Tillämpad matematik och statistik - Masterprogram i matematik

Läsåret 2023/2024

Bild för Tillämpad matematik och statistik - Masterprogram i matematik 2023/2024
Anmälan

Tycker du om matematik och vill använda dina kunskaper för att lösa tillämpade problem? På inriktningen tillämpad matematik och statistik på masterprogrammet i matematik kommer du att lära dig avancerade metoder för modellering inom naturvetenskap, teknologi och ekonomi. Då lärarna på programmet också är aktiva forskare kommer du även att ha goda möjligheter att fördjupa dig i de teoretiska aspekterna av tillämpad matematik och statistik.

Om programmet

Inom inriktningen tillämpad matematik och statistik på masterprogrammet i matematik lär du dig att beskriva verkligheten med hjälp av matematik. Du studerar den matematiska teorin för slumpfenomen och avancerade statistiska metoder för modellering inom olika områden. Dessutom kommer du att få goda kunskaper i dynamiska systemmodeller och lära dig att använda dem för att förstå fenomen inom allt från biologi och fysik till ekonomi och sociologi.

Utbildningen erbjuder också goda möjligheter till fördjupning i de matematiska aspekterna av tillämpningarna. Forskningen i tillämpad matematik och statistik vid Uppsala universitet fokuserar på områden som tidsserieanalys, big data och datorstödda bevis i analys. Vi har även mer tillämpningsorienterad forskning, där matematikforskare utvecklar modeller i nära samarbete med forskare inom andra discipliner. Valfriheten inom programmet är stor och du kommer att ha möjlighet att välja kurser utifrån intresse, oavsett om du är intresserad av forskning eller tillämpningar.

Under utbildningen kommer du att

  • lära dig avancerade metoder för att bygga matematiska modeller inom vetenskap, teknik och ekonomi
  • studera de matematiska aspekterna av applikationerna
  • ha valfrihet och få välja kurser som passar dina intressen, oavsett om det är matematisk teori eller tillämpningar.

Traditionellt har den matematiska forskningen i Uppsala dominerats av analys. Du kanske har hört talas om Lennart Carleson som belönats med Abelpriset eller Arne Beurling som knäckte den tyska kodningsmaskinen G-skrivaren under andra världskriget. De var båda mycket framstående inom framför allt harmonisk analys.

Ett annat starkt forskningsämne i Uppsala vid den tiden var differentialgeometri. Under nittiotalet skedde en internationalisering av den matematiska forskningen i Uppsala och sedan dess har den växt, både sett till antalet forskare och forskningsområden. Forskning i tillämpad matematik kom till Uppsala med internationaliseringen och har sedan dess kommit att omfatta allt fler högaktuella områden. Då våra forskare har många internationella kontakter kommer du här att få tillgång till den moderna matematiska världen.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet består av två huvudinriktningar. I den första studerar du dynamiska system och partiella differentialekvationer och lär dig hur du modellerar dem med numeriska metoder. I den andra lär du dig om en mängd olika aspekter av matematisk statistik, inklusive Markov-processer, Bayesiansk statistik eller en introduktion till datavetenskap. Du har friheten att antingen kombinera de två riktningarna eller fokusera på en av dem, kombinera det t.ex. antingen med kurser i fysik, där du lär dig hur du tillämpar de matematiska metoderna, eller med fler kurser i datavetenskap och maskininlärning.

Om du går mer in i första riktningen skulle du börja första terminen med en kurs i tillämpad matematik, en kurs i partiella differentialekvationer, samt en kurs i vetenskaplig beräkning för partiella differentialekvationer. En höjdpunkt i dina masterstudier kommer att vara projektkursen om modellering av komplexa system. Om du går mer in i matematisk statistik skulle du börja med en introduktion till datavetenskap och en kurs om datorintensiv statistik och informationsutvinning, sedan följa upp med en kurs om analys av tidsserier. Programmets sista termin består av ett examensarbete, där du skriver en självständig uppsats om ett ämne du väljer. Många av våra elever använder den här möjligheten för att få möjligheten att tillämpa de metoder de använde för att utforska en verklig datamängd.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Undervisningen ges på engelska, huvudsakligen i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Lärarna är alla forskare på matematiska institutionen. Programmet ges i Uppsala.

Institutionens forskningsgrupper är mycket aktiva och har regelbundna seminarier där masterstudenterna är välkomna att delta.

Karriär

Matematikkunskaper är nödvändiga i alla branscher där stora mängder av information behöver bearbetas. Om du inte vet vad matematiker jobbar med beror det på att matematiker i yrkeslivet har andra titlar. Visste du till exempel att det finns matematiker som arbetar med medicinsk forskning?

Det vanligaste yrket bland våra tidigare studenter är aktuarie. Andra vanliga titlar är biostatistiker och systemutvecklare. Vidare jobbar många som olika typer av analytiker. Ett nytt yrke som är på uppgång är data scientist.

Våra alumner finns på företag som Combient, Swedbank, Uppsala Monitoring Centre, Qliro, Zettle (PayPal), Max Matthiessen Group, Nordea och många fler.

Karriärstöd
Matematiska institutionen arrangerar en karriärdag för matematiker en gång per år. Där får matematikstudenterna träffa yrkesverksamma matematiker som berättar om sina karriärvägar. Institutionen är även behjälplig med andra typer av yrkeslivskontakter.

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Tillämpad matematik och statistik

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1052 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp matematik och kurser i sannolikhetsteori, programmeringsteknik och numerisk analys om sammanlagt 20 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

masters@math.uu.se

018-471 32 03, 018-471 32 00

Matematiska institutionen

Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Box 480, 751 06 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02