Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Matematik (Mathematics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TMA2M
 • Inriktningskod: MATE
 • Fastställd: 2011-11-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-11-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2022/136
 • Studieplanen gäller från: HT 2023
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Hela terminen

Övriga kurser:

Kursen 1MA038 och 1MA217 ges udda år.

Kurserna 1MA531 och 1MS033 ges jämna år.

Termin 2

Hela terminen

Period 3

Period 4

Kurserna 1MA335, 1MA325, 1MA333 och 1MA332 ges udda år.

Kurserna 1MA056 och 1MA336 ges jämna år.

Den som avser att avlägga magisterexamen ska välja kursen Examensarbete D.

Termin 3

Kurserna 1MA038 och 1MA217 ges udda år.

Kurserna 1MA531 och 1MS033 ges jämna år.

Övriga kurser:

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Studenten har också tillgång till:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

 • Senaste studieplan för inriktningen Matematik (giltig från HT 2023)