Studieplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Specialist Nursing Programme

Inriktning: Anestesisjukvård (Anaesthesia Care)

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: MSJ2Y
  • Inriktningskod: SANE
  • Fastställd: 2009-09-16
  • Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Reviderad: 2020-10-20
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Diarienr: MEDFARM 2019/226
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Studieplan(er)

Termin 1

Termin 2

Alternativ till 15 hp examensarbete: