Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Läsåret 2023/2024

Anmälan

För att skapa ett hållbart samhälle måste vi hushålla med jordens resurser, satsa på ny kunskap, använda nya synsätt och skapa innovativa tekniska lösningar. Hur kan vi utveckla teknik för att lösa dagens och morgondagens utmaningar kring vatten och miljö? På Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik får du den kunskap och de färdigheter du behöver för att leda utvecklingen i miljö- och vattensektorn och angränsande områden.

Om programmet

Programmet förbereder dig för att utveckla tekniska system för ett hållbart samhälle. Under programmet kommer ditt intresse för teknik att stimuleras genom att du lär dig nya metoder och synsätt för problemlösning inom framtidsområdet miljö- och vattenteknik.

Utbildningen ger dig en vetenskaplig grund inom matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi och geovetenskap (mark, luft och vatten). Du kommer att fördjupa dig inom olika miljötekniska områden såsom:

 • dricksvattenproduktion och vattenresursteknik
 • dagvattenhantering och avloppsvattenrening
 • sanering av förorenad mark
 • hållbarhetsarbete i företag och organisationer
 • luftvård och klimat
 • modellering av naturliga vattensystem

Programmet ger dig en gedigen utbildning inom teknik och naturvetenskap som är mycket eftersökt på arbetsmarknaden.

Inblick i arbetslivet

Under utbildningen får du en inblick i hur det är att arbeta inom miljö- och vattenteknik genom verklighetsanknutna projekt där du får tillämpa dina nyvunna kunskaper och självständigt utveckla tekniska lösningar.

Ges i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vilket gör programmet unikt när det gäller kursutbud, lärare och forskning. Våra lärare är också forskare med spetskompetens inom vattenresurser, förorenade områden, meteorologi, mätmetoder, miljöanalys och teknik.

Miljö- och vatteningenjörer behövs för framtiden

Det behövs en helhetssyn för att bedöma konsekvenserna av vårt utnyttjande av mark-, luft- och vattenresurser samt för att klimatanpassa viktiga samhällsfunktioner. Som miljö- och vatteningenjör förstår du hur saker hänger ihop och baserar dina beslut på systemförståelse, teknisk kunskap och matematiska verktyg. Du kan tala samma språk som specialister inom skilda områden, inte bara med andra ingenjörer utan också med ekologer, kemister och miljöansvariga på företag och myndigheter.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Disa Barkefors
Från: Oxelösund

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag visste att jag ville gå en utbildning som hade fokus på vatten. Men eftersom jag inte visste (och fortfarande inte vet) vad jag ville jobba med ville jag välja något som skulle öppna dörrar i flera olika fält. Efter att ha läst igenom ett tjugotal studieplaner för miljö-, vatten- och tekniska utbildningar lockade verkligen kombinationen du får på Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag skulle verkligen säga att studentlivet här med alla nationer är oslagbart!

Vad är mest utmanande?
– Definitivt arbetsbelastningen. Det är ju inte så mycket att göra åt än att se till att alltid ha något att se fram emot, inplanerade aktiviteter som motivation och ta stöttning av kompisarna i klassen. Hade inte klarat det utan dem! Sen har jag en förkärlek för to do-listor där jag får bocka av allt eftersom för att bli påmind om hur mycket jag faktiskt gjort.

Berätta om studentlivet!
– Otroligt!! Utöver de självklara nationsklubbarna, gasquer och fulsittningar finns nästan allt man kan tänka sig. Själv har jag bland annat sjungit i nationskör och engagerat mig i programmets styrelse. Tycker alla som är sugna bör prova på att engagera sig, antingen i programmet eller på nation, ett väldigt enkelt sätt att hitta nya kompisar.

Vad är tre saker som du ska göra denna vecka?
– Baka bullar till sommarens utflykter, bada och lite sommarjobb!

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Det självklara svaret är ju såklart att ta examen, haha! Och få en tydligare bild av vad jag kan tänka mig jobba med – vilket jag har fått. Just nu tycker jag att klimatanpassning av städer och dagvattenhantering är extra spännande men jag har ju ett år kvar på utbildningen så kanske jag halkar in på något helt annat i slutänden.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Om du är som jag, mer intresserad av miljö och vatten än att traggla fysik och matte så kommer de tre första åren vara väldigt tuffa men håll ut! Jag har precis läst klart två terminsblock på fjärde året och känner verkligen att jag valde rätt utbildning, trots tidigare tvivel.

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Träsofforna längs Fyrisån vid Järnbron. Bästa stället att säga hej till vårsolen.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsveckan som avslutas med folkfest i Ekoparken.

Var finns den bästa studieplatsen?
– Geocentrum är kanske inte den mysigaste platsen men det är dit jag nästan alltid går för det är nära, kiosken har gott och billigt kaffe och det är alltid andra från programmet där att få sällskap av!

Hösten 2022

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under årskurs ett och två bygger du upp en stadig grund genom att läsa kurser inom matematik, kemi, biologi, fysik, datavetenskap och miljörätt.

