Masterprogram i statistik och dataanalys

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i statistik och dataanalys 2023/2024
Anmälan

Förmågan att förstå, tolka och analysera data är centralt för många kvalificerade arbeten inom näringsliv, statliga myndigheter, organisationer och forskning. Masterprogrammet i statistik och dataanalys ger en solid teoretisk grund i statistisk teori och en bred verktygslåda av metoder för arbete med data inom mängder av tillämpningsområden. En masterexamen i statistik öppnar inte bara upp otaliga möjligheter i arbetslivet utan är också forskningsförberedande.

Om programmet

I dagens samhälle är mängden information och data som finns tillgänglig enorm. För att kunna ta fram det som är relevant utifrån all denna information så måste data analyseras och sammanfattas på ett sätt som lyfter fram det som är viktigt, samtidigt som så mycket onödig information som möjligt skalas bort. Statistik är den vetenskap som är utformad för att uppnå just detta och dess relevans har aldrig varit större än den är idag då statistiska metoder används överallt i samhället.

Målet för masterutbildningen i statistik och dataanalys är att ge dig både det djup och den bredd som krävs för att du ska kunna arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter inom en rad olika områden. Dessutom är utbildningen förberedande för fortsatta forskarutbildningsstudier. De statistiska metoder som lärs ut under programmet svarar på frågor som:

  • Vad är effekten av ny medicinsk behandling och hur stark är denna effekt?
  • Vem kommer vinna nästa val?
  • Vilka åtgärder påverkar arbetslösheten?
  • Hur kan bilder och texter automatiskt grupperas och klassificeras?
  • Hur ska det grafiska användargränssnittet utformas för en webbsida eller app för att användarna ska vara så nöjda som möjligt?

Jämfört med masterprogrammet i dataanalys så fokuserar masterprogrammet i statistik och dataanalys huvudsakligen på insamling och analys av data, där tonvikt ligger på utveckling av de analytiska förmågor som krävs för att kunna svara på deskriptiva, prediktiva eller kausala frågeställningar inom olika tillämpningsområden. Dessa förmågor gör det möjligt för våra studenter att i framtiden arbeta som kvalificerade experter inom industri, offentlig förvaltning och forskning. Våra studenter får en stabil grund i programmering att stå på så att deras expertis kommer till sin rätt, men mindre fokus läggs på hur man bygger infrastruktur för att hantera stora datamängder.

De tidiga kurserna på programmet ger en stabil grund i statistisk teori och programmering. I de följande tillämpade kurserna kommer du att lära dig använda statistiska metoder för att hantera verkliga och viktiga problem. Framstående forskare undervisar inom kurserna vilket gör att innehållet kommer från den internationella forskningsfronten. Progressionen på programmet innebär en högre grad av intellektuell mognad och djupare insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter och att självständigt formulera och lösa problem, kommer till nytta i ett avslutande examensarbete.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med statistik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Agnes Widenfalk
Från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
– Jag läste Politices kandidatprogram med statistik som huvudämne när jag tog min kandidat. Ju fler kurser jag läste i statistik på grundnivå, desto mer upptäckte jag hur mycket kvar det fanns att lära. Så när jag var klar med C-kursen och hade skrivit min uppsats kände jag att jag ville fördjupa mig ännu mer. Jag ville dels få förståelse för flera olika statistiska metoder, dels få större matematisk kunskap men också bli bättre på statistisk programmering. Därför var mastern ett självklart val.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag gillar att det finns en så stark studenttradition och att utbildningarna håller hög kvalitet. Det är också en fördel att det är ett så stort universitet med forskning inom olika områden. Med Statistiska Institutionen specifikt tycker jag att det är bra att många forskare/lärare är med i projekt med andra delar av universitetet, vilket ger en bra inblick i hur statistiska metoder appliceras inom andra vetenskapsområden.

Vad är mest utmanande?
– Det finns mycket som är utmanande men det är också det jag tycker är kul. Det kan vara väldigt frustrerande med som en kodbit som inte fungerar eller en integral som jag inte lyckas lösa men samtidigt är det också minst lika härligt när jag till slut lyckas lösa problemet. Jag tror att en viktig nyckel för att hantera utmaningarna på utbildningen är att börja med saker i tid så att det finns tid att ta pauser. Sedan tror jag också att även om det är tufft ibland så är det bra att tvingas lära sig att prioritera bland sina arbetsuppgifter och att vissa saker behöver lite tid innan de faller på plats.

