Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi

Läsåret 2021/2022

  • 300 hp
  • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Programmerad teknik finns överallt. Som civilingenjör i informationsteknologi kan du arbeta inom det område som känns mest meningsfullt för dig, med tillämpningar som får stor betydelse för andra människor och samhället i stort. Kanske utvecklar du smarta energilösningar, digitala verktyg för e-hälsa eller lättanvända datorer. Oavsett intresse ger programmet dig en hett eftertraktad kompetens att jobba med IT på många olika sätt, inom många olika områden.

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet har mycket framstående verksamhet inom området. Exempelvis inom maskininlärning (med kopplingar till artificiell intelligens och "Big data"), e-vetenskap, parallellprogrammering och "Internet of Things", medicinsk IT, datasäkerhet och interaktion människa-dator/maskin/robotar. Du kan läsa kurser inom dessa och många fler områden inom programmet. De flesta lärarna på programmet är även aktiva forskare vilket ger dig insyn i den senaste forskningen.

Om programmet

På Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi lär du dig designa, bygga och driva IT-system och får den grund som behövs för att utveckla nya system, tekniker och tillämpningar inom IT. Matematik, programmering samt hur människor använder datorer är viktiga ingredienser i utbildningen. Programmet börjar från grunden så du behöver inte kunna programmering sen tidigare.

Under utbildningen blir du en skicklig problemlösare med helhetsperspektiv. Du får lära dig om algoritmer, tekniker och metoder som behövs för att utveckla olika typer av datorsystem. Ett datorsystems hållbarhet (dess användbarhet över tid), användbarhet och stabilitet är viktiga aspekter som du också får lära dig. Genom hela utbildningen övas du i att samarbeta och kommunicera inom projekt vilket ger dig färdigheter som behövs i arbetslivet. De två sista åren på programmet har du möjlighet att skräddarsy din utbildning efter intresse.

Utbildningen ger dig en hållbar grund att stå på vilket är eftertraktad i en bransch där utvecklingen går fort framåt. Programspråk, plattformar och mjukvaror kommer och går och då gäller det att ha en verktygslåda som gör att du förstår tekniken bakom och därmed kan lär dig nytt när den förändras. Utöver det teoretiska så är förmågan att snabbt sätta sig in i och lära sig nya saker något du utvecklar under utbildningen.

Programmet har en god studiesocial miljö. Institutionen för informationsteknologi har under lång tid varit engagerad och arbetat aktivt med lika villkorsfrågor både bland anställda och studenter. Andelen tjejer på programmet ligger runt 20 %, vilket är högt jämfört med motsvarande program vid de flesta andra lärosäten, och de trivs, är duktiga och tar plats. En blandad könsfördelning bidrar till en bättre studiemiljö för alla. En stark sammanhållning brukar växa fram i varje årskull samtidigt som man även umgås mellan årskurserna. Programmet har en aktiv studentförening, IT-sektionen, som ordnar både sociala och karriärmässiga aktiviteter.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Emma Tysk
Från: Uppsala
Läser: Civilingenjörsprogram i informationsteknologi

Varför valde du den här utbildningen?
– Min väg till IT-programmet var faktiskt inte helt rak. Jag började studera till civilingenjör i teknisk fysik men fick upp ögonen för programmering under år två efter vår första programmeringskurs. Det jag gillade mest var att man så snabbt kunde se resultat av studierna, efter bara några lektioner så hade vi byggt ett litet program! Dessutom älskade jag den unika kombinationen av problemlösning och designtänk - något jag inte stött på tidigare. Efter endast en månad efter min första lektion i programmering så började jag processen att byta program till IT! Jag insåg att jag ville jobba med programmering i någon form och då kändes IT väldigt relevant. Jag är väldigt intresserad av mötet mellan människan och tekniken - hur man förbättrar, designar och bygger användarvänliga system.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Ja absolut! Utbildningen är väldigt bred, man får testa på många olika områden såsom elektronik, hårdvara och mjukvara vilket gör det lättare sen att välja inriktning under mastern. Det finns ett stort utbud av kurser som ger en hands-on-kunskaper i flera programmeringsspråk vilket verkligen har hjälpt mig nu när jag kommit längre i utbildningen. Jag känner mig väldigt bekväm i att testa nya språk och tekniker!