Under årskurs tre får du praktiskt pröva dina kunskaper inom meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap. Du avslutar året med ett självständigt arbete i miljö- och vattenteknik där du genomför ditt första tillämpade projektarbete för externa uppdragsgivare från myndigheter och företag.

I årskurs fyra och fem väljer du själv att specialisera dig inom minst två olika terminsblock där du i projekt genomför arbetsuppgifter hämtade ur ingenjörens vardag. Du får då övning i olika arbetssätt som är vanliga för miljö- och vatteningenjörer. Du kan välja att specialisera dig inom något av följande:

 • uthålliga vatten- och avloppssystem
 • markmiljö
 • vattenresurser
 • luftvård och klimat
 • miljömanagement
 • ekosystemmodellering.

Under årskurs fyra eller fem får du även läsa en hel termin med självvalda kurser som ligger utanför programmet. Under dessa årkurser är det även vanligt att studenter åker på utbytesstudier. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som görs i samarbete med olika aktörer i samhället såsom industrier, kommuner, konsultfirmor och forskare på universiteten.

Se ämnesfördelningen på programmet

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen är nära kopplad till yrkeslivet och består av föreläsningar, lektioner, laborationer, projektarbeten, studiebesök och exkursioner. Du kommer att träna på hur man kommunicerar och jobbar i grupp, en färdighet som har blivit allt viktigare för att kunna möta dagens miljö- och vattenproblem.

Utbildningen blandar traditionell teknik med naturvetenskapliga ämnen för att finna helhetslösningar på miljö- och vattentekniska utmaningar.

Eftersom programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU kommer du att läsa kurser vid båda lärosätena i Uppsala.

Programmet har ett nära samarbete med sektionsföreningen WAWE som bevakar programmet, håller kontakt med näringslivet och ordnar studentaktiviteter. Studenternas aktiva studiebevakning gör att samtliga kursers kvalitet säkerställs och att programmet utvecklas i samarbete med studenter.

Studera utomlands

Det finns många möjligheter att studera utomlands under utbildningen. Bland studenterna är det vanligt att kombinera sitt miljöengagemang med studier eller examensarbeten utomlands. Nya Zeeland, Kanada, Australien, Storbritannien och USA är exempel på länder som är populära att åka till. Det finns många länkar och universitet att välja mellan.

Läs mer om utbyten på institutionen för geovetenskaper

Läs mer om utbyten på SLU

Studera utomlands

Det finns många möjligheter att studera utomlands under utbildningen. Bland studenterna är det vanligt att kombinera miljöengagemang med att åka utomlands för att studera eller göra examensarbete. Singapore, Kanada, Australien, Storbritannien och USA är exempel på länder som är populära att åka till. Utbudet hos de båda universiteten är stort och många av studenterna inom programmet som gör en utbytestermin väljer att göra det i årskurs 4-5.

Karriär

Civilingenjörer inom miljö- och vattenteknikområdet är efterfrågade på arbetsmarknaden, och du kommer att kunna välja mellan många intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Fler än hälften av våra studenter får jobberbjudande under studietiden. Många av våra civilingenjörer påbörjar sina karriärer inom konsultbranschen (till exempel på Sweco, Ramboll, Tyréns, Geosigma och Afry) eller på kommunala bolag inom vatten- och avlopp och statliga myndigheter (Trafikverket, Energimyndigheten, Vattenfall). Det är dock inte ovanligt att våra alumner byter arbetsplats några gånger under sina karriärer eftersom de har lätt att förvärva nya kunskaper och vill utforska nya arbetsmiljöer.

Våra alumner jobbar inom flera yrken, som till exempel:

 • konsulter inom miljö- och vattenteknik och förorenade områden
 • utrednings- och processingenjörer på kommunala vattenverk och avloppsreningsverk
 • miljöhandläggare på länsstyrelsen
 • miljöstrateger och -utredare på myndigheter
 • projektledare på större företag inom vatten, miljö och energi
 • forskare inom miljö- och vattenteknik och angränsande områden.

Som miljö- och vatteningenjör arbetar du inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden och tillämpa kunskapen på systemlösningar i samhället. Du jobbar med konkreta lösningar för att nå samhällets hållbarhetsmål.

Många av våra alumner har arbetsuppgifter som har en direkt koppling till:

 • vattenanvändning och vattenskydd
 • hållbar vattenförsörjning
 • miljöpåverkan från samhället och industrier
 • effektiva åtgärder mot föroreningsspridning
 • klimatanpassning av städer och inom industrisektorn.

Läs några exempel om vad våra alumner jobbar med

Hur lätt är det att få jobb som miljö- och vatteningenjör?

Läs mer om att jobba som ingenjör

Ett samtal om livet efter examen

Lyssna på ett Zoom-samtal med några av våra tidigare studenter där de berättar om sina karriärvägar efter studierna

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra civilingenjörsprogram.

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

300 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1504 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Mer om programmet och länkar till sociala medier

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Ellen Ivansson

018-471 63 97

Melinda Alfredéen

018-471 63 34

studievagledare-w@uu.se

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02