Studieplan för Masterprogram i biologi

Master's Programme in Biology

Följande beteckningar används:

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Alla kurserna i period 1 utom 1BG393, 1KB105 och 1BG228 är startkurser (första kursen på olika inriktningar) och innehåller den gemensamma delkursen Introduktion till masterstudier - Biologi, 2 hp.

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

I övrigt för termin 3 se kurserna för termin 1.

Termin 4

Övriga kurser på deltid/sommartid eller ännu ej bestämd tid.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)