Studieplan för Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Bachelor's Programme in Energy Transition - Sustainability and Leadership

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TEO1K
 • Fastställd: 2017-11-28
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-11-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2022/136
 • Studieplanen gäller från: HT 2023
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Valfria kurser 30 hp

Tillvalskurser (valfria under period 1 och 2):

Termin 6

Period 3

Period 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)