Sök kursplan

Varje kurs har en kursplan. Det är ett dokument som fastställs av fakultetsnämnden eller institutionen. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte samt upplysningar om kurslitteratur och hur examinationen går till. Här kan du söka på kursens namn eller kurskod. Det gäller även kurser som ges inom program.

Kursplaner från Högskolan på Gotland

Söker du efter kursplaner för kurser som gavs av Högskolan på Gotland före den 1 juli 2013? Gå till sökfunktionen för Högskolan på Gotlands kursplaner.