Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik

Bachelor's Programme in Sustainable Development in Industrial Engineering

Termin 1

Period 1

Period 2

 • Algebra och vektorgeometri, 5 högskolepoäng (1MA008) *
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N
 • Projektledning och ledarskap, 5 (av 10) högskolepoäng (1TG316) *
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N
 • Processledning och ledningssystem, 5 högskolepoäng (1TG320) *
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

1TG320 och 1TG307 kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp.

1TG299 och 1TG316 kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp.

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen Meknik HI (1FA518) byter årskurs och ges därför inte läsåret 2023/2024. Kursen är obligatorisk inom examenskravet.

Kursen Statistik för ingenjörer (1MS008) byter årskurs och ges därför inte läsåret 2023/2024. Kursen är obligatorisk inom examenskravet.

Termin 3

Period 1

Period 2

 • Programmering med Python, 5 högskolepoäng (1TG322) *
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F
 • Digitalisering, 5 högskolepoäng (1TG323) *
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F
 • Ledarskap och coachning, 5 högskolepoäng (1TG296)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

1TG321 och 2IS242 kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp.

1TG322 och 2IS243 kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp.

1TG323 och 2IS243 kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp.

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)