Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM 2023/2024
Anmälan

Vill du göra skillnad för miljön och hur vi använder naturresurser? Inom masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM kan du studera, forska och starta ditt eget företag. Inom programmet får du tillsammans med aktuella initiativ inom industrin möjlighet att skapa hållbara förändringar för jordens resurser.

Om programmet

Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM - är ett Erasmus Mundus-gemensamt masterprogram. Det är ett samarbete mellan tre utmärkta europeiska universitet som deltar i EIT RawMaterials: Uppsala universitet, Universiteit Gent, Belgien och TU Bergakademie Freiberg, Tyskland. Det är ett samarbete med 115 parter från industri och universitet, från 22 olika länder, med syfte att skapa innovativa lösningar för framtiden.

Programmet SINReM fokuserar på naturresursers livscykel. Inom SINReM studerar du metoder för prospektering, råvaruutvinning, tillverkningsprocessers och användning samt återvinning och avfallshantering utifrån ur ett livscykelperspektiv för att minska den totala miljöpåverkan.

Under utbildningen kommer du att

  • studera hela råvarans värdekedja och tillhörande cirkulär ekonomi
  • innovativt utforska och bearbeta nya resurser
  • lära dig om hållbar användning av resurser i produkter och produktionsprocesser.

SINReM har en stark koppling till företag inom råmaterialbranschen. Det är en del av ett stort europeisk projekt inom råmaterial och stöds av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), och som ett led i detta ska utbildningen uppmuntra kreativitet, innovation och entreprenörskap. Läs mer om programmet på SINReM:s webbplats.

Studentprofil

Du har en stark grund inom naturvetenskap eller ingenjörsvetenskap och du har en passion för att upptäcka innovativa, nya lösningar på tekniska problem. Du kan kritiskt analysera och reflektera över problem och är kreativ och innovativ nog att komma med egna idéer. Därför förväntar du dig att bidra lika mycket till andras pedagogiska erfarenheter som du förväntar dig att lära av deras erfarenhet och kunskap.

Du värdesätter en nära koppling till industrin för praktikmöjligheter och branschorienterade examensarbeten samt för att bygga upp ditt nätverk. Du är innovativ och kan starta eget eller arbeta kreativt med ditt råvarunätverk.

Examen

Programmet leder till en gemensam examen, naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med hållbar utveckling som huvudområde, från Uppsala universitet, Universiteit Gent och Technische Universität Bergakademie Freiberg.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Aaron Sediles
Från: Colombia

Hur valde du ditt program?
Jag hittade programmet via Erasmus Mundus Joint Master Degree-katalogen. Jag valde det för att jag får chans att använda min bakgrund i geologi, och då hjälpa utvecklingen i världen mot ett mer hållbart samhälle. Det gav mig också möjlighet att läsa vid tre olika världskända universitet.

Hur är det att vara en internationell student i Uppsala?
Det är en oändlig resa av lärande och upptäckande, ibland lätt ibland svårt. Du får möte på så mycket olika saker som du inte är van vid, mat och människor från olika delar av världen, olika tankesätt, språk du inte förstår. Även enkla saker så som att resa kollektivt eller betala i en affär är nytt. Det är både lärorikt och roligt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Vi kan börja med platsen – Sverige är väldigt vackert och det finns många platser att uppleva under alla årstider. Utöver det så är utbildningssystemet uppbyggt så att du får tid till att förstå vad du ska lära dig, och du får styra över dina studier tillsammans med dina lärare och klasskamrater.

Hur upplevde du dina första dagar i Uppsala?
Jag anlände i Sverige under vintern. Det var snöigt, och det gav det kalla landskapet en charm. Jag flydde kylan genom att vara aktiv, bland annat med att åka skridskor, och genom att äta en speciell sorts söt bulle jag hittade den tid på året, som kallas Semla.

