Studieplan för Kandidatprogram i matematik

Bachelor's Programme in Mathematics

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TMA1K
 • Fastställd: 2008-05-08
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2022-11-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2022/136
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Termin 1

Period 1

Frivillig extrakurs:

Period 2

Frivillig extrakurs:

Termin 2

Period 3

Frivillig extrakurs:

Period 4

Alternativ kurs:

Frivillig extrakurs:

Termin 3

Period 1

Alternativa kurser:

Period 2

Alternativ kurs:

Termin 4

Kursen 1MA193 Matematikprojekt med LaTeX innehåller ett miniprojekt som kan utföras i önskad period på våren. Därför kan man välja en 5 hp kurs antingen i period 3 eller i period 4.

Period 3

Alternativa kurser:

Period 4

Alternativa kurser:

Kursen 1MA031 Mängdlära ges endast jämna år.

Termin 5

Årskurs 3

Studenten kan välja bland ovan för terminerna 1-4 angivna kurser och bland nedan uppräknade kurser, förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Kurser om maximalt 30 hp ur fakultetens övriga utbud kan också läsas inom programmet. Observera att för kandidatexamen krävs att ett examensarbete om 15 högskolepoäng genomförs. Kandidatexamen kan tas med högst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Valbara kurser inom området matematik:

Period 1

Period 2

Kursen 1MS369 Generaliserade linjära modeller ges endast jämna år.

Kursen 1MS370 Analys av kategoriska data ges endast udda år.

Valbara kurser inom området datavetenskap:

Period 1

Period 2

Valbara kurser inom området fysik:

Period 1

Period 2

Valbara kurser inom området nationalekonomi:

Kurspaket Nationalekonomi A 30 hp

Termin 6

Valbara kurser inom området matematik:

Period 3

Kursen 1MA208 Ordinära differentialekvationer II ges endast udda år.

Period 4

Valbara kurser inom området datavetenskap:

Period 3

Period 4

Valbara kurser inom området fysik:

Period 3

Period 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)