Ingång för samhällsvetare - Kandidatprogram i geovetenskap

Läsåret 2022/2023

Planeten jorden. På kandidatprogrammet i geovetenskap lär du dig om; berg och mineral, livets utveckling, vattnet, luften, klimatet och jordens naturresurser. Efter utbildningen kan du arbeta med samhällsplanering, miljöutredningar, klimatfrågor, mineral- och vattenresurser eller inom turism- eller informationsyrken. Programmet är öppet för både samhällsvetare och naturvetare.

Om programmet

På kandidatprogrammet i geovetenskap lär du dig hur jorden har utvecklats och fortfarande förändras och hur klimatet har varierat genom tiderna. En geovetares tidsperspektiv sträcker sig från miljarder år tillbaka i tiden fram till nutid och in i framtiden. En geovetares arbetsfält sträcker sig från det mikroskopiska perspektivet till det globala. Våra huvudämnen kretsar kring berg, mineral, fossil, vatten och luft.

Programmet erbjuder

  • en utbildning med en stark internationell arbetsmarknad
  • studier som blandar både teori, praktik och arbete i fält
  • en möjlighet att vara med att lösa några av vår tids största utmaningar; att skapa en hållbar framtid.

Programmet har fyra huvudområden

Hydrologi - läran om vattenför­hållandena på jorden

Geologi - läran om berggrunden och dess resurser

Naturgeografi - läran om landskapsutveckling och jordarter

Paleobiologi - läran om livets utveckling på planeten jorden

Klimatförändringar, ökande påfrestningar på miljön och konkurrens om jordens naturtillgångar ställer mänskligheten inför stora utmaningar som kräver lösningar. Som utbildad geovetare har du verktygen som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med en examen från kandidatprogrammet i geovetenskap kan du göra värdefulla insatser inom områden som rör naturresurser, miljö och samhällsbyggande.

Programmet innehåller både teoretiskt och praktiskt inriktade kurser som ger dig bredd men även möjlighet till fördjupning. Kurserna förbereder dig både för en kommande karriär inom arbetslivet och flera masterprogram.

Vår institution arbetar med flera forskningsområden och dina lärare är väl meriterade och aktiva forskare vid institutionen. Läs mer om vår forskning. Geovetenskap är ett internationellt ämne och det finns goda möjligheter för vidare studier, praktik eller karriär både i Sverige och internationellt.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med geovetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Colin Andersson

Hur startade ditt intresse för geovetenskap?
– Jag höll på med "geocaching", som orientering fast med GPS, och det finns inslag av geologi. I början var det en hobby, men sen så fick jag upp ögonen för att man kunde studera det också, och det ville jag ju naturligtvis!

Varför geovetarprogrammet?
– Jag har ett stor intresse av jorden och därmed blev det geovetenskap. Eftersom det finns en ingång för samhällsvetare så kunde jag börja på programmet direkt utan att behöva gå ett tekniskt basår. Jag kollade också runt och märkte att arbetsmarknaden såg bra ut och att det fanns många olika yrken att välja mellan efter examen.

Vet alla vad geovetenskap är?
– Jag upplever att många blandar ihop geovetenskap med geologi. Geologi handlar om berg- och jordarter, och det läser vi också, men geovetenskap är så mycket mer. Geovetenskap handlar om hur jorden är uppbyggd, om klimatförändringar, naturtillgångar, naturgeografi; läran om hur landskapen utvecklas och förändras, hydrologi och mycket mer.

Vad gillar du bäst med programmet?
– Att det finns så många olika, intressanta kurser och att programmet både är teoretiskt och praktiskt. Exkursionerna, när vi alla åker ut på fältstudier är också ett stort plus!

Hur kan en vecka eller månad se ut för en geovetarstudent?
– De flesta kurser har ett antal föreläsningar varje vecka och sedan har vi labb ungefär varannan vecka. Sedan brukar vi åka iväg några dagar eller någon vecka på exkursion och får studera det vi har lärt oss på plats ute i verkligheten. I slutet av kursen får vi sedan redovisa vad vi har lärt oss genom att skriva tenta.

Vilka yrkemöjligheter finns det efter programmet?
– Massor! Man kan jobba på myndigheter, kommuner, gruvföretag och byggföretag eller som konsult. Du kan arbeta med allt från prospektering, miljökonsultering, handläggning, GIS-konsultering med mera.

