Studieplan för Masterprogram i människa-datorinteraktion

Master's Programme in Human-Computer Interaction

Termin 1

Termin 2

Välj 30 hp av följande kurspaket och/eller övriga kurser:

Kurspaket: Att designa för människan (15 hp). Där ingår följande två kurser:

Övriga kurser:

Termin 3

Välj 30 hp från följande kurser:

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022: