Geovetenskap - Kandidatprogram i geovetenskap 2021/2022

  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

En ökad konkurrens om naturtillgångar, klimatförändringar och allt större påfrestningar på miljön innebär nya utmaningar och möjligheter för dig som geovetare att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med en examen från kandidatprogrammet i geovetenskap kan du göra värdefulla insatser inom områden som rör naturresurser, miljö och samhällsbyggande. Som student vid en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner får du en utbildning i toppklass.

Om programmet

På kandidatprogrammet i geovetenskap lär du dig hur jorden är uppbyggd, hur den förändras och hur atmosfär, hydrosfär, litosfär och biosfär samverkar till att skapa och upprätthålla jordens klimat.

Perspektivet på utbildningen skiftar från det stora till det lilla och med ett tidsperspektiv som sträcker sig från nutid till miljarder år tillbaka i tiden. Med denna kunskap kan en geovetare även blicka framåt och göra tolkningar och analyser rörande jordens framtid.

Geovetenskapens fyra huvudområden i Uppsala är:

  • hydrologi - läran om vattenförhållandena på jorden
  • geologi - läran om berggrunden och dess resurser
  • naturgeografi - läran om landskapsutveckling och jordarter
  • paleobiologi - läran om livets utveckling på planeten Jorden
Programmet innehåller teoretiskt och praktiskt inriktade kurser som ska ge dig breddning och fördjupning inom huvudområdet geovetenskap. Kursutbudet förbereder dig för både arbetslivet och för en fortsättning på masterprogrammet. Kurserna inom huvudområdet täcker ett brett kunskapsfält som bygger på institutionens omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Geovetenskap är gränsöverskridande till sin karaktär och programmet ger många fortsatta studie- och karriärmöjligheter både i Sverige och internationellt.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med geovetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sabine Rousku
Från: Haninge
Läser: Kandidatprogram i geovetenskap

Varför valde du den här utbildningen?
– Efter gymnasiet visste jag att jag ville studera vidare inom ett naturorienterande ämne som rörde miljön, klimatet och jorden. Detta för att jag alltid haft ett starkt intresse för vår planet och hur vi förvaltar den och dess resurser. Jag hittade då en kurs på Uppsala universitet, kallad Planeten Jorden. Den här kursen beskriver i princip hela kandidatprogrammet i geovetenskap ämnesmässigt, mer eller mindre. Kursen innehöll allt man kunde önska sig om vår planet, precis som ur en naturdokumentär med David Attenborough. Så ni kan ju tänka er att jag föll pladask för kursen och ville gå utbildningen. Därefter hoppade jag in på kandidatprogrammet i geovetenskap.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Utbildningen är väldigt bred och innefattar många olika ämnen som till exempel geologi, hydrologi, paleontologi, klimat och miljö. Programmets mångsidighet och innehåll gjorde att mina tidiga förväntningar verkligen gick i uppfyllelse. Dessutom är Geocentrum en skön och avslappnande plats för både plugg och festligheter.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det roligaste med utbildningen har varit alla fältmoment det vill säga alla exkursioner och fältarbeten som ofta ingår i de kurser som erbjuds inom programmet. Dessa moment gör att man får en mer praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaperna som man skaffar sig.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Kandidatprogrammet i geovetenskap, har likt många andra utbildningar vid Uppsala universitet, en ”insparkning” (även kallad mottagning) där alla nya studenter får träffa varandra samt personer från tidigare årskurser under två veckor. Dessa två veckor är fyllda med aktiviteter för att få nya studenter att bekanta sig med Uppsala universitet och dess studenttraditioner. Det är allt från inskrivning på nation till temagasquer.

– För mig var det mottagningen samt att vi åkte iväg på exkursion till Estland två månader efter kursstart som gjorde att jag lättare kunde lära känna nya människor.

Vad har varit mest utmanande
– Det finns alltid någon enstaka kurs som inte är fullt lika intressant som andra och då kan det stundtals vara tufft att motivera sig själv till att plugga. Då får man kämpa lite med självdisciplinen.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Den har varit ganska bra tack vare alla exkursioner och fältarbeten där vi fått resa mycket tillsammans och inte riktigt ”kunnat” undvika varandra.

Är det något område inom geovetenskapen som intresserar dig särskilt mycket?
– Ja, utbildningen har verkligen fått mig att öppna upp ögonen för ämnet geologi och därför planerar jag nu att gå ett masterprogram inom ämnet.

