Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring 2019/2020

Bild för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring 2019/2020
  • 180 HP
  • Visby
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer? Då är kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring rätt utbildning för dig. Du får en branschoberoende utbildning som ger dig en bred kunskap om verksamhetsutveckling. Du får lära dig strukturerade arbetssätt, metoder och får en ökad förståelse för hur organisationer och företag fungerar. Du läser programmet på Campus Gotland i Visby.

Programmet vänder sig till dig som i första hand vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten inom företag och organisationer. Kunskaperna du får resulterar i att du blir effektivare i ditt arbete, bättre i ditt ledarskap samt att du kan öka effektiviteten och kundtillfredsställelsen inom företag och organisationer på ett hållbart sätt.

Om programmet

Basen i programmet är kurser inom kvalitetsutveckling där du studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. På så sätt kommer du att systematiskt kunna identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten.

Dina kunskaperna att förbättra verksamheter byggs på med bland annat företagsekonomi. Genom företagsekonomin kommer du att lära dig att planera, kalkylera, redovisa och utvärdera det ekonomiska utfallet av en verksamhet, samt att skapa goda relationer med kunder.

Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform läggs även stor vikt vid projektmetodik och projektledning. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär även att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer du även att studera gruppdynamik och ledarskap med bland annat konflikthantering, kommunikation, mångfald och förändring så att du får ökad förståelse för hur du själv, individer och grupper fungerar och hur ledarskapsproblem i samband med förbättrings- och utvecklingsarbeten kan lösas.

Examen

Programmet leder till en teknologie kandidatexamen med industriell teknik som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Nora Bolin
Från:  Solna, Stockholm
Läser: Kandidatprogram i ledarskap-kvalitet-förbättring, Campus Gotland

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde utbildningen främst på grund av att jag är intresserad av att bli en bra ledare i någon form.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Självklart är det olika beroende på vilken utbildning man läser men jag anser att det är otroligt kul! Det är roligt att vara del av en klass bestående av personer med olika bakgrund och varierande åldrar från olika delar av landet. Jag tycker också om föreläsningar för då kan jag lättare koncentrera mig och ställa frågor direkt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa med att studera vid Uppsala universitet (Campus Gotland) är att det är lagom stort. Det är lättare att få en närmare kontakt med lärarna här än vid ett större universitet vilket gör att jag enklare kan ställa frågor om sådant jag inte förstår. Sedan är ju Visby den finaste platsen man kan plugga på också!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag på universitetet brukar bestå av en eller två föreläsningar på dagen och sedan sitter jag och pluggar med några från min klass, antingen på skolan eller vid Almedalsbiblioteket.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Vi jobbar mycket tillsammans i grupper som vi delas upp i vid terminsstart. Men vi har även många individuella uppgifter. I början av året ligger fokus på att lära känna sig själv och sin grupp.

Hur upplevde du första tentan?
– Första tentan var precis som ett prov, fast att vi var tvungna att vara anonyma.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att kunna leda en grupp på bästa möjliga sätt samt att kunna leda personer till förändring.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Oj, mitt bästa minne! Jag måste nog säga att det var lamningen med en avslutande finsittning!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Södra hällarna eller vid domkyrkan

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Lamningen 

Vad gör du om 5 år?
– Om 5 år är jag chef över någonting jag tycker är riktigt kul!!

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform läggs även stor vikt vid projektmetodik och projektledning. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär även att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer du även att ingående studera gruppdynamik och ledarskap med bland annat konflikthantering, kommunikation, förändring och mångfald så att du får ökad förståelse för hur du själv, individer och grupper fungerar och hur ledarskapsproblem i samband med förbättrings- och utvecklingsarbeten kan lösas.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet innehåller olika typer av undervisningsformer: föreläsningar, seminarieövningar, självstudier, inlämningsuppgifter, laborationer och verklighetsanknutna projekt som genomförs hos företag och organisationer. Du kommer att få jobba enskilt, i par och i grupp i olika konstellationer under programmets gång. Du kommer också att få en akademisk grundkompetens som innebär att du får förståelse för hur teori och forskning bidrar till kunskap och utveckling. Gästföreläsare används under hela utbildningen för att förmedla hur verksamheter och metoder fungerar i praktiken. Du kommer också att få jobba med projektarbeten som sker i samarbete med värdföretag, där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt.

