Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Läsåret 2020/2021

Bild för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 2020/2021
  • 300 hp
  • HT 2020, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du vara med och skapa framtidens industri, med intelligenta maskiner, hållbara produkter och effektiva lösningar? Vill du utveckla nya innovativa koncept, ha världen som arbetsmarknad och samtidigt få en framtidssäker yrkesexamen? Ta första steget till en mångsidig och spännande karriär genom att läsa civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi sammanför tre stora kunskapsområden - ekonomi, teknik och datavetenskap. Den breda kompetensen är viktig för att du ska kunna hantera komplexa och utmanande problem i ditt framtida yrkesliv. Du lär dig till exempel att utveckla och leda utvecklingen av nya innovativa produkter, processer och tjänster. Du får även de kunskaper som krävs för att skapa effektiva produktionslösningar och hållbara affärsmodeller.

Kurserna i industriell ekonomi handlar framför allt om teknikintensiva verksamheter och deras organisation, ledning och förvaltning. Som student får du viktig kunskap om olika verksamheters särdrag, särskilda förutsättningar och utmaningar. Du får en stabil, bred kunskapsbas inom industriell ekonomi och spetskompetens inom valda delar av fältet. Samtidigt tränar du dina förmågor som ledare.

Du studerar även tillämpad datavetenskap för industri, särskilt industrial analytics. Det är ett område där man bland annat arbetar med att hitta mönster i stora datamängder. Informationen används sedan för att göra tillverkning och andra delar av verksamheter mer effektiva och resurssnåla. Du lär dig industriell systemanalys, avancerad databehandling och storskalig datahantering.

För en ingenjör i industriell ekonomi är det viktigt att ha kunskap inom flera områden och att kunna kommunicera och samverka över olika fält. Utbildningens breda profil ger dig goda valmöjligheter i din framtida karriär. Som färdig ingenjör kommer du att kunna främja nytänkande och höja effektiviteten inom många industriellt viktiga områden, som produktutveckling och produktion, drift och underhåll.

Examen

Utbildningen i industriell ekonomi leder till en civilingenjörsexamen, som är en yrkesexamen.

Upplägg

Utbildningen ger dig gradvis fördjupade ämneskunskaper inom industriell ekonomi. Du utvecklas löpande i ingenjörsrollen och tränar även din förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt.

Under utbildningen möter du stora, börsnoterade och multinationella industriföretag, men också snabbväxande teknik-startuper finansierade genom riskkapital.

Hållbar affärsutveckling är ett genomgående tema i kurserna. Du kommer dels att få jobba med miljöfrågor som rör teknikval och resursutnyttjande, dels med etiska, samhälleliga perspektiv på teknikutveckling och användning.

Examinationen sker oftast i projektform, och projekten kommer gradvis att bli mer omfattande och komplexa under utbildningens gång. Särskilt i skärningspunkten mellan ekonomi, teknik och datavetenskap.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbeten, studiebesök och ett avslutande examensarbete.

Studieplanen är anpassad för att främja både kortare och längre internationella utbyten, särskilt under det fjärde året. En stor andel valbara kurser finns då inlagda i schemat för att underlätta studier utomlands. Den fjärde perioden under årskurs fyra innehåller endast valbara kurser för att möjliggöra även kortare utbyten. Upplägget gör det lättare att förlägga utlandsstudier till sommaren, vilket innebär att du endast är borta en period som utbytesstudent.

Svenska är det huvudsakliga undervisningsspråket under programmets tre första år. Under årskurs fyra och fem sker undervisningen på engelska.

Karriär

Svensk industri har ett mycket stort behov av kvalificerade ingenjörer med samlad kunskap i teknik, ekonomi och datavetenskap. Det finns en hög efterfrågan på ingenjörer som har en förståelse för både teknik och ekonomi, och som kan kommunicera med och förstå kunder och andra intressenter. Särskilt hög efterfrågan på spetskompetens är det inom effektiv digitalisering. Många verksamheter söker ingenjörer som kan leda utvecklingen och implementeringen av digital teknik i produktionsutveckling, tjänsteutveckling, tillverkning och logistik. Detta gör att ingenjörer i industriell ekonomi med teknisk specialisering inom industrial analytics är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Många inleder sina karriärer som projektledare, verksamhetsutvecklare eller lednings- och organisationskonsulter. En annan populär och vanlig ingång till arbetslivet är att genomföra ett traineeprogram på ett större teknikföretag. Som industriell ekonom kan du arbeta inom de flesta yrkesroller och organisationer i det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

300 hp

HT 2020, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-P1510 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Paula Forslund

studievagledare-I@uadm.uu.se

018-471 34 77

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02