Ingång för samhällsvetare - Kandidatprogram i geovetenskap

Läsåret 2022/2023

Planeten jorden. På kandidatprogrammet i geovetenskap lär du dig om; berg och mineral, livets utveckling, vattnet, luften, klimatet och jordens naturresurser. Efter utbildningen kan du arbeta med samhällsplanering, miljöutredningar, klimatfrågor, mineral- och vattenresurser eller inom turism- eller informationsyrken. Programmet är öppet för både samhällsvetare och naturvetare.

Om programmet

På kandidatprogrammet i geovetenskap lär du dig hur jorden har utvecklats och fortfarande förändras och hur klimatet har varierat genom tiderna. En geovetares tidsperspektiv sträcker sig från miljarder år tillbaka i tiden fram till nutid och in i framtiden. En geovetares arbetsfält sträcker sig från det mikroskopiska perspektivet till det globala. Våra huvudämnen kretsar kring berg, mineral, fossil, vatten och luft.

Programmet erbjuder

  • en utbildning med en stark internationell arbetsmarknad
  • studier som blandar både teori, praktik och arbete i fält
  • en möjlighet att vara med att lösa några av vår tids största utmaningar; att skapa en hållbar framtid.
Programmet har fyra huvudområden
Hydrologi - läran om vattenför­hållandena på jorden
Geologi - läran om berggrunden och dess resurser
Naturgeografi - läran om landskapsutveckling och jordarter
Paleobiologi - läran om livets utveckling på planeten jorden

Klimatförändringar, ökande påfrestningar på miljön och konkurrens om jordens naturtillgångar ställer mänskligheten inför stora utmaningar som kräver lösningar. Som utbildad geovetare har du verktygen som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med en examen från kandidatprogrammet i geovetenskap kan du göra värdefulla insatser inom områden som rör naturresurser, miljö och samhällsbyggande.

Programmet innehåller både teoretiskt och praktiskt inriktade kurser som ger dig bredd men även möjlighet till fördjupning. Kurserna förbereder dig både för en kommande karriär inom arbetslivet och flera masterprogram.

Vår institution arbetar med flera forskningsområden och dina lärare är väl meriterade och aktiva forskare vid institutionen. Läs mer om vår forskning. Geovetenskap är ett internationellt ämne och det finns goda möjligheter för vidare studier, praktik eller karriär både i Sverige och internationellt.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med geovetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sabine Rousku
Från: Haninge
Läser: Kandidatprogram i geovetenskap

Varför valde du den här utbildningen?
– Efter gymnasiet visste jag att jag ville studera vidare inom ett naturorienterande ämne som rörde miljön, klimatet och jorden. Detta för att jag alltid haft ett starkt intresse för vår planet och hur vi förvaltar den och dess resurser. Jag hittade då en kurs på Uppsala universitet, kallad Planeten Jorden. Den här kursen beskriver i princip hela kandidatprogrammet i geovetenskap ämnesmässigt, mer eller mindre. Kursen innehöll allt man kunde önska sig om vår planet, precis som ur en naturdokumentär med David Attenborough. Så ni kan ju tänka er att jag föll pladask för kursen och ville gå utbildningen. Därefter hoppade jag in på kandidatprogrammet i geovetenskap.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Utbildningen är väldigt bred och innefattar många olika ämnen som till exempel geologi, hydrologi, paleontologi, klimat och miljö. Programmets mångsidighet och innehåll gjorde att mina tidiga förväntningar verkligen gick i uppfyllelse. Dessutom är Geocentrum en skön och avslappnande plats för både plugg och festligheter.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det roligaste med utbildningen har varit alla fältmoment det vill säga alla exkursioner och fältarbeten som ofta ingår i de kurser som erbjuds inom programmet. Dessa moment gör att man får en mer praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaperna som man skaffar sig.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Kandidatprogrammet i geovetenskap, har likt många andra utbildningar vid Uppsala universitet, en ”insparkning” (även kallad mottagning) där alla nya studenter får träffa varandra samt personer från tidigare årskurser under två veckor. Dessa två veckor är fyllda med aktiviteter för att få nya studenter att bekanta sig med Uppsala universitet och dess studenttraditioner. Det är allt från inskrivning på nation till temagasquer.

– För mig var det mottagningen samt att vi åkte iväg på exkursion till Estland två månader efter kursstart som gjorde att jag lättare kunde lära känna nya människor.

Vad har varit mest utmanande
– Det finns alltid någon enstaka kurs som inte är fullt lika intressant som andra och då kan det stundtals vara tufft att motivera sig själv till att plugga. Då får man kämpa lite med självdisciplinen.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Den har varit ganska bra tack vare alla exkursioner och fältarbeten där vi fått resa mycket tillsammans och inte riktigt ”kunnat” undvika varandra.

Är det något område inom geovetenskapen som intresserar dig särskilt mycket?
– Ja, utbildningen har verkligen fått mig att öppna upp ögonen för ämnet geologi och därför planerar jag nu att gå ett masterprogram inom ämnet.

