Studieplan för Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi

Bachelor's Programme in Biology/Molecular Biology

Inriktning: Ingång för samhällsvetare (- No translation available -)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Ingång för samhällsvetare (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Termin 1

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Under period 33 eller 34 skall studenten läsa antingen 1BG210 Självständigt arbete 15 hp eller 1BG214 Examensarbete C i biologi 15 hp. Därutöver väljer studenten någon av nedanstående kurser på grundnivå. Studenten kan också välja kurser från avancerad nivå (max 60 hp) förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda och att studenten uppnått 120 hp.

Se sist under termin 6 för övriga kurser som antingen går på deltid/sommartid eller där perioden ännu ej är bestämd.

Period 3

1BG213 ges i mån av resurser.

Period 4

Övriga kurser på deltid/sommartid eller ännu ej bestämd tid.