Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring 2020/2021
  • 180 HP
  • Visby
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv? Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring lär dig se på utveckling utifrån både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi har förhållningssättet att utveckling och förbättring ska ses i ett långsiktigt perspektiv där vinster inte uppstår genom andra intressenters förluster.

Om programmet

Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring vänder sig till dig som vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten inom företag och organisationer. Du studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling och lär dig att systematiskt identifiera och analysera problem.  Den kunskapen får du sedan träna på att använda för att förbättra och upprätthålla en hög nivå i processer och arbetssätt. Det här gör du från dag ett i tät kontakt med olika aktörer i det omgivande samhället.

Du får

  • en utbildning i nära samverkan med näringsliv och andra organisationer
  • studera i Uppsala universitets mest internationella miljö
  • en branschoberoende utbildning med fokus på hållbar verksamhetsutveckling.
Utbildningen är branschoberoende och ger dig en bred kunskap om verksamhetsutveckling. Du lär dig strukturerade arbetssätt och metoder samt får en ökad förståelse för hur organisationer och företag fungerar. Slutmålet är att öka effektivitet och kundtillfredsställelse inom företag och andra organisationer på ett hållbart sätt.

Utbildningen är förlagd till Uppsala universitets mest internationella miljö, Campus Gotland. Där studerar du i små klasser och omges av studenter från hela världen. Här är det lika nära till universitetet och studentföreningar som till mysiga caféer och sandstränder. Campus Gotland har också en uttalad ambition att utveckla utbildning, forskning och samverkan med fokus på hållbar utveckling och detta löper som en röd tråd genom alla våra utbildningar där.

Examen

Programmet leder till en teknologie kandidatexamen med industriell teknik som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Fanny Wennberg
Kommer från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville gärna plugga i Uppsala och jobba med människor på ett eller annat sätt så jag kollade utbildningar på Uppsala universitet som verkade intressanta. Hittade LKF-programmet – Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet – förbättring – och blev såld även om det innebar att jag skulle behöva flytta till Visby. Det som lockade mest var bredden i utbildningen. Det passade mig då jag ännu inte visste vad exakt jag ville hålla på med.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Att man får flera helt nya synsätt och perspektiv på hur ”världen ser ut” när det kommer till företag och organisationer framförallt. Jag har därför svårt att välja ut en favoritkurs eftersom alla bidrar med nya perspektiv att se på saker. Det finns sällan det som är helt rätt eller helt fel, inga facit, vilket kan vara väldigt frustrerande ibland men också väldigt intressant!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– ”Lamningen” – välkomsteventet för nya studenter – var ju ett viktigt event när jag först kom dit och då fick man verkligen chans att träffa människor på skolan som man inte pluggar tillsammans med. Bortsett från det så är det i huvudsak klasskompisar jag träffade. Vi hade en ganska liten klass så det gick att lära känna alla. Jag spelar också volleyboll på fritiden. Jag började spela med en gotländsk klubb tidigt vilket gjorde att man också fick träffa flera som hade bra koll på ön!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Oj, det är svårt att säga. Det varierar väldigt mycket beroende på kurs. Oftast befinner jag mig på campus, antingen på föreläsning eller så sitter jag med kompisar och pluggar några timmar på dagen för att senare ha tid med annat roligt som volleyboll eller spelkvällar. Föreläsningarnas upplägg varierar också väldigt mycket beroende på kurs och lärare.

Vad är det bästa med att plugga på Campus Gotland?
– Det bästa är att det är ett mindre campus med närhet till lärare som gärna peppar och pushar för att man ska utvecklas. Tycker också det är ett mysigt och trevligt klimat där folk hejar på varandra även om man inte går i samma klass. Då det är lite mindre blir det lättare att lära känna andra och känna igen folk.

Vad har varit mest utmanande?
– Att prioritera mellan kurserna har varit svårt ibland eftersom vi brukar läsa tre kurser parallellt och det ibland kan vara mycket som händer i flera kurser. Det brukar dock alltid lösa sig bra. Lärarna brukar inte vara omöjliga att kompromissa med och tar man en dag i taget och inte skjuter upp saker så löser det sig bra!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att kunna jobba med något jag trivs med och ha ett jobb jag älskar att gå till varje dag. Mycket mer kräsen än så är jag inte! (Även om ordet ”konsult” dykt upp i huvudet lite oftare ...)

