Masterprogram i materialvetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i materialvetenskap 2023/2024
Anmälan

Materialvetenskap ligger till grund för innovationer och framgångar inom många områden, från medicin till teknik och samhälle. Dagens utmaningar inom energisektorn, samt tillgången till råmaterial, ställer ökade behov på såväl utveckling av material som tekniker. Masterprogrammet i materialvetenskap förbereder dig med bred kunskap om materialvetenskapens roll i samhället i kombination med spetskunskaper om materials uppbyggnad och egenskaper, utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Om programmet

Att studera på masterprogrammet i materialvetenskap innebär att du får fördjupa dig i hur material är uppbyggda från grunden, vilka egenskaper de har, hur de används och hur du designar, modifierar och tillverkar material på olika forskningslabb. På många kurser kommer du att ha lärare med både fysik- och kemibakgrund, vilket ger dig de bästa förutsättningarna att ge dig den tvärvetenskapliga grund som krävs för att lyckas som materialvetare. Unikt för programmet är våra två projektkurser, som ger dig möjlighet att knyta kontakt medforskare inom den del av materialvetenskapen som intresserar just dig.

En masterexamen inom materialvetenskap från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning där du ges möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter. Genom gemensamma tvärvetenskapliga kurser ges du möjlighet att delta i forskningsgruppers dagliga verksamhet. Du kommer att delta i många olika undervisnings- och forskningsmiljöer, allt med avsikt att förbereda dig inför din fortsatta karriär som materialvetare.

Institutionen för fysik och astronomi och Institutionen för kemi vid Uppsala universitet har idag en världsledande forskning inom materialvetenskap och står som värdar för den tvärvetenskapliga och forskningsnära utbildning som erbjuds inom ämnet. Studierna är förlagda vid Ångströmlaboratoriet, som är ett av Europas mest avancerade laboratorier för materialvetenskap.

Materialforskare vid Uppsala universitet är även aktiva vid såväl nationella som internationella storskaliga forskningsresurser som till exempel MAX IV och superdatacentrum administrerade via SNIC.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med materialvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Första terminen är gemensam för alla studenter vid programmet. Under denna termin kommer du att främst få breda kunskaper inom materialvetenskap som förbereder dig för de mer specialiserade kurser som följer. Speciellt för programmet är de tvärvetenskapliga projektkurserna som erbjuds, där möjlighet finns att knyta kontakter med ledande forskargrupper inom materialvetenskap. Den första av två sådana kurser ges under den första terminen.

Efter den gemensamma första terminen följer en möjlighet till specialisering inom ditt intresseområde. Det finns tre ordnade spår att följa:

  • Kvantmaterial - lämpar sig främst för studenter med fysikbakgrund.
  • Energirelevanta material - lämpar sig för studenter med antingen fysik, kemi eller materialbakgrund.
  • Mjuka material - lämpar sig främst för studenter med kemibakgrund.

Inom de olika spåren ges möjlighet till fördjupning inom respektive disciplin, samtidigt som den tvärvetenskapliga aspekten av materialvetenskap väger tungt. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp inom respektive specialisering.

Kurser inom programmet

Se studiepanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Inom kurserna på programmet varvas teori och praktik, och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt tvärvetenskapliga projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare inom materialvetenskap vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Som student vid masterprogrammet i materialvetenskap vid Uppsala universitet får du systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Karriär

Med en masterexamen inom materialvetenskap kommer du vara attraktiv för både nationella och internationella forskningsmiljöer, både inom en universitetsmiljö eller inom näringslivet. Beroende på vilka kurser du väljer kommer dina studier förbereda dig för en karriär som forskare eller som materialexpert med brett kunnande om material och hållbarhet. Denna frihet ger dig möjlighet att skapa en karriär inom många olika områden.

Materialvetenskapliga frågeställningar finns inom de flesta sektorer. Du kan också välja att fortsätta med en utbildning på forskarnivå, antingen vid Uppsala universitet, eller vid andra svenska eller utländska universitet. Efter avklarad forskarutbildning kan du välja att forska vidare inom akademin eller på ett företag, men är även attraktiv i många andra roller på arbetsmarknaden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i materialvetenskap

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1380 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 75 hp fysik eller 75 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig, fysik: Biplab Sanyal

biplab.sanyal@physics.uu.se

Programansvarig, kemi: Peter Broqvist

peter.broqvist@kemi.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02