Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik 2021/2022

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Hur mycket vatten behövs för att försörja en stad? Hur kan vi göra vårt samhälle mindre sårbart inför klimatförändringen? Kan vi åtgärda gamla ingrepp i miljön? Det är av största vikt att vi satsar på kunskap, använder nya synsätt och finner tekniska lösningar för att skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer. Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik ger dig de kunskaper som behövs för att utveckla och använda tekniken.

Om programmet

I dagens samhälle behövs ingenjörer som tar ett helhetsgrepp på att minska samhällets avtryck på naturresurser såsom mark, luft och vatten. Kan du se dig själv som den personen som arbetar med tekniska system för ett hållbart samhälle? I det här programmet kommer ditt intresse för teknik att utvecklas genom att du lär dig nya metoder och synsätt för problemlösning inom framtidsområdet miljö- och vattenteknik.

Det behövs en helhetssyn för att bedöma konsekvenserna av hushållens och industrins utnyttjande av mark-, luft- och vattenresurser. Som miljö- och vatteningenjör förstår du hur saker hänger ihop och baserar dina beslut på systemförståelsen, tekniskt kunskap och matematiska verktyg. Du kan tala samma språk som specialister inom skilda områden, inte bara med andra ingenjörer utan också med ekologer, kemister och miljöansvariga på företag och myndigheter. För att handskas med miljöfrågor krävs samarbete mellan alla parter i samhället.

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik ges gemensamt av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Samarbetet särskiljer civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik från andra utbildningar när det gäller kursutbud, lärare och forskning. Här finns bland annat bred kompetens inom vattenresurser, meteorologi, mätmetoder och teknik. Utbildningen blandar traditionell teknik med övriga naturvetenskapliga ämnen för att finna helhetslösningar på miljö- och vattentekniska utmaningar.

Du får kunskaper som ger dig en vetenskaplig grund i ämnesområdena matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi samt geovetenskap (mark, luft och vatten). På detta bygger du på med kunskaper och färdigheter i de miljötekniska områdena dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening, miljömanagement, luftvård, ekosystemmodellering samt förvaltning av mark- och vattenresurser. Vid olika tillfällen under utbildningen får en inblick i hur det är att arbeta inom miljö- och vattenteknik genom att genomföra projekt där du får använda kunskaper och självständigt utveckla tekniska lösningar.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Ylva Kjellgren
Från: Linköping
Läser: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag var intresserad av att jobba inom ett tekniskt område med ett helhetsperspektiv som på något sätt gjorde skillnad eller nytta. Jag tyckte att just vattenteknik verkar vara ett väldigt roligt och tvärvetenskapligt fält att arbeta inom. Att få ett brett perspektiv på vattenfrågor var min största förväntning, som jag också tycker har uppfyllts.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att studera vid Uppsala universitet och vid Sveriges lantbruksuniversitet är lite olika, men på sina egna sätt väldigt bra! Majoriteten av utbildningen läses på Uppsala universitet och det är på de campusen jag blivit mest hemma och det är roligt att få en bild av flera olika institutioner. Det är mycket friare och annorlunda från gymnasiet och här får man ta mycket eget ansvar, vilket är positivt!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det måste vara studentlivet! Och alla utmaningar som man ställs inför via universitetet. Det är otroligt roligt att ta del av studentlivet och att få uppleva både utbildningen och staden.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Beroende på vilken termin jag läser är jag på olika campus. Exempelvis cyklar jag till Geocentrum i Uppsala, eller till Sveriges lantbruksuniversitet lite utanför staden. Dagarna är mycket varierande! Vanliga inslag är föreläsningar och lektioner, laborationer eller projekt i form av grupparbeten. Under första delen av utbildningen har dagarna varit uppstyrda och schemalagda med fler lektioner och föreläsningar, medan dagarna under senare delen av utbildningen mer varit uppblandade med schemalagda grupprojekt.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Programmet är fyllt utav en väldigt bra blandning av moment - matteräknande, laborerande, exkursioner ute i naturen, samtal med lärare eller ambitiösa studenter! Gemensamt för många av studenterna på programmet är att de är väldigt öppna och omtänksamma! Stämningen på programmet är att alla hjälps åt i kurser som är svåra och att alla såklart är välkomna i de sociala sammanhangen.

Hur upplevde du första tentan?
– Min första tenta var väldigt uppstressande ... Jag sov inte på hela natten innan och var nervös över att inte komma i tid. Men till sist så släppte nervositeten och jag klarade den! Däremot fick jag underkänt på den andra tentan jag skrev lite senare samma vecka. Det var trist just då, men det gjorde ju inte så mycket! I början var tentorna ett nervöst inslag i utbildningen, men numera har jag blivit van vid både tentor och omtentor.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är såklart att ta examen och sedan kunna arbete inom området dricksvatten. Jag har alltid känt att jag velat göra nytta på något sett, och klyschigt nog så känns en examen från mitt program som att man kan arbeta med viktiga och intressanta frågor!

Berätta om studentlivet!
– Oj, var ska jag ens börja? Det finns otroligt mycket av studentliv i Uppsala (som jag själv skulle vilja kora till Sveriges bästa studentstad). Det har varit otroligt roligt att få ta del av allt som händer i staden. Jag har fått träffa så många eldsjälar i studentengagemang som gör det så otroligt roligt att inte bara plugga utan att även leva som student!
 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Tror det är Fyrisån som rinner genom staden. Vid kvarnfallet ser man hela stadsbilden med Domkyrkan, Gustavianum och Upplandsmuséet! Vid kvarnfallet har jag otroligt många fina minnen, och numera även motivet inramat hemma i lägenheten.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Det måste ju vara Valborg och framförallt Forsränningen som mitt hjärta klappar extra för!

Vad gör du om 5 år?
– Jag har tagit examen och är ute i arbetslivet! Jag tror definitivt att jag är kvar i Uppsala där jag verkligen trivs!
 

Ht 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under årskurs ett och två bygger du upp en stadig grund genom att läsa kurser inom matematik, kemi, biologi, fysik, datavetenskap och miljörätt.

Under årskurs tre får du praktiskt pröva dina kunskaper inom meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap. Du avslutar året med ett självständigt arbete i miljö- och vattenteknik där du definierar och genomför ditt första tillämpade projektarbete.

I årskurs fyra och fem väljer du att specialisera dig inom olika terminsblock där vi i projekt genomför arbetsuppgifter hämtade ur ingenjörens vardag. Du får här övning i olika arbetssätt som är vanliga för miljö- och vatteningenjörer. Terminsblocken ges inom uthålliga vatten- och avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, luftvård och klimat, miljömanagement och ekosystemmodellering. Det finns även möjlighet att göra utbytesstudier i annat land där du får tillgång till både Uppsala universitets och SLU:s utbytesutbud. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som görs i samarbete med olika aktörer i samhället såsom industri, kommuner, konsultfirmor och forskare på universiteten.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen är tätt kopplad till yrkeslivet och består av föreläsningar, lektioner, laborationer, projektarbeten, studiebesök och exkursioner. I denna utbildning kommer du att träna på hur man kommunicerar och jobbar i grupp.

Eftersom programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU kommer du att läsa kurser i Uppsala vid både SLU och Uppsala universitet.

Programmet har ett nära samarbete med sektionsföreningen WAWE som bevakar programmet och ordnar studentaktiviteter. Studenternas aktiva studiebevakning gör att samtliga kursers kvalitet säkerställs och att programmet utvecklas i samarbete med studenter.

Studera utomlands

Det finns många möjligheter att studera utomlands under utbildningen. Bland studenterna är det vanligt att kombinera miljöengagemang med att åka utomlands för att studera eller göra examensarbete. Singapore, Kanada, Australien, Storbritannien och USA är exempel på länder som är populära att åka till. Utbudet hos de båda universiteten är stort och många av studenterna inom programmet som gör en utbytestermin väljer att göra det i årskurs 4-5.

Karriär

Civilingenjörer inom miljö- och vattenteknikområdet är efterfrågade. Det finns arbetstillfällen på bland annat större internationella företag, ett stort urval av konsultföretag inom miljö och vatten, kommunala vattenverk och avloppsreningsverk samt myndigheter. Utbildningen ger dig också en bra grund för att forska vidare inom miljö- och vattenteknik.

Som miljö- och vatteningenjör arbetar du inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden och tillämpa kunskapen på systemlösningar i samhället. Hållbarhet är ofta ett centralt begrepp i ditt arbete. Som många av våra alumner kan du jobba med frågor som har direktkoppling till vattenanvändning, vattenförsörjning, miljöpåverkan från samhället och industrier, samt åtgärder mot föroreningsspridning. Till exempel kan du jobba som projektledare på ett vattenmiljötekniskt företag, eller arbeta som ingenjör för att förhindra giftspridning i mark och vatten till en vattentäkt. Listan är lång över uppgifter som kan lösas av en miljö- och vatteningenjör!

Läs några exempel om vad våra alumner jobbar med.
Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Ett samtal om livet efter examen
Lyssna på ett Zoom-samtal med några av våra tidigare studenter där de berättar om sina karriärvägar efter studierna 

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

300 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P1504 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)
Högskoleprovsresultat viktas 0,75/0,25. Det innebär att den kvantitativa delen ges vikt 0,75 och den verbala delen ges vikt 0,25.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studie och karriärvägledare Melinda Alfredéen

studievagledare-w@uadm.uu.se

018-471 63 34

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1, Uppsala

018-471 30 03

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02