Studieplan för Kandidatprogram i datavetenskap

Bachelor's Programme in Computer Science

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Kursen 1TD333 Beräkningsvetenskap och analys ersätter 1MA013 Envariabelanalys och 1DT394 Beräkningsvetenskap DV inom programmet och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa. Envariabelanalys och Beräkningsvetenskap I (som motsvarar Beräkningsvetenskap DV) finns dock kvar som alternativ för den som vill fortsätta på kurser som kräver mer analys än vad 1TD333 erbjuder.

Termin 4

Period 3

Kursen 1TD333 Beräkningsvetenskap och analys ersätter 1MA013 Envariabelanalys och 1DT394 Beräkningsvetenskap DV inom programmet och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa. Envariabelanalys och Beräkningsvetenskap I (som motsvarar Beräkningsvetenskap DV) finns dock kvar som alternativ för den som vill fortsätta på kurser som kräver mer analys än vad 1TD333 erbjuder.

Kursen1MD034 Systemdesign med ett användarperspektiv ersätter 1MD016 Människa-datorinteraktion och 1MD002 Gränssnittsprogrammering I inom programmet och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa.

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Eller:

Termin 6

Period 3

Rekommenderade valbara kurser period 33.

Den studerande kan i period 33 välja en kombination av nedanstående kurser, omfattande sammanlagt 15 hp inom perioden, förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda.

1DL034 Introduktion till maskininlärning kräver 1MA024 Linjär algebra II som ges parallellt, men de kan inte läsas samtidigt. 1MA024 Linjär Algebra II erbjuds därför även i period 2, som alternativ till 1DT072 Säkra datorsystem.

Kursen 1DL251 Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling ersätter kursen 1DL250 Programvaruteknik och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Period 4

Övriga kurser utan fixerad period.