andra i klassen väldigt fort. Jag lärde också känns nya människor genom en nationsorkester - nationer är ett utmärkt sätt att få nya kompisar!

Vad har varit mest utmanande?
Att hålla motivationen uppe under alla kurser. Vissa av kurserna under de första två åren var lite svåra att relatera till det jag var mest intresserad av, meteorologi, men nu i efterhand förstår jag varför jag behövde ta mig igenom dem.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
Jättebra! Det är en av de bästa sakerna med kandidatprogrammet i fysik tycker jag. Vi var ganska få i början vilket gjorde att man fort fick koll på alla. När jag sedan började läsa meteorologikurserna var vi bara några få studenter på vissa kurser vilket gjorde att man pratade med alla på varje föreläsning.

Är det något område inom meteorologi som intresserar dig särskilt mycket
Extremväder tycker jag är väldigt intressant. Jag är även väldigt intresserad av klimatologi vilket är ett väldigt närliggande område.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Att Uppsala är en så livlig studentstad! Det känns som att man får det bästa av två världar; både en bra utbildning och en rolig fritid med aktiviteter och nationsliv.

Vad är ditt mål med utbildningen?
Att lära mig så mycket jag kan inom området meteorologi! Att få rolig och användbar kunskap för att kunna läsa ett masterprogram och jobba med något liknande.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
Engelska parken på våren när träden börjar bli gröna!


Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Valborg!


Vad hoppas du att du gör om 5 år? 
Fortfarande lär mig nya saker varje dag!

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

De två första åren läser du ett gemensamt basblock med fysikkurser som behandlar allt från fysikens grundläggande begrepp och modeller till dagsaktuell forskning. Basblocket innehåller också nyttiga kurser i matematik och datavetenskap och är upplagt för att ge behörighet till tredje årets kurser.

Under det tredje året kan du välja mellan flera alternativa fördjupningsområden. Du kan skräddarsy din utbildning mot framtida jobb eller fortsatta studier med hjälp av olika valfria kurser.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - inriktning meteorologi

Om undervisningen

Undervisningen på kandidatprogrammet kan ske i stora och små grupper, och du får många möjligheter att vara aktiv på föreläsningar och lektioner. De flesta fysikkurserna på programmet har praktiska inslag som laborationer, grupparbeten, projekt och fallstudier. Här tränas du i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att framföra dina synpunkter.

Du kommer att arbeta med kommunikationsträning genom hela programmet, både muntligt och skriftligt. Kommunikationsfärdigheter är mycket viktigt för din framtida karriär, vare sig du vill jobba inom näringsliv, fortsätta studera eller forska. Dessutom ingår interaktiva webbövningar och olika former av digital undervisning som ger stöd för din inlärning och en ökad förståelse för fysiken.

Lärarna på programmets fysikkurser är aktiva forskare inom fysikens olika områden. Undervisningen utvecklas också hela tiden genom nära samarbete med forskare specialiserade på lärande inom fysik.

Undervisningen sker både på svenska och engelska, men kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska. Dock genomförs inlämningsuppgifter och examination i hög grad på svenska.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda många utbytesprogram runtom i världen. Vi hjälper dig att hitta lämpliga kurser utifrån dina önskemål.

Karriär

En fysiker är en kunnig problemlösare som kan arbeta i flera olika sammanhang. Den breda kompetensen i fysik och meteorologi du får på programmet förbereder dig väl för en fortsättning inom ett masterprogram och du får även förutsättningar för ett yrkesliv med meteorologi som specialitet.

Väljer du att gå direkt ut i arbetslivet kan du till exempel arbeta med utveckling och användning av olika typer av mätteknik, databehandling och modellering. Vanliga arbetsgivare är olika industrier, privata företag, statliga verk eller myndigheter såsom kommuner och landsting. Kompletterar du med kursen Praktisk meteorologi får du även möjlighet att arbeta som prognosmeteorolog.

Väljer du istället att studera vidare efter din kandidatexamen kan du gå en tvåårig masterutbildning vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Vid Uppsala universitet är du behörig till masterprogrammet i fysik som har en inriktning i meteorologi.

Inom masterprogrammet i fysik kan du fördjupa dig ytterligare inom det område inom meteorologi som intresserar dig och samtidigt utöka dina allmänna fysikkunskaper. Med en masterexamen kan du arbeta inom såväl forskning som näringsliv både i Sverige och utomlands.

Oavsett vilken väg du väljer finns det många sätt att utnyttja ditt intresse för fysik och meteorologi i ditt framtida arbetsliv.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra naturvetenskapliga kandidatprogram.

Du som har akademiska meriter motsvarande mer än en termin på kandidatprogrammet i fysik kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats till termin tre och fem på programmet till höstterminen och termin fyra till vårterminen. Anmälan görs till programmets studievägledare.

Meteorologi

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1303 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Meteorologikurserna ges av institutionen för geovetenskaper där det finns en stor aktiv grupp av lärare och forskare inom ämnet.

Läs mer om vår forskning.

Informationsfilm om institutionen för geovetenskaper

Följ oss gärna i sociala medier

Twitter

Instagram

Kontakt

Studievägledare (astronomi och fysik)

studievagledare@physics.uu.se

018-471 35 21

Studievägledare (geofysik och meterologi)

studievagledare@geo.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02