Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik 2019/2020

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du utveckla ny teknik som förbättrar människors livsvillkor? Det kan gälla att analysera stora mängder DNA-sekvenser från patienter för att förstå sjukdomar, modifiera mikroorganismer för att omvandla solenergi till bränsle, skapa proteiner för industriella ändamål eller utveckla datasystem för att ta hand om biologisk data. Med en examen från Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är du rustad för att ta dig an de här utmaningarna och mycket mer.

Teknikutvecklingen inom biovetenskap är snabb, vilket ställer stora krav på dig som biotekniker. Området blir alltmer tvärvetenskapligt. För att kunna designa bakterier som ska producera bilbränsle behöver du förutom kunskaper i mikrobiologi även en ingenjörs tankesätt och kunskaper. För att analysera de enorma mängder DNA-sekvensdata som kan skapas vid ett enkelt experiment på laboratoriet behöver du kunskaper i genetik, men också matematik och datavetenskap. Utbildningen ger dig den här starka kombinationen av biologi - förståelse för levande system - och klassiskt ingenjörskunnande.

I din roll som biotekniker behöver du kunna kommunicera med olika yrkesgrupper, kunder och allmänheten. Det är också viktigt att du har förmåga att lära dig nya saker på egen hand. Inom bioteknik finns ofta etiska frågeställningar som du behöver kunna förhålla dig till. Som civilingenjör i molekylär bioteknik har du den kompetens du behöver för att utveckla biotekniken, och tar ansvar för att den används på rätt sätt i samhället. På så sätt är du med och förbättrar människors livsvillkor.

Om programmet

Uppsala universitet har en bred och stark forskning inom biovetenskaper, såsom bioinformatik, biokemi, biologi och medicin. Vid universitetet finns också Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett nationellt centrum för forskning inom biovetenskap. Många bioteknikföretag är lokaliserade till Uppsala, liksom flera myndigheter med verksamhet inom bioteknik. Detta ger en unik miljö för en utbildning inom molekylär bioteknik. Kursutbudet är stort, lärarna är aktiva forskare och du har utmärkta möjligheter att göra praktik i forskargrupper vid universitetet, på myndigheter eller i bioteknikföretag.

Programmet har ett utmärkt rykte och med en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik är du väl förberedd för en bred arbetsmarknad i Sverige och utomlands.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Cornelia Svärdström
Från: Linköping
Läser: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (x)

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av biologi och teknik och när jag insåg att dessa ämnen kunde kombineras i en utbildning visste jag direkt att det var något för mig. Det är ett spännande område som växer och utvecklas hela tiden – jag har alltid gillat tanken på att jobba med något meningsfullt som kan förbättra världen vi lever i.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är ganska annorlunda jämfört med gymnasiet och först känns det konstigt att föreläsaren inte tar någon närvaro i klassrummet. Det är mycket mer frihet även om vissa moment är obligatoriska. Att skriva tentor är också ovant i början men känns helt normalt efter bara ett halvår.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Uppsala är Sveriges bästa studentstad – man kan inte tråkigt här! Du kan jobba på nationerna och lära dig stå i bar, gå på gasque (studentsittning) eller vårbal i högtidsdräkt, titta på studentspex och engagera dig i någon av kårerna eller i din sektionsförening. Ska man vara student någonstans så är det här!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Vi har några föreläsningar, vanligtvis 2 timmar långa, och i läser oftast tre kurser parallellt. Vid klockan 12 är det lunch och om man har med matlåda finns det stora rum med mikrovågsugnar på campus. Sen sitter jag ibland kvar ett tag efter skolan och pluggar med några klasskompisar eller skriver på någon labbrapport. 

Vad är typiskt för din utbildning?
– X programmet är en bra blandning mellan praktiska och teoretiska moment. Vi får stå många timmar i labbet och lära oss arbeta med teorin i praktiken så vi blir både experter på hur det fungerar – och hur man gör det!

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var precis som de flesta väldigt nervös och det kändes läskigt att sitta i de enorma tentasalarna och skriva sin anonyma kod på tentan. Att sitta fem timmar var också något av en chock först, men efter några tentor får man rutin på det och lär sig att ta med snacks och kaffe! 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få ett jobb som verkligen intresserar mig på och utmanar mig att lösa problem som är viktiga för alla. 

Berätta om studentlivet!
– Det absolut bästa jag gjort under min tid som student är att engagera mig i kåren! Jag sitter nu med i forsränningskommittén och arrangerar Forsränningen – Sveriges största årliga studentarrangemang på Valborg som nu fyller 42 år. Engagemanget har gett mig en ovärderlig och unik erfarenhet och otroligt många härliga vänner. 


Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Botaniska trädgården!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Hela Valborgstraditionen såklart!

Vad gör du om 5 år?
– Längtar tillbaka till studietiden.

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

De inledande kurserna på programmet ger dig de kunskaper inom bioteknik, datavetenskap, fysik, kemi och matematik som behövs för att du själv ska kunna utveckla nya metoder och ny teknik. De sista två åren på utbildningen väljer du mellan tre profiler.

På profilen Molekylär bioteknik för produktion fokuserar du på att designa och utveckla cellulära produktionssystem för att framställa fysiska produkter.

På profilen Tillämpad bioinformatik är fokus att hantera och analysera storskalig biologisk och biomedicinsk data.

På profilen Tillämpad molekylär biofysik är fokus att analysera och modellera biologiska och biomedicinska processer på molekyl- och cellnivå. Du kan också välja att profilera dig mot entreprenörskap.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete under hela vårterminen på årskurs fem.

Övning på effektiv muntlig och skriftlig kommunikation, att arbeta i olika typer av grupper, och ett professionellt förhållningssätt till bioetiska frågor löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

De första åren läser du kurser inom bioteknik, datavetenskap, fysik, kemi och matematik som ger dig en bred kunskapsbas. De flesta kurserna är schemalagda parallellt. Du får träning i att prioritera och planera din tid, kunskaper som är mycket användbara i ingenjörsyrket.

Undervisningen består vanligtvis av föreläsningar, lektioner, seminarier och övningar. På många kurser tränar du också på att arbeta praktiskt i laboratoriet. De flesta kurserna avslutas med en skriftlig tentamen, men ofta är andra moment också underlag för betygssättningen.

År tre avslutas med ett självständigt arbete där du i en projektgrupp löser ett biotekniskt problem från ett företag eller myndighet. Du utnyttjar kunskaper från tidigare kurser, skaffar ny kunskap på egen hand och får träning i att arbeta i projektform.

I årskurs fyra väljer du mellan ett stort utbud av kurser inom bioinformatik och molekylär bioteknik. Du tar själv ansvar för att skapa en profil som passar dig och dina ambitioner för yrkeslivet. Om du vill kan du läsa kurser inom till exempel entreprenörskap. Kurserna år fyra och fem karaktäriseras av ett arbetssätt som mer liknar yrkeslivet. De har ett större innehåll av självständiga aktiviteter där det ställs högre krav på din egen initiativ- och organisationsförmåga.

Studera utomlands

Du har möjlighet att studera som utbytesstudent på många välkända toppuniversitet runt om i världen. Du har även möjlighet att göra praktik eller examensarbete utomlands.

Karriär

Uppsala ligger i hjärtat av Sveriges största bioteknikområde. Praktik eller examensarbete inom ett intressant område ger dig ett värdefullt kontaktnät när du ger dig ut på arbetsmarknaden. Kanske gör du praktik på Q-linea, ett växande forskningsnära biotekniskt företag som utvecklar metoder för snabb detektion av antibiotika, eller på det multinationella företaget GE Healthcare som i Uppsala utvecklar och tillverkar produkter som används vid framställning av biotekniska läkemedel som till exempel insulin.

Som färdig civilingenjör kan du utföra en mängd olika arbetsuppgifter. Du kan till exempel jobba med forskning- och utveckling, storskalig produktion, eller marknadsföring inom det område du har profilerat dig. Många jobbar som säljare, konsulter, systemutvecklare, bioinformatiker, validerare, patentingenjörer eller inom management. Efter ett tag hamnar många i chefs- eller gruppledarpositioner.

En betydande arbetsmarknad är olika universitet. Uppsala har stark forskning inom biovetenskaper med många världsledande forskningsmiljöer. Kanske hittar du en forskargrupp där du kan fortsätta med en forskarutbildning inom ett ämne du brinner för.

Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Åsa Hagner McWhirter, Ph D, Senior Scientist, GE Healthcare
- Vi har haft en hel del studenter från molekylär bioteknik som gjort praktik och exjobb hos oss.
- Några av dem har också fått projektanställning och därefter tillsvidareanställning. Studenterna från programmet har rätt baskunskaper kombinerat med en bredd som behövs på GE. De har också varit drivna och vana att jobba på labb, så vi har varit oerhört nöjda med dem.
- På GE behöver vi personer till olika funktioner, allt från produktutveckling och produktion till marknadsföring. Med rätt kompetens, nyfikenhet, intresse och samarbete kan man gå långt hos oss. Branschen i övrigt erbjuder många olika möjligheter både i Sverige och internationellt.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1505 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Emma Svensson

studievagledare-x@uadm.uu.se

018-471 30 99

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.