Masterprogram i tillämpad bioteknik 2020/2021

Bild för Masterprogram i tillämpad bioteknik 2020/2021
Anmälan

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik vänder sig till dig som vill inrikta dig mot tillämpad bioteknik och samtidigt få kunskap om projektstyrning och entreprenörskap. Det är ett program som ger en dig en unik profil och där du möter både svenska och internationella studenter och lärare, vilket ger dig möjlighet att skapa ett nätverk som du kommer att ha nytta av i framtiden. Uppsala universitet är det rätta valet för dig om du är intresserad av bioteknikstudier.

Uppsala ligger mitt i det starkaste bioteknikklustret i Sverige och har under många decennier varit ett centrum för nyskapande och högkvalitativ bioteknisk forskning och utveckling. Här finns ett stort antal bioteknikföretag, både stora och små. Samarbete mellan Uppsala universitet, bioteknikföretag, universitetssjukhuset och myndigheter genererar en stimulerande utbildningsmiljö.

Om programmet

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik har en tvärvetenskaplig prägel och en stark näringslivsanknytning. Programmet har utvecklats i samarbete mellan universitetet och bioteknikindustrin i Uppsala.

Under utbildningen kommer du att:

  • Studera i Sveriges starkaste kluster för bioteknik.
  • Specialisera dig inom ett forskningsområde du är intressera utav.
  • Få erfarenhet av projektledning och entreprenörskap.
Som student på programmet får du teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom molekylärbiologi, strukturbiologi och bioteknik. Dessutom kan du utöka dina studier inom protein engineering, syntetisk biologi och molekylär bioteknik för förnybar energi. Kurserna i projektstyrning, marknadsföring och entreprenörskap ger dig inblick i företagande och i hur projekt planeras och genomförs inom bioteknikindustrin. Detta gör att du får en unik kombination av erfarenheter och kunskaper för både akademi och industri.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med tillämpad bioteknik som huvudområde.

Upplägg

År 1
Nästan alla kurser under första året är gemensamma för alla på masterprogrammet i tillämpad bioteknik. Du läser först introduktionskursen Trender i molekylärbiologi och bioteknik, 15 hp. Därefter läser du under hösten Makromolekylers struktur och funktion, 15 hp som inkluderar djupstudier av biomolekylers struktur och funktion.

Följande vårtermin kan du välja mellan de två kurserna Syntetisk biologi, 10 hp, eller Immunoteknik, 10 hp. Dessutom läser du två industrirelaterade kurser Innovationsledning och entreprenörskap, 10 hp, och Bioteknologiskt projekt, 10 hp, som utförs i samarbete med lokala bioteknikföretag inom olika områden. Detta är ett utmärkt tillfälle att få kontakt med företagsvärlden och all kunskap du tillgodogjort dig under första året används för att lösa biotekniska problem inom företagen.

År 2
Under andra året erbjuder masterprogrammet i tillämpad bioteknik ett brett spektrum av valbara kurser som inkluderar protein engineering, molekylär bioteknik för förnybar energi, toxikologi, genetisk och molekylär växtbiologi, syntetisk biologi, bioinformatiska analyser med flera. Du kan också välja Bibliografiskt projekt i tillämpad bioteknik, 5 hp, Bioinformatik på nätet, 5 hp, iGEM baserad Öppen fördjupningskurs i molekylär bioteknik och bioinformatik I, 10 hp, och Forskningspraktik i biologi, 10, 15 eller 20 hp. Som student väljer du kurser enligt din studieplan.

Den viktigaste kursen under andra året är examensarbetet (30 eller 45 hp), som är viktigt för framgångsrikt slutförande av masterstudierna. Det är även det första steget till forsknings- eller industrivärlden. Du gör då ett examensarbete inom universitetet eller på ett företag, statligt verk eller myndighet i Sverige eller utomlands. I slutet av den här kursen måste du skapa en mastersavhandling och försvara den med muntlig presentation.

Kurser inom programmet

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Genom den nära kontakten med näringslivet i form av inbjudna föreläsare och olika projekt, får du också möta personer med erfarenhet från bioteknologiskt arbete utanför universitetet.

Undervisningen är på engelska och består av föreläsningar, gruppövningar, gruppresentationer, laborationer, seminarier, egna projektarbeten och studiebesök. Du ska läsa vetenskapliga artiklar som kompletterar läroböcker och kompendier.

Utbildningen bygger också på studenternas förkunskaper och erfarenhet. Du förväntas delta aktivt i din utbildning och ta ansvar för personliga lärandemål och bidra till andras lärande. Lärare i programmet har det primära ansvaret för att skapa grunden för aktivt individuellt och kollektivt lärande. Kontinuerlig utbildningsutveckling bygger på en respektfull dialog mellan studenter och lärare som hjälper alla för pedagogisk utveckling och ömsesidigt lärande.

Studera utomlands

Som student kan du utföra examensarbete utomlands, men godkännande av programansvarig krävs.

Karriär

Bioteknologisk industri är på frammarsch framsteg över hela världen, inte minst i Sverige och Uppsala, och arbetsmarknaden förväntas öka de närmaste åren.

Uppsala universitet har mycket gott rykte och med en masterexamen i tillämpad bioteknik från Uppsala har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot doktorandstudier eller en karriär inom det biotekniska näringslivet, i Sverige eller utomlands.

Beroende på vilka kurser du väljer under andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete inom, till exempel, proteinbaserade läkemedel, metodutveckling, diagnostiska verktyg inom medicinområdet eller med biomaterial inom olika bioteknologiska områden.

Våra alumner arbetar bland annat på GE Healthcare, Astra Zeneca, Galderma medical solutions, Roche och andra multinationella företag. Flera exempel finns även på tidigare studenter som startat sina egna bioteknikföretag.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär .

Behörighet och anmälan

Masterprogram i tillämpad bioteknik

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1107 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom något av områdena molekylärbiologi, biologi, biokemi, bioinformatik, bioteknik, kemiteknik, medicinsk informatik/teknik, farmaci eller biofysikalisk kemi.
Dessutom krävs:

  • kunskaper och laborationsfärdigheter i biologi och molekylärbiologi: cellbiologi, molekylärbiologi och molekylärgenetik motsvarande ca 30 hp;
  • kunskaper och laborationsfärdighet i kemi: allmän kemi, organisk kemi och biokemi motsvarande ca 30 hp;
  • kunskaper i matematik: algebra och analys motsvarande ca 15 hp; samt
  • kunskaper i datoranvändning: god förtrogenhet att använda programvara för beräkningar och textbearbetning.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För mer information kontakta Suparna Sanyal

suparna.sanyal@icm.uu.se

018-471 42 20

Institutionen för biologisk grundutbildning

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 592, 751 24 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.