Studieplan för Kandidatprogram i speldesign

Bachelor's Programme in Game Design

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: HSD1K
  • Fastställd: 2018-09-05
  • Beslutad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-10-31
  • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Diarienr: HISTFILFAK 2021/28
  • Studieplanen gäller från: HT 2023
  • Ansvarig fakultet: Historisk-filosofiska fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Termin 1

Period 1

Termin 2

Period 1

Period 3

Termin 3

Period 1

Utöver ordinarie kurs är det valfria kurser (15hp)

Termin 4

Period 1

Utöver ordinarie kurs är det valfria kurser (7,5hp)

Period 3

Termin 5

30 hp valbara kurser, biområde eller utlandsstudier.

Termin 6

Period 1

Period 3

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023: