Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

Läsåret 2023/2024

Bild för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring 2023/2024
Anmälan

Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv? Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring ger dig kunskaper och verktyg inom ledarskap och verksamhetsutveckling. Du får studera utveckling utifrån både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Utbildningen har ett långsiktigt perspektiv på verksamhetsutveckling där vinster inte uppstår genom andra intressenters förluster.

Programmet ges på Campus Gotland på engelska och på distans på svenska.

Om programmet

Kandidatprogrammet i Ledarskap - Kvalitet - Förbättring vänder sig till dig som vill arbeta med utveckling och förbättring i företag och organisationer. Du kommer att studera utveckling baserad på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Programmet är på heltid och ger dig bred kunskap om kvalitetsutveckling och ledarskap. Du får en branschoberoende utbildning med fokus på hållbar affärsutveckling i nära samarbete med näringsliv och andra organisationer.

Under programmet får du lära dig strukturerade förhållningssätt och metoder och få en större förståelse för hur organisationer och företag verkar. Denna kunskap kan du sedan använda och vidareutveckla för att förbättra och upprätthålla en hög nivå på processer och arbetssätt. Slutmålet är att hållbart öka effektiviteten och kundnöjdheten inom företag och andra organisationer.

Efter examen arbetar våra tidigare studenter nu med titlar som projektledare, validitetsingenjörer och företagsutvecklare. Dina framtida arbetsuppgifter kan vara att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt, ansvara för och arbeta med kvalitetsfrågor eller arbeta med andra planerings- och ledningsuppgifter.

Programmet ges på campus Gotland i Visby om du väljer att studera på plats, vilket erbjuder en miljö med studenter från hela världen. Fokus på hållbar utveckling är också en röd tråd i alla kurser som ges på campus Gotland.

Examen

Programmet leder till en teknologie kandidatexamen (Bachelor of Science) med industriell teknik som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Fanny Wennberg
Kommer från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville gärna plugga i Uppsala och jobba med människor på ett eller annat sätt så jag kollade utbildningar på Uppsala universitet som verkade intressanta. Hittade LKF-programmet – Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet – förbättring – och blev såld även om det innebar att jag skulle behöva flytta till Visby. Det som lockade mest var bredden i utbildningen. Det passade mig då jag ännu inte visste vad exakt jag ville hålla på med.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Att man får flera helt nya synsätt och perspektiv på hur ”världen ser ut” när det kommer till företag och organisationer framförallt. Jag har därför svårt att välja ut en favoritkurs eftersom alla bidrar med nya perspektiv att se på saker. Det finns sällan det som är helt rätt eller helt fel, inga facit, vilket kan vara väldigt frustrerande ibland men också väldigt intressant!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– ”Lamningen” – välkomsteventet för nya studenter – var ju ett viktigt event när jag först kom dit och då fick man verkligen chans att träffa människor på skolan som man inte pluggar tillsammans med. Bortsett från det så är det i huvudsak klasskompisar jag träffade. Vi hade en ganska liten klass så det gick att lära känna alla. Jag spelar också volleyboll på fritiden. Jag började spela med en gotländsk klubb tidigt vilket gjorde att man också fick träffa flera som hade bra koll på ön!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Oj, det är svårt att säga. Det varierar väldigt mycket beroende på kurs. Oftast befinner jag mig på campus, antingen på föreläsning eller så sitter jag med kompisar och pluggar några timmar på dagen för att senare ha tid med annat roligt som volleyboll eller spelkvällar. Föreläsningarnas upplägg varierar också väldigt mycket beroende på kurs och lärare.

Vad är det bästa med att plugga på Campus Gotland?
– Det bästa är att det är ett mindre campus med närhet till lärare som gärna peppar och pushar för att man ska utvecklas. Tycker också det är ett mysigt och trevligt klimat där folk hejar på varandra även om man inte går i samma klass. Då det är lite mindre blir det lättare att lära känna andra och känna igen folk.

Vad har varit mest utmanande?
– Att prioritera mellan kurserna har varit svårt ibland eftersom vi brukar läsa tre kurser parallellt och det ibland kan vara mycket som händer i flera kurser. Det brukar dock alltid lösa sig bra. Lärarna brukar inte vara omöjliga att kompromissa med och tar man en dag i taget och inte skjuter upp saker så löser det sig bra!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att kunna jobba med något jag trivs med och ha ett jobb jag älskar att gå till varje dag. Mycket mer kräsen än så är jag inte! (Även om ordet ”konsult” dykt upp i huvudet lite oftare ...)

Tre snabba frågor
Favoritplats i Visby?
– Strandpromenaden, gärna vid solnedgången.

Bästa studenttraditionen?
– Lamningen.

Vad gör du om fem år?
– Jobbar med något spännande utvecklings- eller förbättringsprojekt.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet är fördelat på sex terminer varav fyra med obligatoriska kurser och två med valbara kurser. Basen utgörs av kurser inom kvalitetsutveckling där du studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. Du lär dig att systematiskt identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten.

Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform läggs stor vikt vid projektmetodik och projektledning. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer du också att studera gruppdynamik och ledarskap med bland annat konflikthantering, kommunikation, mångfald och förändring. Det ger dig ökad förståelse för hur du själv, individer och grupper fungerar och hur ledarskapsproblem i samband med förbättrings- och utvecklingsarbeten kan lösas.