Hur ser de internationella möjligheterna ut på ditt program?
– Institutionen för geovetenskaper samarbetar med många andra universitet utanför Sverige som också erbjuder geovetenskapliga kurser, vilket gör att man får goda möjligheter till utbytesstudier som kan vara relevanta för programmet. Det finns även utbytesstipendium som man kan söka för att underlätta sina utlandsstudier ekonomiskt. Om man inte vill studera utomlands, finns det också nästan en garanti att du kommer stöta på utbytesstudenter från andra delar av världen i olika kurser under programmets gång i Sverige, vilket är superkul.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Studentlivet garanterat!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Bygga en kunskapsgrund inom det område jag i framtiden vill arbeta med och för att kunna fortsätta mina studier med ett geovetenskapligt masterprogram.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Hågadalen

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Mottagningen/insparken och umgås med vännerna på nationer.

Vad hoppas du att du gör om 5 år?
– Förhoppningsvis läst klart ett masterprogram i geovetenskap, vilket kanske banat väg för en vidare forskningskarriär.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogrammet är utformat för att ge dig en bred geovetenskaplig kunskapsbas, som väl förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Första årets kurser introducerar dig till geovetenskapen och utöver detta läser du kurser i matematik och statistik - kurser som är anpassade för geovetarstudenter.

Du läser först en introducerande kurs till geovetenskap. Därefter läser du kurser i matematik, statistik och landskapsutveckling.

Andra året får du ytterligare kunskaper på följande geovetenskapliga områden: berg, mark, vatten samt miljö och naturresurser. Arbetsmarknaden efterfrågar tekniska kunskaper hos geovetare, därför får du under andra året även läsa kurser i till exempel geofysik. Det är också under ditt andra år som du läser kemi, alternativt ett annat biämne.

Tredje året fördjupar du dig inom geovetenskapliga kärnämnen, med kurser till exempel inom sedimentologi, livets utveckling, markstabilitet, vattenresursförvaltning, geografiska informationssystem (GIS) och geoteknik. Din kandidatutbildning avslutas sedan med ett självständigt arbete, en fördjupningsuppgift som du ägnar de sista 10 veckorna av din utbildning åt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet

Om undervisningen

I utbildningen blandas teori med praktik. Vanliga former av undervisning är föreläsningar, seminarier, laborationer, dataövningar, exkursioner och fältstudier. Exkursioner och fältstudier är viktiga inslag för geovetare som ofta gör provtagningar, mätningar och bedömningar i fält. Exkursioner och fältstudier förekommer under alla tre studieåren. Vissa innebär flera dagars vistelse på annan ort med självhushåll.

Geovetarutbildningen bedrivs i relativt små studentgrupper. Det gör att du får god kontakt med kurskamrater och lärare och har stora möjligheter att få personligt stöd.

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att läsa delar av geovetarutbildningen utomlands. Utbytesprogram finns både via institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Du kan också själv välja vart du vill åka. Oavsett vilken utbytesform du väljer hjälper vi dig med råd och praktiska detaljer.

Karriär

Geovetare har ett brett arbetsfält och kan bland annat arbeta med aktuella frågor i dagens samhälle så som kartläggning och planering av hållbar användning av naturresurser, vattenresurser samt miljö- och klimatfrågor. Inom klimatområdet bidrar geovetarna med kunskaper om nuvarande och tidigare klimatförändringar.

Som geovetare kan du jobba i Sverige och internationellt - dina kunskaper och färdigheter är applicerbara över hela världen. Arbetsuppgifterna är varierande med alltifrån fältarbete till hantering av avancerad analysutrustning och tolkning av resultat. Geovetare kan arbeta hos offentliga arbetsgivare som SGU (Sveriges geologiska undersökning), SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), Naturvårdsverket, länsstyrelser eller kommuner men även hos privata arbetsgivare som konsultföretag, gruvföretag eller prospekteringsbolag.

Efter din kandidatexamen kan du välja att läsa vidare två år på ett masterprogram vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till följande masterprogram som ges vid Uppsala universitet:

Efter masterexamen kan du fortsätta med en forskarutbildning för att specialisera dig ytterligare. Forskarutbildningen är som regel i form av en avlönad tjänst. Den är på fyra år och leder till en doktorsexamen vilket är den högsta akademiska utbildningen.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Geovetenskap

180 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P1251 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Lena Eliasson

studievagledare@geo.uu.se

018-471 25 07

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02