Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Läsåret 2023/2024

Anmälan

Vill du vara med och påverka den snabba teknologiska förändringen i en positiv riktning för hela samhället? Vill du kunna förstå, förklara och nyttja samspelet mellan teknik och samhällsutveckling, samt se var människan och miljön står i detta, i en värld som ställer helt nya krav på vårt framtida samhällssystem? Välkommen till ett unikt framtidsinriktat civilingenjörsprogram med blicken riktat mot de stora frågorna!

Om programmet

Programmet står på tre ben: humaniora och samhällsvetenskap, gedigen ingenjörsvetenskap, samt teknisk profilering. Du studerar allt ifrån filosofi och samhällsgeografi till statistisk maskininlärning och (AI), samt matematiska modeller av olika slag. Du profilerar dig dels inom teknik, dels inom humaniora och samhällsvetenskap. Programmets tekniska profilering är på infrastruktursystem inom till exempel energi och eldistribution eller informationsteknologi (IT) och artificiell intelligens (AI). Oavsett profilering studerar du också säkerhetsfrågor, riskanalyser, samt människa-teknik-organisation.

Förutom studier i teknik och naturvetenskap studerar du tekniken utifrån ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv, det så kallade STS-perspektivet - system i teknik och samhälle. Du studerar inte bara hur tekniken konstrueras och fungerar, utan också samspelet mellan teknikutveckling/teknikanvändning och samhället i stort, samt deras påverkan på varandra, där miljö, ekonomi och kultur spelar stor roll.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Erik Sundberg
Från: Österåker, Stockholm

Hur gick dina tankar inför val av utbildning och varför valde du den här utbildningen?
– När jag efter gymnasiet tog en paus med jobb och resande var jag ganska säker på att jag ville ta upp universitetsstudier efter, men var osäker på vad. Jag spanade in flertalet alternativ, men tyckte inget kändes klockrent och var rädd att smalna av för mycket. Exempelvis verkade inte civilingenjör först så aktuellt, även om jag alltid haft ett intresse för naturvetenskap och teknik så kände jag samtidigt att jag mer direkt ville hålla på med samhällsfrågor. Då berättade en vän om STS i Uppsala. Never looked back since.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Hundra procent – och mer därtill! Utbildningen har verkligen stämt överens med det jag hoppades på, även om jag också såklart lärt mig saker och perspektiv som jag inte hade en aning om innan jag började. Man kan inte älska varje kurs, men överlag så tycker jag att det genom kurserna och helheten som skapats varit svårslaget.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Kaotisk – och otroligt rolig! Min storasyster hade våren innan tagit examen efter fem år i Uppsala, och hade under den tiden varit väldigt aktiv i nationslivet. Utan att riktigt ha en aning om vad det innebar hade hon uppmuntrat mig att ”frivilligt” skriva upp mig på en ansökningslista till att vara klubbverkare på nation. Vad jag inte visste var att det var en av Uppsala studentlivs allra intensivaste uppdrag som upptog många långa dagar (och nätter) under första terminen. Kanske inte var ett perfekt recept för balans som ny i stan, men jag fick träffa massor med roliga människor och fick lära känna Uppsala på ett fantastiskt sätt. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Närheten till allt (finns ingenstans man inte tar sig max en kvart på cykel, oftast mycket mindre) samt alla de sociala möjligheterna har gjort tiden här väldigt speciell!

Vad har varit mest utmanande?
– Att lära mig att plugga – på riktigt – har för mig verkligen varit en resa. Efter en tidig crash course i hur man inte ska göra och fler misslyckade tentor än vad jag kanske vill medge, lyckades jag en tid in på utbildningen räta upp skutan. I slutändan så var det faktiskt inte så svårt eller farligt, och jag är väldigt glad att jag tog mig över det hindret ­– tror den upplevelsen är en av de allra största behållningarna från de här åren. 

Vad finns det för hjälp att få med studierna?
– Första två åren hade jag stor nytta av en mattepluggstuga som hölls en gång i veckan på campus – mer än en gång räddade den mina tentaperioder. Sen så är det viktigt att komma ihåg att en sällan är ensam med sin förvirring, utan det finns alltid möjlighet att bolla saker tillsammans med och ta hjälp av ens kurskompisar.

