Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Läsåret 2023/2024

Är du intresserad av storskalig avancerad energiteknik med stor betydelse för det svenska samhället? Då finns Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik för dig. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som ingenjör inom kärnkraftindustrin eller någon av dess många underleverantörer, med goda möjligheter till utveckling och karriär. Programmet är ettårigt och du ska tidigare ha läst minst två år på ett högskole- eller civilingenjörsprogram.

Om programmet

Inom det svenska energisystemet spelar kärnkraft en viktig roll för att elenergi ska kunna produceras hållbart, med liten klimatpåverkan och hög tillgänglighet. Detta är viktigt för framtiden då man kan förutse att användningen av elenergi kommer att öka när fossila bränslen fasas ut.

För att säkerställa att kärnkraften kan drivas säkert under lång tid framöver har kärnkraftindustrin ett långsiktigt behov av ingenjörer inom områden som drift, service, underhåll och teknisk utveckling. För dig som är intresserad av avancerad teknik erbjuder kärnkraftsindustrin en mångfald av arbetsuppgifter inom många ämnesområden som till exempel reaktorfysik, elkraftteknik, turbinteknik och strålskydd. Här finns också goda möjligheter till personlig utveckling och karriär.

För att kunna vara en effektiv ingenjör inom branschen är det viktigt med goda kunskaper om kärnkraft ur ett systemperspektiv eftersom den omfattar så många ämnesområden. Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik är skräddarsytt i samråd med näringsliv och myndigheter för att på bästa sätt ge dig rätt kompetens. Utmärkande för utbildningen är den mycket nära kopplingen till näringslivets aktörer.

Utbildningen bedrivs av lärare som forskar inom områdena tillämpad kärnfysik, materialteori och elektricitetslära. Dessutom kommer du under utbildningen att träffa personer som professionellt arbetar med kärnkraft och som deltar i utbildningen som gästlärare och handledare. På så vis får du redan under studierna en god insyn i industrins förutsättningar med goda möjligheter att bygga ett professionellt nätverk.

Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige och du kan läsa den fristående efter en ingenjörsexamen, eller som ett tredje år efter två avslutade år på någon högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Emil Pettersson
Från: Skövde

Varför valde du den här utbildningen?
– Jakten på energiförsörjning utan koldioxidutsläpp är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. På denna utbildning får man en bra grund för att kunna vara med på den resan, samtidigt som man får en god teknisk utbildning inom kärnkraftteknik. Utbildningen erbjuder även många praktiska moment och studiebesök, något som jag värderar högt i en utbildning.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– I en av de första kurserna, reaktorfysik, fick vi under en veckas tid styra och studera en forskningsreaktor i Slovenien. Detta var otroligt lärorikt, och ett intressant moment i utbildningen.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En typisk dag kan se väldigt olik ut. Den kan ibland innehålla en del föreläsningar och tid för självstudier. Andra dagar innehåller mer praktiska moment såsom laborationer och studiebesök.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är att vi studenter har mycket bra kontakt med fakulteten. De är mycket måna om att vi studerande ska ha de bästa förutsättningarna för att lyckas med utbildningen. I Uppsala finns också ett mycket bra studentliv som man lätt kan engagera sig i.

Vad har varit mest utmanande?
– För mig var det omställningen från att ha läst maskintekniska ämnen till detta program. Jag tycker dock att Uppsala Universitet gör ett bra jobb med att göra övergången så enkel och problemfri som möjligt. Framför allt genom att ge oss all den bakgrundsinformation och kunskap som krävs för detta.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att få chansen att arbeta med att säkerställa en god framtid för oss alla. Det vill jag förverkliga genom att hjälpa till med den stora omställningen från koldioxidproducerande energikällor.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
– Botaniska trädgården.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsfirandet!

Vad gör du om fem år?
– Arbetar med utveckling av kärnkraftverk, antingen på plats eller genom en doktorandtjänst.

Hösten 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

​Inom programmet läser du kärnkraftsrelevanta ämnen som exempelvis lättvattenreaktorteknik, material- och kärnbränsleteknik, ångturbinteknik, kärnkraftsäkerhet, elkraftteknik och projekthantering. Programmet avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Se ämnesfördelningen på programmet

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Huvuddelen av programmet ges vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Vissa moment, som exempelvis laborationer och studiebesök, utförs på annan ort.

Vid utformningen av programmet har stor vikt lagts vid sammanhang och progression mellan kurserna som därigenom knyter an till varandra. Undervisningsformerna är anpassade till ämnesinnehållet och utöver föreläsningar och lektioner kommer du att genomföra laborationer, projekt- och grupparbeten.

I utbildningen ingår också studiebesök vid kärntekniska anläggningar, laboration vid en forskningsreaktor utomlands, samt träning i fullskalesimulator. Samtidigt genomgår du under läsåret en progressiv träning i presentationsteknik, en kunskap som visat sig vara mycket viktig i en bransch där arbetet ofta genomförs inom projektgrupper.

Examinationen kan beroende på ämne utgöras av skriftlig eller muntlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier.

Utöver Uppsala universitets egna lärare, som är aktiva forskare deltar även medarbetare från kärnkraftindustrin i undervisningen som gästlärare och handledare.

Undervisningen bedrivs på svenska, men litteratur på engelska kan förekomma.

Karriär

Med en examen i kärnkraftteknik får du möjlighet till ett spännande arbete som ingenjör inom reaktordrift, service, underhåll eller teknisk utveckling. Med en kompletterande industriförlagd fortbildning kan du också nå befattningar som reaktor- och/eller turbinoperatör.

Tidigare studenter arbetar exempelvis vid de svenska kärnkraftverken som finns i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, eller på något av de konsult- och underleverantörsföretag som tillhandahåller tjänster och produkter till kärnkraftverken. Samtliga studenter som utexaminerats från programmet har erbjudits anställning inom kärnkraftindustrin.

Utvecklings- och karriärmöjligheterna är mycket goda, inte minst beroende på den systemförståelse av hela kärnkraftsprocessen som programmet ger dig.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Studenter med medborgarskap i länder som inte har undertecknat icke-spridningsavtalet kan, beroende på arbetsuppgifter, få problem med framtida anställning inom kärnkraftindustrin i Sverige.

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

60 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1555 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D. Därutöver krävs 110 hp inom ett högskole- eller civilingenjörsprogram med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 130000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig Cecilia Gustavsson

cecilia.gustavsson@physics.uu.se

Studievägledare Emma Almgren

studievagledare-KKI@uu.se

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02