Vad har varit mest utmanande?
– Det som varit mest utmanande för mig är kurserna där fokuset legat på ren programmering. Till exempel en kurs i Java och C där vi hade många programmeringsuppgifter att lösa. Det var tidskrävande och ibland kunde man bli stressad om man fastnade och inte kom framåt. Dock så arbetade vi ofta tillsammans i grupp så man hade alltid en kompis att vända sig till. Dessutom så lärde man sig otroligt mycket av den kursen, har utan tvekan haft stor nytta av den i efterhand!

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Den är verkligen toppen! Vad jag tycker är extra roligt just med IT är att många umgås över årskurserna och klasserna. Vi har en styrelse där man kan engagera sig om man vill vara med och ordna event. Det händer saker hela tiden såsom kräftskivor, pubrundor, filmkvällar och dylikt så det är väldigt lätt att få nya vänner! Jag skulle säga att sammanhållningen mellan tjejerna på programmet är extra stark just eftersom att vi är lite färre.

Hur ser de internationella möjligheterna ut på ditt program?
– Jag skulle faktiskt vilja påstå att IT har bland det bästa internationella möjligheterna av alla civilingenjörsprogram - just för att programmering är ett internationellt språk. Programmera kan du göra var som helst och bristen på programmerare är ett världsomspännande problem. De flesta större företag har kontor i flera länder och jag känner många från IT-programmet som jobbat utomlands, bland annat i Berlin och Los Angeles. Så möjligheterna för en internationell karriär är väldigt stor! Dessutom så samarbetar Uppsala universitet med institutioner över hela världen – så vill du studera utomlands är det bara att välja och vraka. Jag kan verkligen rekommendera att åka på utbyte, pluggade i Melbourne i ett år och hade så roligt!

Du blev utsedd till årets Uppsalastudent 2018, bland annat för ditt engagemang för jämställdhet inom it-branschen – berätta om det.
– Helt ärligt så känns det fortfarande lite overkligt, men så roligt! Anledningen till att jag började engagera mig i den frågan var för att jag insåg att jag själv saknade en kvinnlig förebild inom IT när jag skulle välja utbildning. Om jag hade någon att se upp till i branschen hade jag utan tvekan fått upp ögonen för programmering mycket tidigare. Bara det faktum att få se ett exempel på vad du kan få jobba med gör stor skillnad.

För att ändra på situationen så bestämde jag mig för att höra av mig till skolor i Uppsala för att komma och föreläsa om IT-branschen och min utbildning. Jag skapade också ett instagramkonto (@emma.codes) där jag delar med mig av min vardag som programmerare.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Svår fråga, det finns så mycket ..! Det jag älskar mest med Uppsala universitet är just studentlivet och sammanhållningen mellan alla olika utbildningar. Det finns alltid någonting att göra, en möjlighet att träffa nya vänner och lära sig nya saker. Själva utbildningen i sig håller också en väldigt hög standard när det kommer till kursutbud och deras innehåll. De flesta lärare är väldigt engagerade och intresserade av vad de lär ut.

Vilket är ditt mål med utbildningen och vad hoppas du att du gör om 5 år?
– Mitt mål med utbildningen är att få en bra grund inför min framtida karriär inom IT. Jag har länge drömt om att göra en karriär utomlands så om fem år hoppas jag att jag sitter som fullstack-utvecklare på något spännande IT-företag i New York!

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi är på 300 högskolepoäng vilket motsvarar fem års studietid.

De första två åren studerar du huvud­sakligen grunderna i programmering, matematik och datorsystem. Du kommer att få lära dig hur en dator är konstruerad och fungerar samt hur du på olika sätt kan programmera den. Årskurs två avslutas med ett lite större projekt där du får tillämpa det du lärt dig under de två första åren. Därefter följer i årskurs tre kurser där baskunskaperna från de första åren tillämpas, exempelvis elektronik, signalbehandling och maskininlärning. Årskurs tre avslutas med ett självständigt arbete som kan räknas som examensarbete i en kandidatexamen, vilket är möjligt att ta ut efter tre år på programmet.

De sista två åren fördjupar du dig inom ett särskilt område av informationsteknologi. Utgångspunkten för detta är en av de profiler som ingår i programmet, men det går också att kombinera med kurser från andra lärosäten i Sverige eller utomlands, eller Entreprenörsskolan i Uppsala. Profilerna är för närvarande följande (tillkommer och byts ut i takt med att nya IT-områden blir mer aktuella); datorsystem, inbyggda system, "människa, maskin och samhälle" samt mjukvaruutveckling. Utöver den fördjupning du väljer finns även utrymme för kurser motsvarande ett halvt års studier som du väljer helt själv.