Är det något område inom ditt program som du tycker är särskilt intressant?
– En av de bästa sakerna med STS tycker jag är mångfalden av kurser: alla kan hitta något som de brinner för. För mig sticker nog två saker ut: historiekurserna (ekonomisk historia och idé- och lärdomshistoria) och sen artificiell intelligens/maskininlärning. En STS-igare kombination blir nog svår att hitta!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är kanske lite diffust, men det har alltid varit att försöka få med mig så mycket som möjligt från alla de olika perspektiv och verktygslådor som vi öppnar upp i alla våra kurser. Inget annat program vad jag vet läser kurser vid så många olika institutioner som vi gör, vilket är en helt unik möjlighet att få lära sig se på världen och problem genom en bredd av discipliner.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– På campus med vänner! Möjligheten att stöta på folk i korridoren eller bara prata strunt i föreläsningspauserna.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg – givetvis i kombination med vår, vänner och förhoppningsvis lite värme.

Vad hoppas du att du gör om fem år? 
– Att jag jobbar med något meningsfullt där jag får dra nytta av den enormt starka grund jag har kunnat bygga med hjälp av STS!

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet bygger till stor del på grupp- och projektarbeten som oftast genomförs på företag, både stora och små. Dessutom ingår ett antal större projektkurser i programmet. I slutet av årskurs tre gör du ett tekniskt projektarbete ofta i samarbete med företag, inom din valda profil, som leder till teknisk kandidatexamen.

I slutet av årskurs fyra skriver du en kandidatuppsats inom ett av de humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnena (företagsekonomi, kulturgeografi, filosofi, ekonomisk historia, idé- och lärdomshistoria). I årskurs fem avslutar du din utbildning med ett tekniskt examensarbete, oftast ute på företag. Vidare finns valbara projektkurser att läsa under programmets gång inom olika infrastruktursystem.

Se ämnesöversikten på programmet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet har en medveten pedagogisk mångfald, med både traditioner och nytänkande inom undervisning och examination från såväl humaniora och samhällsvetenskap, som från teknik och naturvetenskap. En betydande del av utbildningen bedrivs i seminarieform där du tränas i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att kunna framföra dina synpunkter.

Du arbetar i olika projekt och gör fallstudier ute på företag. På en rad kurser har du traditionella undervisningsformer som föreläsningar, lektioner och laborationer, men även där är fokus på grupparbete. Varje årskurs innehåller studiebesök och gästföreläsningar.

Studera utomlands

Du får stora möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands. Mer än 50 % av programmets studenter utnyttjar de möjligheter till utlandsstudier som programmet och Uppsala universitet erbjuder. På utbytet lär du dig mer om andra kulturer och synsätt, samtidigt som du fördjupar dig i olika ämnen som är kopplade till programmet. Du kan studera på välkända och ansedda universitet i alla världsdelar. Du kan läsa kurser inom både teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Vissa studenter väljer att göra sin uppsats inom humaniora och samhällsvetenskap utomlands.

Karriär

Våra studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Över 90 % har redan kvalificerade arbeten innan de tar ut examen. De flesta arbetar inom olika konsultbolag inom antingen IT eller energiområdet, men även på företag inom samhällsbyggnad och infrastruktur, bank, finans och försäkringar samt fordonsindustrin. De vanligaste rollerna är konsult och projektledare.

Många kommer in på kända internationella företags traineeprogram i hård konkurrens med sökanden från andra program, och kompletterar därmed ytterligare utbildningens bredd, med bred översyn och förståelse för hela företagets verksamhet.

Andra startar egna företag, ofta utifrån det egna examensarbetet på programmet, och vissa väljer att gå vidare inom forskning på olika lärosäten både inom Sverige och utomlands.

Se statistik över var de som gått ut programmet jobbar och med vad

Läs mer om att jobba som ingenjör

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra civilingenjörsprogram.

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

300 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1506 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Programmets egen sida

Läs intervjuer med några av våra programstudenter.

Under mars månad kan du ställa frågor till våra studenter om våra utbildningar och om hur det är att läsa på universitetet.

Kontakt

Studievägledare Johannes Sjöholm

studievagledare-sts@uu.se

018-471 77 04

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02