Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling

Läsåret 2021/2022

Bild för Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling 2021/2022
  • 180 hp
  • HT 2021, Visby, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du hjälpa till att utveckla en mer hållbar industri? Tycker du om att leda andra och vill var med och påverka framtidens näringsliv? Då kan Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling vara något för dig. På programmet lär du dig bland annat om digitalisering, förändringsarbete och hållbar utveckling, detta i ett nära samarbete med dina framtida arbetsgivare.

Det moderna industrisamhället har lett till en stor förbättring av människans levnadsstandard och rikedom. Men den ekonomiska tillväxten och konsumtionen har även sina baksidor, särskilt för klimatet och vår planets hälsa. Hotet om global uppvärmning påverkar alla branscher, och för att minska mängden koldioxidutsläpp behöver alla verksamheter börja jobba mer hållbart.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling ger dig breda kunskaper inom industriell teknik med omfattande förståelse för hur hållbarhet kan användas i arbetet med att utveckla framtidens produktion. Du lär dig bland annat att förbättra olika processer inom verksamhetsstyrning, logistik och produktionsledning. Det innebär att du kommer kunna skapa mer effektiva flöden mellan olika aktiviteter i ett företag.

Förutom traditionella ingenjörskunskaper inom logistik, produktionsledning, styr- och reglersystem och mekanik får du färdigheter i exempelvis industriell management, där du bland annat studerar projektledning, industriell ekonomi, ledarskap och verksamhetsutveckling. Detta kommer att utveckla din förmåga att skapa förändring. Kombinationen av traditionella ingenjörskunskaper och kunskaper inom ledarskap och utveckling skapar förutsättningar för att vara med och driva utvecklingen av en hållbar industri.

Utbildningen har ett nära samarbete med flera företag. De deltar även i den strategiska utvecklingen av utbildningen. Några exempel på företag är Arla, Gotlands energi (en del av Vattenfall), Cementa och Sweprod. Med bland annat deras hjälp får du under hela utbildningen tillämpa dina kunskaper och färdigheter i att lösa verkliga problem. Det sker bland annat genom gästföreläsningar, studiebesök, fallstudier, projektarbeten och flertalet skarpa uppgifter och projekt. Tack vare samarbetena får du även möjlighet att skapa viktiga kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Upplägg

Utbildningen ger dig goda kunskaper i traditionell ingenjörsteknik, industriell teknik, matematik, datavetenskap och företagsekonomi. Du lär dig att utveckla och förbättra processer och system utifrån ett hållbarhetsperspektiv baserat på ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Det är viktigt att du förstår hela kedjan av industriella processer. Först då kan du optimera den och lösa problem som dyker upp. Till din hjälp har du metoder och verktyg där digitalisering och hållbar utveckling står i fokus. Under studierna lär du dig att snabbt analysera stora mängder data - och på så sätt kan du följa förflyttningen av olika enheter i realtid.

Under det tredje året har du även möjlighet att läsa en verksamhetsförlagd kurs, där du själv deltar aktivt i valet av företag. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet har en pedagogisk mångfald med mål att maximera studenternas lärande. Undervisnings- och examinationsformerna varierar från både klassiska föreläsningar till mer studentaktiverande moment som seminarier, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Du kommer få träna dig på att arbeta både individuellt och i grupp med verkliga case, skarpa uppgifter och projekt från företag. Du får mycket individuell återkoppling vilket hjälper dig att självständigt kunna lösa framtida problem genom att tänka kritiskt, analytiskt och systematiskt.

Utbildningen sker huvudsakligen på svenska, men det kan förekomma kurser, kursmoment och kurslitteratur på engelska.

Du läser programmet på Campus Gotland i Visby. Studiemiljön här är småskalig vilket främjar goda kontakter både studenter och lärare emellan. Varje student sedd och bekräftad och det finns lång erfarenhet av att stödja studenters individuella lärprocess. Andelen lärarledd tid är stor. Utbildningarna på Campus Gotland har ett stort inslag av samverkan med omgivande samhälle, inte minst med lokal förankring. Detta ger dig värdefull erfarenhet och kontakter inför arbetslivet.

Visby är också en väldigt unik och trevlig studentstad. Såväl föreläsningssalar som bibliotek, studentkår, studentservice, caféer och sandstränder finns samlade på bekvämt gångavstånd. Detta gör att det finns många kontaktytor till studenter från andra utbildningar som vidgar dina perspektiv och berikar din studietid.

Läs mer om studentlivet på Campus Gotland

Studera utomlands

Studieplanen är anpassad för att uppmuntra till utbytesstudier, framför allt under termin fem.

Karriär

Industriföretag står liksom övrigt näringsliv inför en struktur­omvandling som handlar om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, omställning till fler rena och miljövänliga tekniker och en anpassning mot effektivare resursanvändning. Förändringstakten inom området har ökat markant under senare år och det finns ett stort behov av ingenjörer som kan tillämpa ett långsiktigt förhållningssätt som involverar sociala och ekologiska aspekter i kombination med de tidigare traditionella ekonomiska aspekterna.

Efter utbildningen kommer du ha mycket goda förutsättningar att få jobb både i Sverige och utomlands inom vilken industri som helst, allt ifrån energi, material, fordon, till kläder, läkemedel eller livsmedel. Det finns även utmärkta möjligheter till anställning på Gotland. Som ingenjör inom industriell utveckling kan du arbeta i många olika sammanhang. Till exempel kan du jobba inom produktion med produktionsplanering, logistik eller inköp. Du kan även jobba med verksamhetsutveckling som innefattar att utveckla och styra verksamheter. Din yrkesroll kan även kretsa kring arbetsuppgifter som projektledare eller ansvarig för hållbarhetsfrågor inom produktion och utveckling.

Läs mer om hur Sverige satsar på en hållbar omställning av industrin i regeringens informationsmaterial om nyindustrialiseringsstrategi - Smart industri.

Fortsatta studier
Vill du fortsätta studera har du efter avklarad examen behörighet att söka något av flera för området relevanta master- eller magisterprogram, som till exempel Masterprogrammet i industriell ledning och innovation.


Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1556 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Hur är det att plugga på Gotland? Möt studenter, studentkåren, universitetets kurator, studie- och karriärvägledare med flera under ett entimmes webbinarium om Campus Gotland som hölls 27 maj 2020. Här får du höra om hur det är att läsa på Gotland, hur du hittar bostad och hur du kan få stöd och hjälp under din studietid.
Gå till webbinariet!

Kontakt

Programansvarig, Gunnar Dahlin

gunnar.dahlin@angstrom.uu.se

0498-10 83 81

Studievägledare Sara Utas Vestling

studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

0498-108216

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02