Vad vill du göra efter studierna?
– Efter min kandidatexamen så funderar jag på att läsa vidare och ta en master, men jag är inte helt säker på det än. När jag ska börja arbeta så vill jag nog ha ett yrke där jag får vara mycket ute i fält. Jag tror att det kan vara riktigt roligt att få gå ut och undersöka ett områdes bergarter, jordarter eller miljöförhållanden.

Hösten 2022

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogrammet är utformat för att ge dig en bred geovetenskaplig kunskapsbas, som väl förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Första årets kurser introducerar dig till geovetenskapen och utöver detta läser du kurser i matematik och statistik - kurser som är anpassade för geovetarstudenter.

På ingången för samhällsvetare startar du med en terminslång förberedande kurs för fortsatta naturvetenskapliga studier. Den är utformad av lärare på programmet och innehåller de delar av gymnasiets matematik, kemi, fysik och biologi som du behöver för de fortsatta studierna. Därefter följer en introducerande kurs till geovetenskapen. Från och med andra terminen är upplägget samma som för naturvetaringången som man även samläser med.

Andra året får du ytterligare kunskaper på följande geovetenskapliga områden: berg, mark, vatten samt miljö och naturresurser. Arbetsmarknaden efterfrågar tekniska kunskaper hos geovetare, därför får du under andra året även läsa kurser i till exempel geofysik. Det är också under ditt andra år som du läser kemi, alternativt ett annat biämne.

Tredje året fördjupar du dig inom geovetenskapliga kärnämnen, med kurser till exempel inom sedimentologi, livets utveckling, markstabilitet, vattenresursförvaltning, geografiska informationssystem (GIS) och geoteknik. Din kandidatutbildning avslutas sedan med ett självständigt arbete, en fördjupningsuppgift som du ägnar de sista 10 veckorna av din utbildning åt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - ingång för samhällsvetare.

Om undervisningen

I utbildningen blandas teori med praktik. Vanliga former av undervisning är föreläsningar, seminarier, laborationer och praktiska övningar. Exkursioner och fältstudier är viktiga inslag för geovetare som ofta gör provtagningar, mätningar och bedömningar i fält. Varje läsår ingår exkursioner och fältstudier; från endagsturer till längre studieresor med övernattning.

Geovetarutbildningen ges på ett av Uppsala universitets mest välkomnande campus, vi har relativt små studentgrupper där du får nära kontakt med både kurskamrater och lärare.

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att läsa delar av geovetarutbildningen utomlands. Du kan söka olika utbytesprogram både genom institutionens egna utbytesavtal och via Uppsala universitet centralt. Oavsett vilken utbytesform du väljer hjälper vi dig med råd och praktiska detaljer. Läs mer om våra utbytesstudier.

Karriär

Geovetare har en bred kompetens och efter din utbildning har du goda karriärmöjligheter, både i Sverige och utomlands och dina kunskaper och färdigheter kan användas över hela världen. Möjliga arbetsfält är samhällsplanering, miljö- och klimatfrågor, en hållbar användning av jordens naturresurser, planering av vattenresurser, turism och information.

Arbetsuppgifterna är oftast varierande. Du kan arbeta i fält, i laboratorium, med avancerad analysutrustning, med tolkning av resultat eller med kunskapsförmedling.

Geovetare arbetar inom kommuner, regioner, på myndigheter, vid universitet och högskolor, inom miljösektorn, vid teknikkonsultföretag och inom gruvnäringen.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat vid olika universitet, SGU, SMHI, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, läns­styrelser, kommuner men även hos privata arbetsgivare som konsultföretag, energiföretag och gruv- och prospekteringsbolag och branschorganisationer.

Läs mer om arbetsmarknaden för geovetare på Naturvetarnas webbplats.

Vill du fördjupa dig inom geovetenskap efter kandidatprogrammet kan du läsa ett masterprogram, vilket ger dig möjlighet att söka till en forskarutbildning. Beroende på vilka valfria kurser du har läst i din kandidatexamen är du behörig till följande masterprogram som ges vid Uppsala universitet:

Efter masterexamen är du behörig att söka en forskarutbildning där du har möjlighet att specialisera dig ytterligare. Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen vilket är den högsta akademiska utbildningen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ingång för samhällsvetare

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1255 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Naturkunskap 2

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Se institutionens inspirationssida om geovetenskap!

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@geo.uu.se

018-471 25 07

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16

752 36 Uppsala

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02