Studieplan för Masterprogram i biofysik

Master's Programme in Biophysics

Följande beteckningar används:
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Studenter med bakgrund i biologi och/eller kemi (BIO/KEM)

Period 1

Period 2

Studenter med bakgrund i fysik (FYSIK)

Period 1

Period 2

Studenterna väljer en av kurserna 1TD047, 1FA357 eller 1FA353.

Termin 2

Samtliga studenter

Period 3

Period 4

Studenterna väljer en av kurserna 1FA671, 1TE698 eller 3FB034. Studenter med bakgrund i fysik kan välja att läsa 1FA152.

Studenter med bakgrund i fysik (FYSIK), och tidigare kurs inom analytisk mekanik.

Termin 3

Samtliga studenter

Period 1

  • Experimentella metoder i biofysik, 15 högskolepoäng (1BG851)
    Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biofysik A1F

Period 2

Termin 4

Samtliga studenter

Period 3

Period 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)