Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Läsåret 2020/2021

  • 300 hp
  • HT 2020, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen i tider av globalisering och en allt mer automatiserad värld? Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle ger dig en unik tvärvetenskaplig kompetens som efterfrågas allt mer. Med kreativt tänkande och en teknisk grund får du förutsättningar att bidra till en bättre och mer hållbar framtid för alla.

I en allt mer sammankopplat och teknikdriven värld i snabb teknologisk förändring ställs nya krav på våra samhällssystem. Mer än någonsin tidigare behövs idag förmågan att kunna förstå, förklara och nyttja samspelet mellan tekniken och samhällsutvecklingen och se konsekvenserna för planeten och oss människor..

Om programmet

Programmet står på tre ben: humaniora och samhällsvetenskap, ingenjörsvetenskap, samt teknisk profilering inom till exempel informationsteknik eller energisystem. Du studerar allt ifrån filosofi och samhällsgeografi till statistisk maskininlärning och matematiska modeller av olika slag. Genom din profilering kan du påverka ditt fokusområde dels inom teknik, dels inom humaniora och samhällsvetenskap. Programmets fokus är på infrastruktur inom till exempel eldistribution eller IT, där bland annat säkerhetsfrågor, riskanalyser, samt människa-teknik-organisation ingår.

Förutom studier i teknik och naturvetenskap studerar du tekniken utifrån ett samhälls- och humanistiskt perspektiv, det så kallade STS-perspektivet. Du studerar inte bara hur tekniken konstrueras och fungerar, utan också samspelet mellan teknikutveckling/teknikanvändning och samhället i stort, samt deras påverkan på varandra, där miljö, ekonomi och kultur spelar stor roll

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Adam Eriksson
Från: Stockholm
Läser: Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (STS)

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag sökte en utbildning där jag kunde få en djupare samhällsmässig förståelse samtidigt som jag fick mätta mitt intresse för matematik och programmering. I gymnasiet tyckte jag att både matten och samhällsämnen var intressanta, att plugga båda discipliner på universitetsnivå var därför väldigt lockande.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att studera vid universitet är en livsstil. Man har ett fåtal obligatoriska moment under veckorna vilket ger en friheten och valmöjligheten att strukturera ens egen vardag som passar en själv bäst. Som student finns det alltid möjlighet att göra mer när det kommer till plugg, åtaganden eller socialt. Jag arbetar ofta på att hitta en sund balans mellan fritid, studier och andra åtaganden.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att staden genomsyras av studenter, campus och studentrelaterade aktiviteter. Det finns campus och nationer utspridda över hela Uppsala, där den påtagliga kunskapen som staden besitter blir kontrasterat med aktiviteter och kulturer som skapas av studenterna.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Som de flesta civilingenjörsutbildningar har vi ofta tre kurser åt gången. Vi brukar ha kursmoment som sträcker sig från två till åtta timmar per dag där majoriteten är frivilligt. Efter det sitter vi ofta i grupp, pluggar tillsammans och gör grupparbeten. Plugget brukar ofta kombineras med det sociala, där man ser till att hänga och göra saker tillsammans med sina kompisar för att bryta av pluggandet.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Den tydligaste egenskapen för utbildningen är att folk är drivna och nyfikna. I och med att utbildningen är bred har inte alla samma fascination för till exempel programmering, filosofi eller laborationer. Däremot är det många STS:are har gemensamt är ett driv och engagemang i olika frågor och verksamheter.

Hur upplevde du första tentan?
– Att skriva tenta är till en början ovant och ett nytt koncept som var klurigt, det kändes lite läskigt. Däremot såg vi i klassen till att ta hjälp av varandra när vi pluggade inför den. Efter bara första lär man sig hur man ska hantera och förhålla sig till kommande tentor.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få lära mig mångsidigheten som finns till olika problem som samhället ställs inför, och hur jag genom mitt arbete kan påverka dessa problem. De allra flesta systemen i samhället är kopplat till teknik på något sätt. Därmed anser jag att det är viktigt att kunna ha en förståelse för båda tekniken som används och för de samhälleliga konsekvenser som tekniken innefattar.

