Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi

Läsåret 2023/2024

Programmerad teknik finns överallt. Som civilingenjör i informationsteknologi kan du utveckla smarta energilösningar, digitala verktyg för e-hälsa eller lättanvända datorer. Du kan arbeta inom det område som känns mest meningsfullt för dig, med tillämpningar som får stor betydelse för andra människor och samhället i stort. Programmet ger dig en hett eftertraktad kompetens att jobba med IT på många olika sätt, inom många olika områden.

Om programmet

På Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi lär du dig designa, bygga och driva IT-system och får den grund som behövs för att utveckla nya system, tekniker och tillämpningar inom IT. Matematik, programmering samt hur människor använder datorer är viktiga ingredienser i utbildningen. Programmet börjar från grunden så du behöver inte kunna programmering sen tidigare.

Under utbildningen blir du en skicklig problemlösare med helhetsperspektiv. Du får lära dig om algoritmer, tekniker och metoder som behövs för att utveckla olika typer av datorsystem. Ett datorsystems användbarhet, hållbarhet (dess användbarhet över tid) och stabilitet är viktiga aspekter som du också får lära dig. Genom hela utbildningen övas du i att samarbeta och kommunicera inom projekt vilket ger dig färdigheter som behövs i arbetslivet.

De två sista åren på programmet har du möjlighet att skräddarsy din utbildning efter intresse.

Utbildningen ger dig en hållbar grund att stå på vilket är eftertraktad i en bransch där utvecklingen går fort framåt. Programspråk, plattformar och mjukvaror kommer och går och då gäller det att ha en verktygslåda som gör att du förstår tekniken bakom och därmed kan lär dig nytt när den förändras. Utöver det teoretiska så är förmågan att snabbt sätta sig in i och lära sig nya saker något du utvecklar under utbildningen. Du får lära dig att integrera etiska och hållbarhetsaspekter i ett tekniskt utvecklingsarbete.

Programmet har en god och inkluderande studiesocial miljö där alla är välkomna. Det skapas stark sammanhållning både inom och mellan årskurserna. Studentföreningen IT-sektionen arrangerar regelbundet både sociala och karriärmässiga aktiviteter. Institutionen för informationsteknologi arbetar sedan många år aktivt med lika villkorsfrågor för studenter och anställda. För kvinnliga studenter finns ett väl inarbetat nätverk under studietiden, Q+, som arbetar dels mot tjejer på programmet, dels mot samtliga studenter i frågor som berör likabehandling och jämställdhet.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Ulrika Bremberg
Från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag tyckte att IT kändes som ett väldigt brett program med en spännande och god arbetsmarknad. Dessutom fick jag höra att programmering var kreativt, vilket var väldigt viktigt för mig. Jag fick även kontakt med en äldre student på IT-programmet som bara hade positiva saker att säga om programmet och det blev också det som till slut fick mig att söka in!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Uppsala är unikt med ett helt fantastiskt studentliv. Det finns verkligen något som passar alla, oavsett om man vill gå på temasittning eller ett hackathon. Det jag gillar med att plugga IT är sammanhållningen och storleken på programmet. Jag har koll på alla som går i min klass och vet vem på universitetet som jag ska höra av mig till när jag har frågor om mina kurser eller min examen.

Vad är mest utmanande?
– I början tyckte jag det var läskigt att alla var på olika nivå inom programmering. Mitt bästa tips är att försöka att inte vara stolt utan be om hjälp även vid ”dumma” frågor. Det är viktigt att inte ge upp och att fortsätta vara nyfiken. Det är många nya koncept och tankesätt att vänja sig vid, men det är bra att köra fast. Det är så vi blir bra på problemlösning!

Berätta om studentlivet!
– Det är lyxigt att vi både har sektioner, kårer och nationer. IT-sektionen är en sektion enbart avsedd för IT-studenter som har många kul event. Det bästa med de eventen är att träffa folk  från alla årskurser! På nation kan man plugga, festa, engagera sig i en förening eller som jag gör, sjunga i nationskör!  Jag är också med i SIV, vilket är ett ingenjörsnätverk för tjejer och ickebinära.

Vad är tre saker som du ska göra denna vecka?
– Just nu är jag på utbyte i München. Den här veckan tar jag bussen till Milano för att träffa kompisar från Uppsala! Jag tänker att vi kommer äta glass, bada och förhoppningsvis vandra lite i bergen vid Comosjön.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Jag vill hitta ett jobb som känns kul och spännande. Jag går en master i dataanalys så förhoppningsvis är det också det jag kommer att jobba med i framtiden. I slutänden ser jag mig själv som en projektledare då jag gillar att överblicka problem och organisera.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Det är en stor fördel om du tycker om matte och logik. Programmeringsvana är verkligen inte ett krav, jag började från noll! Gå med i en nation och ställ dig i deras bostadskö så fort du kan så kan man få ett korridorsrum relativt snabbt. Ta kontakt med en studievägledare som kan koppla ihop dig med en student på programmet om du vill ställa frågor.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
­– Måste säga Värmlands nation, både för att min underbara kör håller hus där, men också för att deras halloumiburgare är jättebra. Det bästa som finns är att ha en AW i deras trädgård i maj.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg, såklart. Men på andra plats kommer Rebusrallyt!

Var finns den bästa studieplatsen?
– Carolina Rediviva för att plugga på egen hand, grupparbeten gör jag helst på Ångströmslaboratoriet som överlägset har de fräschaste lokalerna i Uppsala!

Våren 2022

Registrera ditt intresse

Upplägg

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi är på 300 högskolepoäng vilket motsvarar fem års studietid.