Beskriv hur en vanlig dag ser ut för dig!
Området jag bodde i, i Uppsala, låg nära en skog. Så jag kunde se ekorrar hoppa mellan grenarna framför mitt fönster, eller ett rådjur vandra omkring. När jag inte pluggar så gillar jag att spendera tid ute, kanske gå ut och springa eller cykla runt omgiven av naturen, eller bara njuta av staden. Nu bor jag i Visby (Gotland) och även om det är lite tommare och blåsigare, så är det väldigt vacker och lugnt.

Vad var något som var unikt med programmet?
Programmet är väldigt internationellt, du läser vid tre universitet. Kombinationen av universitetens respektive expertiser är ojämförbart och varje universitet är det bästa inom sitt fält.

Hur skulle du beskriva relationen mellan studenter och lärare vid universitetet?
Lärarna vid Uppsala universitet får dig att känna dig välkommen direkt från start. De är väldigt tillgängliga och mottagliga för feedback. Du får en vänskaplig miljö, där du helt kan fokusera på dina studier.

Vad är ditt mål med studierna, varför studerar du?
Jag vill använda min utbildning till att bidra till ett mer hållbart samhälle, antingen genom att starta mitt eget företag i framtiden eller genom att jobba för ett företag med hållbara mål och förhållningssätt. Med det i åtanke så vill jag bli så bra jag bara kan, och SINReM-programmet var ett bra nästa steg för min framtida karriär.

Berätta om din bästa upplevelse!
Jag vill lyfta två saker. Först, att ha klasskamrater som kommer från hela världen bli nära vänner. Sen de otroliga upplevelser jag haft, allt från att besöka slott och byggnader från medeltiden, till den norra delen av Sverige över polcirkeln, där jag fick se norrsken för första gången i mitt liv.

Hösten 2021

Upplägg

Första året ges övergripande perspektiv över naturresursers livscykel. Programmet ges höstterminen vid Universiteit Gent, vinterskola vid TU Bergakademie Freiberg, vårterminen vid Uppsala universitet samt sommarskola vid TU Bergakademie Freiberg.

Under andra året väljer du en inriktning för att fördjupa dina kunskaper:

  • malmprospektering och utvinningsanalys hos Uppsala universitet
  • hållbara processer vid TU Bergakademie Freiberg, eller
  • hållbar återvinning eller hållbara material hos Universiteit Gent.

Träning i entreprenörskapsfärdigheter börjar tidigt och följs genom vinter- och sommarskolan, likaså kurser i innovationsledning och entreprenörskap. Praktik och examensarbete finns hos industri.

Under andra året kommer ni att, i mindre grupper, producera en affärsplan för ett råmaterialproblem.

Kurser inom programmet

Om undervisningen

Lärarna på programmet är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM - förbereder dig med kunskaper för att kunna starta ditt eget företag. Redan från början av programmet kommer du möta grundare från råvarusektorn och ha chans att ställa frågor. Under din andra termin kommer du få nödvändig kunskap och färdighet för innovationshantering och immateriella rättigheter, samt verktyg för entreprenörskap.

Du har chansen att gå till en industripartner för praktik och praktiskt erfarenhet, eller för att utveckla ditt examensarbete.

Naturligtvis förbereder utbildningen dig även för att bli resursingenjör vid forskningsavdelningar eller tekniska avdelningar på företag världen runt. Utbildningen är upplagd för att passa såväl en eventuell forskarutbildning med efterföljande forskarkarriär, som för att fylla samhällets behov av kvalificerade geovetare.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ansökan görs via SINReM:s webbplats. Sista anmälningsdag är den 28 februari 2023.

Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Gent, Uppsala, Freiberg

Sista anmälningsdatum: 28 februari 2023

Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp teknik eller naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 10 hp kemi och 15 hp matematik eller fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se SINReM:s webbplats/ för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om forskningen vid institutionen för geovetenskaper.

Kontakt

För mer information, kontakta gärna studievägledare:

studievagledare@geo.uu.se

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02