Studieplan för Masterprogram i bildanalys och maskininlärning

Master's Programme in Image Analysis and Machine Learning

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Valbar kurs 5 hp

Period 2

Valbar kurs 5 hp

Termin 2

Period 3

Valbar kurs 7,5 hp

Studenter som har förkunskaper inom sannolikhetsteori med gränsvärden av slumpvariabler, koncentrationsolikheter, Markovkedjor,uppskattning och testning kan vara behöriga att läsa kursen 1MS047.

Fördjupningsområdet Medicinsk bildanalys:

Fördjupningsområdet Bildanalys för livsvetenskaperna:

Fördjupningsområdet Bildanalys för digital humaniora:

Fördjupningsområdet Visualisering:

Fördjupningsområdet Social robotik:

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Fördjupningsområdet Medicinsk bildanalys:

Fördjupningsområdet Bildanalys för livsvetenskaperna:

Fördjupningsområdet Bildanalys för digital humaniora:

Fördjupningsområdet Visualisering:

Fördjupningsområdet Social robotik:

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)