Kandidatprogram i kemi 2019/2020

  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

För dig som har fantasi, nyfikenhet och kreativitet har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Från det senaste cancerläkemedlet till innovativ datorteknologi - från utveckling av alternativa energikällor till studier av avlägsna galaxer - kemi är en central och spännande vetenskap!

Om programmet

Vid Uppsala universitet hittar du alla inriktningar inom kemiämnet. Här bedrivs forskning inom kemins alla grenar tillämpat på en rad olika områden som till exempel material, energi, biosensorer, läkemedel, miljökemi och nanoteknologi. Denna mångfald avspeglas också i det stora kursutbud som väntar dig. Lärarna på kandidatprogrammet i kemi är själva aktiva forskare med djupa specialkunskaper inom sina områden.

Programmets styrka ligger i möjligheten att få djup kemikunskap samtidigt som du får bredda dig inom andra relevanta områden. De tre första terminerna på programmet består av gemensamma kurser för alla inriktningar. Sen fördjupar du dig inom valda kemiområden. Du kan också bredda dina kunskaper med ämnen som till exempel matematik, biologi, fysik, språk, ekonomi, juridik eller något helt annat som ger dig en unik profil.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med kemi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Gustav Hulu
Från: Sunne, Värmland
Läser: Har läst Kandidatprogrammet i kemi, läser nu Masterprogrammet i kemi.

Varför valde du den här utbildningen?
– Kemi blev mitt favoritämne under gymnasiet och jag ville fortsätta plugga det på universitetet, så jag valde programmet med mest kemi.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Mycket mer intensivt och mer eget ansvar än på gymnasiet, men det behövs för att man ska lära sig allt. Man har också mer frihet, då inte alla föreläsningar och lektioner är obligatoriska. Vi har såklart mer laborationer än på gymnasiet.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Den höga kvalitén på utbildningarna, närheten till den världsledande forskningen och det underbara studentlivet.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Föreläsningar där vi går igenom teori, lektioner där vi löser uppgifter och laborationer där vi får se teorin vi lärt oss i verkligheten. I vissa kurser har vi även seminarier. Andelen föreläsningar och laborationer varierar från kurs till kurs.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Det borde vara den stora mängden laborationer. Som kemist måste man labba mycket, då det är en nödvändig kunskap och ett bra sätt att lära sig teorin.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var väl förberedd på att universitetsstudierna skulle vara tyngre, så jag pluggade mycket till mina första tentor och klarade dem utan problem.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag visste inte exakt vad jag ville göra när jag började – jag tänkte både på forskning, industrin och att bli gymnasielärare. Nu har jag dock bestämt mig för att bli lärare, så jag kommer att läsa pedagogik när jag är klar med kemin.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Som värmlänning så är jag aktiv på Värmlands nation och har varit det sedan min andra termin. Mina bästa minnen kommer därifrån, de personer jag lärt känna genom det ideella engagemanget och alla aktiviteter vi gjort tillsammans. Att vara nationsengagerad är en av de roligaste sakerna man kan göra i Uppsala.

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Värmlands nation, mitt andra hem.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg såklart, den innehåller massvis med roliga traditioner.

Vad gör du om 5 år?
– Jobbar på en gymnasieskola och inspirerar mina elever att fortsätta med studier inom kemi.

Hösten 2016

Upplägg

De tre första terminernas kemikurser ger viktiga grundkunskaper inom alla delar av kemin. Du läser också matematik och fysik. Från termin fyra är valfriheten god, vi erbjuder fördjupningskurser i kemi, mer matematik, beräkningsvetenskap och biologi inom programmets ram, men även annat ur universitetets kursutbud kan ingå i examen. Minst 30 hp i ett så kallat biområde (ett annat ämne än kemi) krävs för examen. Det avslutande examensarbetet kan genomföras i en forskargrupp, vid en myndighet eller hos ett företag.

Därefter får du en kandidatexamen och kan antingen söka jobb eller fortsätta med en masterutbildning.

Kurser inom programmet

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och studiebesök. Teori och experiment går hand i hand genom hela utbildningen och stor vikt läggs vid att lära dig arbeta på ett vetenskapligt sätt. Som en del i din utbildning ger vi dig också kommunikationsträning där övningar i både tal och skrift ingår i kurserna.

All undervisning sker i moderna och välutrustade lokaler i Uppsala.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen.

Karriär

Kemister behövs inom all industri, från läkemedel till metall, inom sjukvård och miljöskydd, inom forskning vid universitet och inom näringslivet, som lärare, vid patentbyråer samt inom vetenskaplig journalistik och brottsutredningar. Det är vanligt att man arbetar i grupp, särskilt på större företag. Många kemister har också arbetsledande ställning.

Kemister har ett mycket brett arbetsfält med många tänkbara arbetsuppgifter beroende på profilering och intresse. Kemi är i grunden en laborativ vetenskap och för alla de kemister som arbetar i laboratorier är yrket lite att likna vid ett hantverk där kreativitet och skickligt handlag har lika stor betydelse som de teoretiska kunskaperna. Vissa discipliner laborerar mest framför datorn.

Oavsett vilken kemispecialisering man har finns det också en mängd arbeten där kunskaper i kemi och inom något annat område som till exempel ekonomi, språk, kommunikation, projektledning, entreprenörskap, juridik eller hållbar utveckling kombineras.

Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning i kemi eller något annat ämnesområde.

Vid kemisektionen på Uppsala universitet bedrivs världsledande forskning inom till exempel solceller, batteriutveckling, artificiell fotosyntes, läkemedelsutveckling och biomaterial, samt inom alla klassiska grenar av kemin.

Behovet av kemister kommer att öka. Genomsnittsåldern för nu arbetande kemister i Sverige är hög och många kommer att gå i pension inom en snar framtid. Det gör att du som kemist kommer att ha en god arbetsmarknad efter studierna.

Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Karin Stenberg, HR-direktör GE Healthcare Sverige
- För oss är det viktigt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens för att säkerställa företagets ställning i framkanten globalt av såväl forskning som tillverkning. Behovet av utbildad personal är idag större än antalet som examineras inom naturvetenskaper som biologi och kemi. Utöver formell kompetens vill vi ha nyfikna lagspelare, för vi är beroende av att alla kan jobba tillsammans. Det är viktigt att medarbetarna är fokuserade på kundens behov samt klartänkta, kreativa och modiga. En bra blandning av kunnande och nyfikenhet är en bra grund.

GE Healthcare är ett globalt företag med drygt 50 000 anställda i mer än 100 länder. GE Healthcare har sitt huvudkontor i London och ingår i General Electrics.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Kandidatprogram i kemi

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1350 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr