Studieplan för Kandidatprogram i datavetenskap

Bachelor's Programme in Computer Science

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Kursen1MD034 Systemdesign med ett användarperspektiv ersätter 1MD016 Människa-datorinteraktion och 1MD002 Gränssnittsprogrammering I inom programmet och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa.

Period 4

Termin 5

Period 1

Samt en av följande kurser:

Kursen 1TD403 Numeriska metoder och Simulering ersätter 1TD333 Beräkningsvetenskap och analys inom programmet och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Period 2

Samt en av följande kurser:

Termin 6

Period 3

Rekommenderade valbara kurser period 33.

Den studerande kan i period 33 välja en kombination av nedanstående kurser, omfattande sammanlagt 15 hp inom perioden, förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda. Om studerande väljer en kurs om 7,5hp bör denna kombineras med en andra kurs om 7,5hp.

Kursen 1DL251 Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling ersätter kursen 1DL250 Programvaruteknik och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Period 4

Övriga kurser (valbar period).

Följande beteckningar används ovan:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

G2E - Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)