Tre snabba frågor
Favoritplats i Visby?
– Strandpromenaden, gärna vid solnedgången.

Bästa studenttraditionen?
– Lamningen.

Vad gör du om fem år?
– Jobbar med något spännande utvecklings- eller förbättringsprojekt.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Basen i programmet är kurser inom kvalitetsutveckling där du studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. Du lär dig att systematiskt identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten.

Dina kunskaper i kvalitetsutveckling bygger du på med bland annat företagsekonomi. Genom företagsekonomin kommer du att lära dig att planera, kalkylera, redovisa och utvärdera det ekonomiska utfallet av en verksamhet, samt att skapa goda relationer med kunder.

Du får också grundläggande kunskaper i marknadsföring och juridik.

Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform läggs stor vikt vid projektmetodik och projektledning. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer du också att studera gruppdynamik och ledarskap med bland annat konflikthantering, kommunikation, mångfald och förändring. Det ger dig ökad förståelse för hur du själv, individer och grupper fungerar och hur ledarskapsproblem i samband med förbättrings- och utvecklingsarbeten kan lösas.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet innehåller olika typer av undervisningsformer: föreläsningar, seminarieövningar, självstudier, inlämningsuppgifter, laborationer och verklighetsanknutna projekt som genomförs hos företag och organisationer. Du kommer att få jobba enskilt, i par och i grupp i olika konstellationer under programmets gång och det kan förekomma litteratur och artiklar på engelska samt engelskspråkiga föreläsare.

Gästföreläsare används under hela utbildningen för att förmedla hur verksamheter och metoder fungerar i praktiken. Du kommer också att få jobba med projektarbeten som sker i samarbete med värdföretag. Där får du tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Om du är yrkesverksam kommer du att ha möjlighet att göra stora delar av tillämpningen i din egen organisation vilket ger en konkret nytta tillbaka till organisationen.

Examinationer sker genom tentor, skriftliga prov, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, laborationer, seminarier och projektarbeten.

Ett viktigt inslag i utbildningen är slutligen att du reflekterar över det du har lärt dig genom teori och tillämpning, antingen själv eller tillsammans med dina kurskamrater.

Studera utomlands

Genom universitetets utbytesavtal får du tillgång till stora möjligheter att läsa en termin eller ett läsår vid ett utländskt lärosäte. Varför inte läsa ditt biområde under våren år två utomlands? Uppsala universitet har utbytesavtal till alla kontinenter utom Antarktis.

Karriär

En undersökning av de studenter som tog examen 2017 visade att 85 % av dem hade fått relevanta jobb. Våra tidigare studenter arbetar idag bland annat som företagsutvecklare, leankonsulter och validitetsingenjörer. Bland arbetsgivarna återfinns bland andra ABB Robotics, PayEx och Air Liquide.

Efter programmet är du redo att jobba inom såväl varu- som tjänsteproducerande verksamheter. Dina kommande arbetsuppgifter kan bli att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt, arbeta som projektledare för förändrings- och förbättringsprojekt, ansvara och arbeta med kvalitetsfrågor, arbeta som verksamhetsutvecklare, eller arbeta med andra planerings- och ledningsuppgifter.

Du kan också välja att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning. Det finns flera tänkbara påbyggnader inom Uppsala universitet men din grundutbildning ger dig också möjlighet att studera någon annanstans i världen.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1442 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c eller Matematik C (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Lyssna på podden Sainhaust Stories. I det här avsnittet berättar Anton Berglund, som läser programmet i ledarskap - kvalitet - förbättring, hur han hamnade i Visby. 
Lyssna på podden

Kontakt

För programspecifika frågor: Mia Ljungblom

mia.ljungblom@angstrom.uu.se

018-471 83 78, 0498-10 83 78

För frågor om studieadministration: Katarina Werner Hallgren

katarina.werner-hallgren@uadm.uu.se

018-471 82 38, 0498-10 82 38

För studievägledning: Sara Vestling

sara.vestling@uadm.uu.se

018-471 82 16, 0498-10 82 16

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.