Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling 2020/2021

Bild för Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling 2020/2021
  • 180 HP
  • Visby
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du hjälpa till att utveckla en mer hållbar industri? Tycker du om att leda andra och vill var med och påverka framtidens näringsliv? Då kan Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling vara något för dig. På programmet lär du dig bland annat om digitalisering, förändringsarbete och hållbar utveckling, detta i ett nära samarbete med dina framtida arbetsgivare.

Det moderna industrisamhället har lett till en stor förbättring av människans levnadsstandard och rikedom. Men den ekonomiska tillväxten och konsumtionen har även sina baksidor, särskilt för klimatet och vår planets hälsa. Hotet om global uppvärmning påverkar alla branscher, och för att minska mängden koldioxidutsläpp behöver alla verksamheter börja jobba mer hållbart.

Din utmaning som ingenjör inom industriell utveckling är att tillämpa förhållningssättet att utveckling och förbättring sker över lång tid. Det innebär att ekonomiska vinster inte uppstår genom förluster av sociala eller biologiska aspekter som äventyrar kommande generationers möjligheter att leva och utvecklas.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling ger dig breda kunskaper inom industriell teknik. Du får även en omfattande förståelse för hur hållbarhet kan användas i arbetet med att utveckla framtidens produktion. Du lär dig bland annat att förbättra olika processer inom logistik och produktionsledning. Det innebär att du kommer kunna skapa mer effektiva flöden mellan olika aktiviteter i ett företag, som inköp, produktion och distribution. Till exempel får du träna dig i att beräkna hur mycket varor som behöver produceras och finnas i lager för att kundservicen ska kunna hålla en viss nivå.

Utbildningen har ett nära samarbete med flera företag. De deltar även i den strategiska utvecklingen av utbildningen. Några exempel på företag är Arla, Gotlands energi (en del av Vattenfall), Cementa, Sweprod och Gotlandssnus. Med bland annat deras hjälp får du träning i att lösa verkliga problem under utbildningen. Det sker bland annat genom gästföreläsningar, studiebesök, fallstudier, projektarbeten och flertalet praktiska uppgifter. Tack vare samarbetena får du även möjlighet att skapa viktiga kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Förutom traditionella ingenjörskunskaper inom logistik, produktionsledning, styr- och reglersystem och mekanik får du färdigheter i exempelvis industriell management. Detta kommer att utveckla din förmåga att skapa förändring, där kombinationen av traditionella ingenjörskunskaper i kombination med kunskaper inom ledarskap och utveckling i form av ämnen som projektledning, industriell ekonomi, ledarskap och verksamhetsutveckling skapar förutsättningar för att vara med och driva utvecklingen av en hållbar industri.

Examen

Utbildningen i industriell utveckling leder till en högskoleingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

Utbildningen ger dig goda kunskaper i traditionell ingenjörsteknik, industriell teknik, matematik, datavetenskap och företagsekonomi. Du lär dig att utveckla och förbättra processer och system utifrån ett hållbarhetsperspektiv baserat på ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Det är viktigt att du förstår hela kedjan av industriella processer. Först då kan du optimera den och lösa problem som dyker upp. Till din hjälp har du metoder och verktyg där digitalisering och hållbar utveckling står i fokus. Under studierna lär du dig att snabbt analysera stora mängder data - och på så sätt kan du följa förflyttningen av olika enheter i realtid.

Under det tredje året har du även möjlighet att läsa en verksamhetsförlagd kurs, där du själv deltar aktivt i valet av företag. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Om undervisningen

Undervisningen har stark koppling till svenskt näringsliv. Den består av föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbeten, rapportskrivning, studiebesök och ett avslutande examensarbete. Du kommer få träna dig på att arbeta i grupp och ansvarar själv för att delta aktivt i undervisningen.

Många av kurserna kommer att handla om att problematisera metoder och modeller. Det innebär att du lär dig teorier, som du sedan även får tillämpa på exempelvis verkliga case och skarpa projekt.

Utbildningen sker huvudsakligen på svenska, men det kan förekomma kurser, kursmoment och kurslitteratur på engelska.

Du läser programmet på Campus Gotland i Visby. Studiemiljön på Campus Gotland är småskalig vilket främjar god kontakt mellan studenter och lärare. Här finns lång erfarenhet av att stödja studenters individuella lärprocess och att samverka med omgivande samhälle i utbildningarna.

Studera utomlands

Studieplanen är anpassad för att uppmuntra till utbytesstudier, framför allt under termin fem.

Karriär

Det finns en stor efterfrågan på kompetens inom industriell utveckling. Behovet har ökat på grund av den höga förändringstakt som idag präglar teknisk industri. Efter utbildningen kommer du ha mycket goda förutsättningar att få jobb både i Sverige och utomlands. Det finns även utmärkta möjligheter till anställning på Gotland.

Som ingenjör inom industriell utveckling kan du arbeta i många olika sammanhang. Till exempel kan du jobba inom produktion med produktionsplanering, logistik eller inköp. Du kan även jobba med verksamhetsutveckling som innefattar att utveckla och styra verksamheter. Din yrkesroll kan även kretsa kring arbetsuppgifter som projektledare eller ansvarig för hållbarhetsfrågor inom produktion och utveckling.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1556 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Hur är det att plugga på Gotland? Möt studenter, studentkåren, universitetets kurator, studie- och karriärvägledare med flera under ett entimmes webbinarium om Campus Gotland som hölls 27 maj 2020. Här får du höra om hur det är att läsa på Gotland, hur du hittar bostad och hur du kan få stöd och hjälp under din studietid.
Gå till webbinariet!

Kontakt

Gunnar Dahlin

gunnar.dahlin@angstrom.uu.se

0498-10 83 81

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.