Ett viktigt inslag är att du reflekterar över det du har lärt dig genom teori och tillämpning, antingen själv eller tillsammans med dina kurskamrater. Om du är yrkesverksam kommer du att ha möjlighet att göra stora delar av tillämpningen i din egen organisation vilket ger en konkret nytta tillbaka till organisationen. Notera att undervisningen ges på helfart.

Examinationen sker genom tentor, skriftliga prov, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, laborationer, seminarier och projektarbeten. Det kan förekomma litteratur och artiklar på engelska samt engelskspråkiga föreläsare.

Studiemiljön på Campus Gotland är småskalig vilket främjar god kontakt mellan studenter och lärare. Här finns lång erfarenhet av att stödja studenters individuella lärprocess och att samverka med omgivande samhälle i utbildningarna.

Studera utomlands

Genom universitetets utbytesavtal får du tillgång till stora möjligheter att läsa en termin eller ett läsår vid ett utländskt lärosäte. Varför inte läsa ditt biområde under våren år två utomlands? Uppsala universitet har utbytesavtal till alla kontinenter utom Antarktis.

Karriär

Efter programmet är du redo att jobba inom såväl varu- som tjänsteproducerande verksamheter. Du kan söka jobb inom privata företag, offentliga eller kommunala verksamheter. Dina kommande arbetsuppgifter kan bli att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt, arbeta som projektledare för förändrings- och förbättringsprojekt, ansvara och arbeta med kvalitetsfrågor, arbeta som verksamhetsutvecklare, eller arbeta med andra planerings- och ledningsuppgifter.

Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning. Lite beroende på dina intressen finns det även flertalet andra lämpliga mastersutbildningar, dels på Uppsala universitet, men även nationellt och internationellt.

På Uppsala universitet bedrivs en aktiv forskning inom området. Resultaten av forskningen möter du som student genom lärarna.

Jonas Eriksson pluggar Ledarskap-Kvalitet-Förbättring i Visby
- Det är ett unikt program med fokus på ledarskap i kvalitet och utvecklingsfrågor. Programmet var som skräddarsytt för mig då jag ville utveckla mitt ledarskap och jag gillar att arbeta i projekt. Projektmetodiken erbjuder möjlighet att verkligen veta om man gör ett bra jobb i och med de tydliga målsättningar som sätts samtidigt som det även ger mig valmöjlighet att variera mitt arbete över tid. Programmet i ledarskap - kvalitet - förbättring ger en bred kunskap inom flera områden med betoning på att utveckla dig som person inom lednings-, kvalitets- och utvecklingsfrågor.
- Stämningen blir lätt väldigt familjär då Campus Gotland är mindre där kontakten studenter emellan är bra, både i klassen men även mellan programmen, och vi får en nära lärarkontakt där vi kan diskutera ledarskapsfrågor i detalj.
- På fritiden är jag engagerad i Rindi studentkår som fungerar både som kår och nation här på Gotland. Det blir mycket fika och middagar samt utflykter i den otroligt vackra Gotländska naturen.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1442 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c eller Matematik C (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För programspecifika frågor: Mia Ljungblom

mia.ljungblom@angstrom.uu.se

018-471 83 78, 0498-10 83 78

För frågor om studieadministration: Katarina Werner Hallgren

katarina.werner-hallgren@uadm.uu.se

018-471 82 38, 0498-10 82 38

För studievägledning: Sara Vestling

sara.vestling@uadm.uu.se

018-471 82 16, 0498-10 82 16

Institutionen för teknikvetenskaper

Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.