Berätta om studentlivet!
– Det finns alltid något att hitta på inom Uppsalas studentliv. Det kan vara allt från att engagera sig i kåren, någon studentnation eller ämnesspecifik studentförening till att bara möta upp kompisarna på en nationspub efter en lång skoldag. Men som Uppsalafödd är jag nog också lite hemmablind och ser inte riktigt studentlivet på samma sätt som de som flyttar hit.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Jag vill ta examen och känna att jag har bred kunskap inom dataanalys. Statistikämnet har en så otroligt mycket större bredd än vad jag visste om under grundutbildningen och mitt främsta mål är nog att suga åt mig så mycket kunskap som möjligt både för att kunna lösa komplexa problem och för att hitta vad jag tycker är extra kul. Jag tycker att jag hittar inspiration till något nytt i varje ny kurs jag har läst.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Mitt bästa råd till dig som ska börja är att hitta en bra struktur på dina studier. Jag tror också att det är viktigt att diskutera mycket med sina kursare och inte vara rädd att ställa frågor till lärarna. Det är viktigt att planera så att det finns tid för pauser och återhämtning. Det är så många gånger jag har suttit med ett problem en halv dag utan framsteg men sen kommer jag på en bra idé på cykeln på väg hem eller när jag lagar mat.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Hågadalen-Nåsten naturreservat. Det är den bästa platsen för återhämtning.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Alla sittningar och gasquer.

Var finns den bästa studieplatsen?
– De små grupprummen i Tryckeriet på Ekonomikum.

Hösten 2021.

Namn: Agnes Widenfalk
Från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag läste Politices Kandidatprogram med statistik som huvudämne när jag tog min kandidat. Ju fler kurser jag läste i statistik på grundnivå, desto mer upptäckte jag hur mycket kvar det fanns att lära. Så när jag var klar med C-kursen och hade skrivit min uppsats kände jag att jag ville fördjupa mig ännu mer. Jag ville dels få förståelse för flera olika statistiska metoder, dels få större matematisk kunskap men också bli bättre på statistisk programmering. Därför var mastern ett självklart val.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Jag gillar att det finns en så stark studenttradition och att utbildningarna håller hög kvalitet. Det är också en fördel att det är ett så stort universitet med forskning inom olika områden. Med Statistiska Institutionen specifikt tycker jag att det är bra att många forskare/lärare är med i projekt med andra delar av universitetet, vilket ger en bra inblick i hur statistiska metoder appliceras inom andra vetenskapsområden.

Vad är mest utmanande (och hur tacklar du det du upplever som svårt)?
Det finns mycket som är utmanande men det är också det jag tycker är kul. Det kan vara väldigt frustrerande med som en kodbit som inte fungerar eller en integral som jag inte lyckas lösa men samtidigt är det också minst lika härligt när jag till slut lyckas lösa problemet. Jag tror att en viktig nyckel för att hantera utmaningarna på utbildningen är att börja med saker i tid så att det finns tid att ta pauser. Sedan tror jag också att även om det är tufft ibland så är det bra att tvingas lära sig att prioritera bland sina arbetsuppgifter och att vissa saker behöver lite tid innan de faller på plats.

Berätta om studentlivet!
Det finns alltid något att hitta på inom Uppsalas studentliv. Det kan vara allt från att engagera sig i kåren, någon studentnation eller ämnesspecifik studentförening till att bara möta upp kompisarna på en nationspub efter en lång skoldag. Men som Uppsalafödd är jag nog också lite hemmablind och ser inte riktigt studentlivet på samma sätt som de som flyttar hit.

Vad är ditt mål med utbildningen?
Jag vill ta examen och känna att jag har bred kunskap inom dataanalys. Statistikämnet har en så otroligt mycket större bredd än vad jag visste om under grundutbildningen och mitt främsta mål är nog att suga åt mig så mycket kunskap som möjligt både för att kunna lösa komplexa problem och för att hitta vad jag tycker är extra kul. Jag tycker att jag hittar inspiration till något nytt i varje ny kurs jag har läst.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Mitt bästa råd till dig som ska börja är att hitta en bra struktur på dina studier. Jag tror också att det är viktigt att diskutera mycket med sina kursare och inte vara rädd att ställa frågor till lärarna. Det är viktigt att planera så att det finns tid för pauser och återhämtning. Det är så många gånger jag har suttit med ett problem en halv dag utan framsteg men sen kommer jag på en bra idé på cykeln på väg hem eller när jag lagar mat.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Hågadalen-Nåsten Naturreservat. Det är den bästa platsen för återhämtning.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Alla sittningar och gasquer.

Var finns den bästa studieplatsen?
De små grupprummen i Tryckeriet på Ekonomikum.