Programmet avslutas med ett större tilläm­pat projekt samt ett exjobb som kan göras på ett företag, en organisation, en myndighet eller i en forskargrupp.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Praktiskt arbete varvas med teori. Många kurser innehåller projekt i olika former, ofta där verklighetsanknutna problem ska lösas och där du får lära dig använda samma verktyg och arbetssätt som förekommer i arbetslivet. Muntlig och skriftlig kommunikation är viktiga färdigheter som tränas regelbundet under framförallt de första tre åren. Detta är något som uppskattas mycket av studenterna, speciellt en bit in i utbildningen när övning börjar ge färdighet. En vänlig klassrumsatmosfär där återkoppling ges enligt en konstruktiv och uppmuntrande modell ger goda förutsättningar för övning i muntliga presentationer.

Programmet har en pedagogisk mångfald med mål att maximera studenternas lärande. Flera kurser har innovativa undervisnings- och examinationsformer baserade på vetenskapligt förankrad pedagogik. Lärarna är välmeriterade inom pedagogik och flera av dem har fått pedagogiska priser. Även traditionell pedagogik används så som föreläsningar, lektioner, datorlaborationer, seminarier, inlämningsuppgifter och skriftliga tentamen (prov).

Kurs­litteraturen är mestadels på engelska och i de högre årskurserna även undervisningen då kurserna även ges inom de internationella masterprogrammen inom IT. I högre årskurser förekommer också projekt som utförs i samarbete med studenter i andra länder som läser en motsvarande kurs vid sitt hemuniversitet. IT är en internationell bransch så att övas i engelska och få erfarenhet att arbeta med personer från andra länder är värdefullt.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen utomlands. Utlandsstudier sker oftast under år fyra eller fem. Förutom att det kan berika din examen med intressanta kurser inom ditt intresseområde så ger det inte minst värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Ungefär en tredjedel av studenterna på programmet åker på utlandsstudier.

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Därtill har programmet egna utbyten med universitet i Berlin, Lyon, Madrid, Shanghai, Seoul, Torino och Zürich, så förutsättningarna är goda.

Karriär

Som civilingenjör i informationsteknologi har du en mycket attraktiv nyckelkompetens inom ett spännande och snabbt växande område med goda karriärförutsättningar. Det mesta i samhället idag är beroende av datasystem och i takt med ny teknik tas i bruk så uppkommer ständigt nya intressanta tillämpningar.

Arbetsmarknaden är god både i Sverige och utomlands och du kan arbeta inom många olika områden. Du kan utveckla och ta fram nya produkter, IT-system och tjänster, ofta i nära samarbete med kunder och användare. IT-säkerhet är ett annat stort område.

Eftersom arbetsmarknaden är så bred finns många exempel på arbetsgivare inom olika branscher på stora och små företag, inom vård, utbildning och myndigheter. Många jobbar även på konsultföretag vilket innebär att man bidrar med experthjälp vid kvalificerade uppdrag hos olika kunder och därmed skiftar arbetsplats. Det ger ny erfarenhet i snabb takt och ett stort professionellt nätverk. I webbtidningen Framtidens karriär - IT & data" kan du se exempel på var och med vad en IT-ingenjör kan arbeta.

Vanliga arbetsområden bland de som gått ut programmet är systemutveckling (till exempel IoT-utveckling), Business Intelligence, programutveckling (till exempel javautvecklare eller front-end-/webbutvecklare), användbarhet (UX-designer), affärssystem (CRM) och IT-arkitektur. Många går under sin karriär vidare till olika chefsbefattningar eller blir projektledare. Som projektledare har man ansvar för genomförandet av större projekt där en viktig del för ett lyckat resultat är att skapa ett kreativt arbetsklimat bland projektdeltagarna och stimulera nytänkande.

Efter programmet blir du också behörig till forskarutbildning. Forskarutbildningen är som regel i form av en tjänst där man får lön. Den är på fyra år och leder till en doktorsexamen vilket är den högsta akademiska utbildningen. Utbildningen är vanligtvis förlagd vid ett universitet men kan även genomföras på ett företag.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi

300 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1502 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledare Melinda Alfredéen

studievagledare-it@uadm.uu.se

018-471 63 34

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1, Uppsala

018-471 30 03

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02