År 1-2

Du studerar huvudsakligen grunderna i programmering, matematik och datorsystem. Du kommer att få lära dig hur en dator är konstruerad och fungerar samt hur du på olika sätt kan programmera den. Årskurs två avslutas med ett lite större projekt där du får tillämpa det du lärt dig under de två första åren.

År 3

Under tredje året följer kurser där baskunskaperna från de första åren tillämpas, exempelvis elektronik, signalbehandling och maskininlärning. Årskurs tre avslutas med ett självständigt arbete som kan räknas som examensarbete i en kandidatexamen, vilket är möjligt att ta ut efter tre år på programmet.

År 4-5

De sista två åren fördjupar du dig inom ett särskilt område av informationsteknologi. Utgångspunkten för detta är en av de profiler som ingår i programmet, men det går också att kombinera med kurser från andra lärosäten i Sverige eller utomlands, eller Entreprenörsskolan i Uppsala. Profilerna tillkommer och byts ut i takt med att nya IT-områden blir mer aktuella. Profilerna är för närvarande:

 • dataanalys
 • datorsystem
 • inbyggda system
 • människa, maskin och samhälle
 • mjukvaruutveckling.

Utöver den fördjupning du väljer finns även utrymme för kurser motsvarande ett halvt års studier som du väljer helt själv.

Programmet avslutas med ett större tillämpat projekt samt ett examensarbete som kan göras på ett företag, i en organisation, hos en myndighet eller i en forskargrupp.

Se ämnesfördelningen på programmet

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Praktiskt arbete varvas med teori. Många kurser innehåller projekt i olika former, ofta där verklighetsanknutna problem ska lösas och där du får lära dig använda samma verktyg och arbetssätt som förekommer i arbetslivet. Muntlig och skriftlig kommunikation samt förmåga att kunna samarbeta i olika typer av grupper är viktiga färdigheter som tränas regelbundet under framförallt de första tre åren. Detta är något som uppskattas mycket av studenterna, speciellt en bit in i utbildningen när övning börjar ge färdighet. Konstruktiv och uppmuntrande återkoppling skapar goda förutsättningar för träning i muntlig presentation.

Kurslitteraturen är mestadels på engelska och även undervisning förekommer på engelska. IT är en internationell bransch och därför kommer du att ha nytta av att ha studerat på engelska.

Prisbelönt pedagogik

Programmet har en pedagogisk mångfald med mål att maximera studenternas lärande. Vid institutionen bedrivs forskning om hur man lär sig datavetenskap, vilket återspeglas i pedagogiska metoder, kursupplägg och examinationsmoment under utbildningen. Som student får du ta del av vetenskaplig ämnesdidaktik med ett holistiskt synsätt samt reflektera över ditt eget lärande. Lärarna är välmeriterade inom pedagogik och flera av dem har fått pedagogiska priser. Även traditionell pedagogik används, så som föreläsningar, lektioner, datorlaborationer, seminarier, inlämningsuppgifter och skriftliga tentamen (prov).

Forskning vid institutionen

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet har mycket framstående verksamhet inom området, exempelvis inom:

 • maskininlärning och AI
 • avancerad programmering
 • Internet of things
 • medicinsk IT
 • datasäkerhet samt
 • design av IT-system som skall interagera med olika typer av användare.

Du kan läsa kurser inom dessa och många fler områden inom programmet. De flesta lärarna på programmet är även aktiva forskare vilket ger dig insyn i den senaste forskningen.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen utomlands. Utlandsstudier sker oftast under år fyra eller fem. Förutom att det kan berika din examen med intressanta kurser inom ditt intresseområde så ger det inte minst värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Ungefär en tredjedel av studenterna på programmet åker på utlandsstudier en eller två terminer under år fyra och fem.

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Karriär

Som civilingenjör i informationsteknologi har du mycket attraktiva kompetenser inom ett spännande och snabbt växande område med goda karriärförutsättningar. Det mesta i samhället idag är beroende av datasystem och i takt med att ny teknik tas i bruk så uppkommer ständigt nya intressanta tillämpningar.

Bred arbetsmarknad - olika karriärmöjligheter

Arbetsmarknaden är god både i Sverige och utomlands och du kan arbeta inom många olika områden. Du kan utveckla och ta fram nya produkter, IT-system och tjänster, ofta i nära samarbete med kunder och användare. IT-säkerhet är ett annat stort område. Eftersom arbetsmarknaden är så bred finns många exempel på arbetsgivare inom olika branscher på stora och små företag, inom vård, utbildning och myndigheter. Många jobbar även på konsultföretag vilket innebär att man bidrar med experthjälp vid kvalificerade uppdrag hos olika kunder och därmed skiftar arbetsplats. Det ger ny erfarenhet i snabb takt och ett stort professionellt nätverk.

Arbetsområden efter utbildningen

Vanliga arbetsområden bland de som gått ut programmet är:

 • systemutveckling
 • mjukvaruutveckling
 • utveckling av IT-system som hjälper organisationer förstå sin verksamhet
 • användbarhet (User Experience Design)
 • IT-arkitektur.

Den breda kompetens inom IT-området som utbildningen ger öppnar upp för karriärvägar till olika chefsbefattningar eller som projektledare. Som projektledare har man ansvar för genomförandet av större projekt där en viktig del för ett lyckat resultat är att skapa ett kreativt arbetsklimat bland projektdeltagarna och stimulera nytänkande.

Läs mer om att jobba som ingenjör

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra civilingenjörsprogram.

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi

300 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1502 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Studentföreningen IT-sektionen

Forskning vid institutionen för informationsteknologi

Kontakt

Programstudievägledare Melinda Alfredéen

studievagledare-it@uu.se

018-471 63 34

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02