Hösten 2021

Upplägg

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier. Utbildningen inleds med kurserna Linjär algebra med inriktning mot statistik och Statistisk programmering i R, som syftar till att ge dig färdigheter i matematik och programmering som är nödvändiga för studier på masterprogrammet, samt kurserna Sannolikhetslära och Inferens, vilka ska befästa och fördjupa den teoretiska förståelsen för slumpmässighet och hur man drar slutsatser från data som innehåller slumpmässig variation.

I övrigt under de första tre terminerna så ges mer specialiserade tillämpade kurser där man lär sig hantera och analysera data. Här finns det viss möjlighet att välja kurser. Det finns också möjlighet att under den tredje terminen genomföra en praktik om 30 hp.

Fjärde och sista terminen skrivs en uppsats om 30 hp. Det är inte ovanligt att uppsatsen skrivs i samarbete med ett företag eller en offentlig myndighet. Om du vill avsluta dina studier efter ett år så ersätter du kurser om 15 hp med en magisteruppsats under den andra terminen.

Kurser inom programmet

Nedan listas de kurser som ges på programmet för tillfället. Det är också möjligt att välja att läsa kurser från andra institutioner. För att skriva masteruppsatsen krävs 52,5 hp statistikkurser på avancerad nivå.

Termin 1

Linjär algebra med inriktning mot statistik, 7,5 hp

Sannolikhetslära, 7,5 hp

Inferens, 7,5 hp

Statistisk programmering med hjälp av R, 7,5 hp

Termin 2

Avancerad ekonometri, 7,5 hp

Multivariat statistisk teori och metodik, 7,5 hp

Kausal inferens, 7,5 hp

Strukturella ekvationsmodeller, 7,5 hp

Termin 3

Du väljer två av följande tre kurser för första halvan av terminen:

Bayesiansk statistik och dataanalys, 7,5 hp

Generaliserade linjära modeller, 7,5 hp

Tidsserieekonometri, 7,5 hp

Du väljer två av följande tre kurser för andra halvan av terminen:

Finansiell ekonometri, 7,5 hp

Maskininlärning, 7,5 hp

Statistiska metoder för analys av överlevnadsdata, 7,5 hp

Alternativt så kan du göra praktik hela terminen, 30 hp.

Termin 4

Masteruppsats i statistik, 30 hp

Om undervisningen

Masterprogrammet i statistik och dataanalys är en internationell utbildning på engelska, med undervisning huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Examination av kurserna sker i form av skriftliga tentamina, uppgifter och seminarier. Programmet ges i Uppsala.

Du läser främst kurser om 7,5 högskolepoäng (hp) parallellt på halvfart. Under programmet får du också möjlighet att läsa en termin med handledd utbildning hos en offentlig myndighet, organisation eller ett företag som kan ge dig värdefull erfarenhet inför din valda specialisering och framtida karriärplaner. Praktikperioden omfattar 30 hp.

Karriär

Masterprogrammet i statistik och dataanalys förbereder dig för en framgångsrik karriär både nationellt och internationellt. Som statistiker, dataanalytiker eller data scientist jobbar du i regel nära ämneskunniga inom en rad olika områden och din roll är att ha kunskap om hur data samlas in, analyseras och tolkas. Kunskaper och färdigheter i att arbeta med data är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Genom sin metodologiska bredd ger masterprogrammet i statistik och dataanalys dig goda möjligheter till anställning inom en rad olika områden, både i privat och offentlig verksamhet. Med examen blir du också behörig för doktorandstudier vilket öppnar upp möjligheten till en akademisk karriär som forskare i statistik.

En alumnundersökning bland våra tidigare masterstudenter genomfördes under 2021. Undersökningen visade att karriärmöjligheterna för våra studenter är mycket ljus: en majoritet fick jobb redan innan de tagit examen och 95 procent hade jobb inom fem månader efter examen. De flesta rapporterade också att de hade ett kvalificerat jobb som krävde en masterexamen. De många möjligheter som programmet ger kan också ses på bredden av de jobb alumnerna har. De jobbar i privata företag från finansindustrin, tech-industrin, bioteknik- och hälsoindustrin, men även inom statliga myndigheter och universitet. Mer information om resultaten från alumnundersökningen går att läsa i den rapport som skrevs om undersökningen (på engelska).

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i statistik och dataanalys

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2660 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp statistik, alternativt kandidatexamen med 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Patrik Andersson

patrik.andersson@statistik.uu.se

018-471 51 40

Mattias Nordin

mattias.nordin@statistik.uu.se

018-471 51 44

Statistiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Box 513, 751 20 Uppsala

018-471 10 10

Senast uppdaterad: 2021-03-02