Studieplan för Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi

Bachelor's Programme in Biology/Molecular Biology

Inriktning: Biologi/molekylärbiologi (Biology/Molecular Biology)

Följande beteckningar används:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Kursen Självständigt arbete i biologi, alternativt Examensarbete C, är obligatorisk att läsa vid något av kurstillfällena under år 3. Därutöver väljer studenten någon av nedanstående kurser på grundnivå. Studenten kan också välja kurser från avancerad nivå (max 60 hp), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda och att studenten uppnått 120 hp. Kurser om maximalt 30 hp kan dessutom väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Se sist under termin 6 för övriga kurser som antingen går på deltid/sommartid eller där perioden ännu ej är bestämd.

Period 1

1BG228 Biologisk miljöanalys ges i mån av resurser.

Period 2

Termin 6

Period 3

1BG213 Biodiversitet och ekologi i Yunnan ges i mån av resurser.

Period 4

Övriga kurser på deltid/sommartid eller ännu ej bestämd tid.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

  • Senaste studieplan för inriktningen Biologi/molekylärbiologi (giltig från HT 2021)