Teoretisk kemi och beräkningskemi - Masterprogram i kemi

Läsåret 2021/2022

Bild för Teoretisk kemi och beräkningskemi - Masterprogram i kemi 2021/2022
Anmälan

Inriktningen teoretisk kemi och beräkningskemi på masterprogrammet i kemi är nära kopplad till världsledande forskning. Inriktningen ger dig kunskaper inom viktiga forskningsområden inom teoretisk kemi och beräkningskemi. Du kommer att ha lärare som är ledande experter inom till exempel molekyldynamiksimuleringar och reaktionsdynamik och du får möjlighet att göra ditt examensarbete vid forskningsfronten där du får använda moderna beräkningsmetoder och datorresurser.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning, och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter.

Om programmet

Programmet ger dig en stabil grund inom alla de viktigaste områdena inom teoretisk kemi och beräkningskemi, speciellt inom områdena kemisk bindning och elektronstruktur för molekyler och material, molekyldynamiksimuleringar, reaktionsdynamik och forskningsområden relaterade till spektroskopiska metoder. Studierna kombinerar teoretisk kunskap med praktiska färdigheter.

Ett centralt tema inom denna inriktning är att ge den kunskap som krävs för att kunna ägna sig åt avancerade studier inom ett brett fält av moderna forskningsområden inom akademien eller industrin. Några viktiga exempel på sådana områden är förnybar energi och nya bränslen, heterogen och homogen katalys samt fotokatalys, nya material och deras egenskaper, modellering av biologiskt relevanta system samt och nya spektroskopiska metoder.

För ditt examensarbete i teoretisk kemi och beräkningskemi kommer du därför att ha tillgång till många olika områden för din specialisering och du kommer att vara väl förberedd för en fortsatt karriär antingen inom akademien eller industrin

Under utbildningen kommer du att

  • bli tilldelad en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
  • bygga en grund som gör det möjligt för dig att starta avancerade studier inom en rad moderna forskningsområden i akademin eller i branschen
  • vara en del av ett universitet med två nobelpriser i kemi.
Mångsidigheten inom området syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i den grupp där studenterna har sin mentor eller i en annan grupp inom ett relevant område, beroende på studentens intresse.

Lärarna är alla aktiva forskare och du kommer därför att ha möjlighet att diskutera aktuella forskningstrender med ledande experter. Tack vare den nära anknytningen till aktuell forskning, inspirerar kurserna under termin två och tre ofta till ytterligare studier inom dessa områden i form av examensarbetet. Genom att välja en kurs i forskningspraktik där du får medverka i arbetet i en forskargrupp har du också möjlighet att ytterligare fördjupa din teoretiska kunskap och utveckla din experimentella färdighet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen
Du kommer att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet i kemi. På den första kursen kommer du även att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om vilka som är de aktuella trenderna inom sina respektive forskningsfält. Terminen avslutas med en profilkurs i teoretisk kemi och beräkningskemi.

Andra, tredje och fjärde terminen
Under andra och tredje terminen kommer du att läsa olika kurser inom teoretisk kemi och beräkningskemi och även kurser inom fotokemi och katalys som är relevanta för mycket av forskningen inom teoretisk kemi som till exempel solceller och olika former av kemisk omvandling i katalytiska processer. Du läser också en specialiserad kurs i kvantkemiska metoder för både molekyler och fasta material.

Den tredje terminen innehåller ytterligare avancerade kurser inom områden som till exempel femtosekund laserspektroskopi och simuleringsmetoder för biologiska molekyler och system. Du har också en kurs i statistisk termodynamik och simuleringsmetoder vilket är en av hörnstenarna inom teoretisk kemi och beräkningskemi. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp

Exempel på examensarbete våren 2019

  • N. Proos Vedin: On the impact of excited state antiaromaticity on drug photodegradation

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa och du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent.

Karriär

Med en masterexamen i kemi från Uppsala universitet har du många möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning. Det kan också innebära utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara:

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.
Möt våra studenter och doktorander och läs om vår forskning inom organisk kemi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Teoretisk kemi och beräkningskemi

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1364 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare

master@kemi.uu.se

018-471 37 92

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3, Uppsala

Box 576, 751 23 Uppsala

Programstart och registrering

Registreringen via upprop. Antagna studenter informeras om uppropet med mejl.

Senast uppdaterad: 2021-03-02