Hur ser de internationella möjligheterna ut på ditt program?
– Institutionen för geovetenskaper samarbetar med många andra universitet utanför Sverige som också erbjuder geovetenskapliga kurser, vilket gör att man får goda möjligheter till utbytesstudier som kan vara relevanta för programmet. Det finns även utbytesstipendium som man kan söka för att underlätta sina utlandsstudier ekonomiskt. Om man inte vill studera utomlands, finns det också nästan en garanti att du kommer stöta på utbytesstudenter från andra delar av världen i olika kurser under programmets gång i Sverige, vilket är superkul.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Studentlivet garanterat!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Bygga en kunskapsgrund inom det område jag i framtiden vill arbeta med och för att kunna fortsätta mina studier med ett geovetenskapligt masterprogram.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Hågadalen

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Mottagningen/insparken och umgås med vännerna på nationer.

Vad hoppas du att du gör om 5 år?
– Förhoppningsvis läst klart ett masterprogram i geovetenskap, vilket kanske banat väg för en vidare forskningskarriär.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogrammet är utformat för att ge dig en bred geovetenskaplig kunskapsbas, som väl förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Första årets kurser introducerar dig till geovetenskapen och utöver detta läser du kurser i matematik och statistik - kurser som är anpassade för geovetarstudenter.

På ingången för samhällsvetare startar du med en terminslång förberedande kurs för fortsatta naturvetenskapliga studier. Den är utformad av lärare på programmet och innehåller de delar av gymnasiets matematik, kemi, fysik och biologi som du behöver för de fortsatta studierna. Därefter följer en introducerande kurs till geovetenskapen. Från och med andra terminen är upplägget samma som för naturvetaringången som man även samläser med.

Andra året får du ytterligare kunskaper på följande geovetenskapliga områden: berg, mark, vatten samt miljö och naturresurser. Arbetsmarknaden efterfrågar tekniska kunskaper hos geovetare, därför får du under andra året även läsa kurser i till exempel geofysik. Det är också under ditt andra år som du läser kemi, alternativt ett annat biämne.

Tredje året fördjupar du dig inom geovetenskapliga kärnämnen, med kurser till exempel inom sedimentologi, livets utveckling, markstabilitet, vattenresursförvaltning, geografiska informationssystem (GIS) och geoteknik. Din kandidatutbildning avslutas sedan med ett självständigt arbete, en fördjupningsuppgift som du ägnar de sista 10 veckorna av din utbildning åt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - ingång för samhällsvetare.

Om undervisningen

I utbildningen blandas teori med praktik. Vanliga former av undervisning är föreläsningar, seminarier, laborationer och praktiska övningar. Exkursioner och fältstudier är viktiga inslag för geovetare som ofta gör provtagningar, mätningar och bedömningar i fält. Varje läsår ingår exkursioner och fältstudier; från endagsturer till längre studieresor med övernattning.

Geovetarutbildningen ges på ett av Uppsala universitets mest välkomnande campus, vi har relativt små studentgrupper där du får nära kontakt med både kurskamrater och lärare.

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att läsa delar av geovetarutbildningen utomlands. Du kan söka olika utbytesprogram både genom institutionens egna utbytesavtal och via Uppsala universitet centralt. Oavsett vilken utbytesform du väljer hjälper vi dig med råd och praktiska detaljer. Läs mer om våra utbytesstudier.

Karriär

Geovetare har en bred kompetens och efter din utbildning har du goda karriärmöjligheter, både i Sverige och utomlands och dina kunskaper och färdigheter kan användas över hela världen. Möjliga arbetsfält är samhällsplanering, miljö- och klimatfrågor, en hållbar användning av jordens naturresurser, planering av vattenresurser, turism och information.

Arbetsuppgifterna är oftast varierande. Du kan arbeta i fält, i laboratorium, med avancerad analysutrustning, med tolkning av resultat eller med kunskapsförmedling.

Geovetare arbetar inom kommuner, regioner, på myndigheter, vid universitet och högskolor, inom miljösektorn, vid teknikkonsultföretag och inom gruvnäringen.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat vid olika universitet, SGU, SMHI, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, läns­styrelser, kommuner men även hos privata arbetsgivare som konsultföretag, energiföretag och gruv- och prospekteringsbolag och branschorganisationer.

Läs mer om arbetsmarknaden för geovetare på Naturvetarnas webbplats.

Vill du fördjupa dig inom geovetenskap efter kandidatprogrammet kan du läsa ett masterprogram, vilket ger dig möjlighet att söka till en forskarutbildning. Beroende på vilka valfria kurser du har läst i din kandidatexamen är du behörig till följande masterprogram som ges vid Uppsala universitet:

Efter masterexamen är du behörig att söka en forskarutbildning där du har möjlighet att specialisera dig ytterligare. Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen vilket är den högsta akademiska utbildningen.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ingång för samhällsvetare

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1255 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Naturkunskap 2

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Se institutionens inspirationssida om geovetenskap!

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@geo.uu.se

018-471 25 07

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16

752 36 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02