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet skapar möjligheten för dig att prova på! Det finns alltid något som pågår och man kan välja att vara engagerad i olika verksamheter eller organisationer, festa, skapa något helt själv eller testa något nytt. Man får fria tyglar att utforska, arbeta, eller vara social och man får själv lägga ribban till vilken grad man gör det. Man får dessutom träffa en massa nya och spännande människor och skaffa sig en hel del nya kompisar.

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Uplands nation ställer till med riktigt trevliga event som jag ofta och gärna besöker.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg! Mycket roligare att vara student i Uppsala än om man bara hälsar på.

Vad gör du om 5 år?
– Är med de kompisar jag har fått under min studietid.

Hösten 2019

Läs intervjuer med flera av våra programstudenter!

Registrera ditt intresse

Upplägg

De två första åren läser du grundkurser inom matematik, teknik och naturvetenskap. Dessutom studerar du teknik utifrån en samhällsvetenskaplig och humanistisk synvinkel.

Din tekniska huvudkompetens får du inom området systemteknik, där modellering, simulering, reglerteknik, systemanalys och olika typer av tillämpad statistik och riskanalyser är huvudmetoder. Denna systemkompetens kan du komplettera med en valbar profilering som till exempel energisystem eller IT-system under årskurs 3-5.

Tredje året avslutas med ett projektarbete inom ditt profilämne. Därefter har du möjlighet att ta ut en teknisk kandidatexamen.

Under årskurs fyra gör du en C-uppsats inom ett av de humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnena: företagsekonomi, ekonomisk historia, kulturgeografi, filosofi eller idé- och lärdomshistoria. Efter det kan du ta ut filosofie kandidatexamen.

I årskurs fem avslutas programmet med ett examensarbete inom teknikområdet, som oftast görs ute på ett företag.

Se ämnesöversikt per årskurs

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet har en medveten pedagogisk mångfald, med både traditioner och nytänkande inom undervisning och examination från såväl humaniora och samhällsvetenskap som från teknik och naturvetenskap. En betydande del av utbildningen bedrivs i seminarieform där du tränas i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att kunna framföra dina synpunkter.

Du kommer att arbeta i olika projekt och göra fallstudier ute på företag. På en rad kurser har du traditionella undervisningsformer som föreläsningar, lektioner och laborationer, men även där är fokus på grupparbete. Varje årskurs innehåller studiebesök och gästföreläsningar.

Studera utomlands

Studenterna på programmet använder flitigt alla de möjligheter till utlandsstudier som programmet och Uppsala universitet erbjuder. Du kan studera på välkända och ansedda universitet i alla världsdelar. Du kan läsa kurser inom både teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Vissa studenter väljer att göra sin C-uppsats inom humaniora och samhällsvetenskap utomlands.

Karriär

Vår senaste alumnundersökning visar att samtliga utexaminerade studenter hade fått kvalificerade och intressanta arbeten inom ett år efter examen och majoriteten redan under tiden de gjorde sitt examensarbete. De vanligaste branscherna är inom IT och energi, men även samhällsbyggnad och infrastruktur, bank, finans och försäkringar samt fordonsindustri. Du kan till exempel arbeta med teknisk information, riskanalys, systemutveckling, produktutveckling och miljökonsekvensbeskrivning. De vanligaste rollerna är konsult och projektledare. Många kommer, genom hård konkurrens, in på kända internationella företags traineeprogram, där de får en bred översyn och förståelse för hela företagets verksamhet.

Våra utexaminerade är mycket eftersökta av bland annat konsultbolag (IBM, Sweco, Accenture, CapGemini, WSP), Scania, Energimyndigheten, Transportstyrelsen, IBM, IKEA, H&M,Fortum, Svenska Kraftnät, Google, Microsoft samt stat och kommun.

En del av studenterna startar egna företag utifrån examensarbetet. Andra går vidare inom forskning. I dag har vi studenter från programmet som forskar om till exempel energi- och klimatpolitikens påverkan på basindustrins konkurrensförmåga. Ett annat exempel är en student som dok­torerat på Stanford med att skapa tre­dimensionella modeller av spridning av föroreningar i urban miljö. Det finns även studenter som forskar inom globala energisystem.

Se statistik över var de som gått ut programmet jobbar och med vad.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

300 hp

HT 2020, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-P1506 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Johannes Sjöholm

studievagledare-sts@uadm.uu.se

018-471 77 04

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02