På de två valbara terminerna (termin fyra och fem) kan du söka de kurser som intresserar dig. Hälften av de kurserna, 30 hp av 60 hp, måste vara inom ett och samma ämne - ett biområde. Vi har förslag på kurser, samt biområde som vi tycker kompletterar våra obligatoriska terminer på ett bra sätt.

Har du läst 60 hp tidigare har du möjlighet att ta ut en kandidatexamen redan efter två år.

Se ämnesfördelningen på programmet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet innehåller olika typer av undervisningsformer: föreläsningar, seminarieövningar, självstudier, inlämningsuppgifter, laborationer och verklighetsanknutna projekt som genomförs hos företag och organisationer. Du kommer att få jobba enskilt, i par och i grupp i olika konstellationer under programmets gång.

Gästföreläsare används under hela utbildningen för att förmedla hur verksamheter och metoder fungerar i praktiken. Du kommer också att få jobba med projektarbeten som sker i samarbete med värdföretag. Där får du tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Om du är yrkesverksam kommer du att ha möjlighet att göra stora delar av tillämpningen i din egen organisation vilket ger en konkret nytta tillbaka till organisationen.

Examinationer sker genom tentor, skriftliga prov, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, laborationer, seminarier och projektarbeten. Ett viktigt inslag i utbildningen är slutligen att du reflekterar över det du har lärt dig genom teori och tillämpning, antingen själv eller tillsammans med dina kurskamrater.

Programmet på Campus Gotland

Väljer du att läsa programmet på plats hos oss blir du en del av Uppsala universitets mest internationella miljö, Campus Gotland. Här studerar du i små klasser med studenter från alla världens hörn vilket breddar din förståelse för andra kulturer och förbereder dig för en internationell arbetsmarknad. Campus Gotland har också ett fokus på hållbar utveckling som löper som en röd tråd genom alla utbildningar. Hela utbildningen och kurslitteraturen är på engelska.

Programmet på distans

Distansutbildningen har liknade undervisningsupplägg som campusutbildningen och du förväntas att lägga ner 40 timmar i veckan på dina studier. Den är helt nätburen (inga träffar) vilket innebär att alla föreläsningar, seminarier och redovisningar är nätbaserade. Schemalagda aktiviteter finns på dagtid men mestadels kan du själv planera din studietid. Distansutbildningen ges på svenska men det kan förekomma litteratur och artiklar på engelska samt engelskspråkiga föreläsare.

Studera utomlands

Genom universitetets utbytesavtal får du tillgång till stora möjligheter att läsa en termin eller ett läsår vid ett utländskt lärosäte. Varför inte läsa ditt biområde under våren år två utomlands? Uppsala universitet har utbytesavtal till alla kontinenter utom Antarktis.

Karriär

En undersökning av de studenter som tog examen 2017 visade att 85 % av dem hade fått relevanta jobb. Våra tidigare studenter arbetar bland annat som:

  • företagsutvecklare
  • projektledare
  • leankonsulter
  • validitetsingenjörer.

Bland arbetsgivarna återfinns bland andra:

  • ABB Robotics
  • PayEx
  • Försvarsmakten
  • Region Gotland
  • FertsoftAir Liquide.

Efter programmet är du redo att jobba inom såväl varu- som tjänsteproducerande verksamheter. Dina kommande arbetsuppgifter kan bli att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt, arbeta som projektledare för förändrings- och förbättringsprojekt, ansvara och arbeta med kvalitetsfrågor, arbeta som verksamhetsutvecklare, eller arbeta med andra planerings- och ledningsuppgifter.

Du kan också välja att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning. Det finns flera tänkbara påbyggnader inom Uppsala universitet men din grundutbildning ger dig också möjlighet att studera någon annanstans i världen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra naturvetenskapliga kandidatprogram.

Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 hp

HT 2023, 100 %, Distans

Studieort: Flexibel

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1461 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C

Urval: Betyg (34 %) - Högskoleprov (34 %). 32 % av platserna reserveras för sökande med 60 hp varav 30 hp inom samma huvudområde (dock ej industriell teknik). Urvalet inom denna grupp görs med gymnasiebetyg.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1460 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Lyssna på podden Sainhaust Stories. I det här avsnittet berättar Anton Berglund, som läser programmet i ledarskap - kvalitet - förbättring, hur han hamnade i Visby. Lyssna på podden.

Nyfiken på hur det är att plugga programmet, och vad utbildningen kan leda till för jobb? På vår Instagram @viblirverksamhetsutvecklare kan du följa studenter och alumners vardag inom flera olika nivåer och branscher, kopplade till projektledning och verksamhetsutveckling.

Läs om relaterade utbildningar vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik på Campus Gotland.

Läs mer om studentlivet på Campus Gotland.

Kontakt

För programspecifika frågor: Mia Ljungblom

mia.ljungblom@angstrom.uu.se

018-471 83 78, 0498-10 83 78

För frågor om studieadministration: Katarina Werner-Hallgren

studentservice-cg@uu.se

018-471 82 38, 0498-10 82 38

För studievägledning

studievagledning-cg@uu.se

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

Senast uppdaterad: 2021-03-02