Studieplan för Masterprogram i förnybar elgenerering

Master's Programme in Renewable Electricity Production

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFE2M
 • Fastställd: 2014-11-11
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-11-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2022/136
 • Studieplanen gäller från: HT 2023
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Termin 1

Period 1

Vattenkraft - teknik och system, 10 hp (1TE029) erbjuds även under termin 3.

Period 2

Termin 2

Period 3

Modern fysik, 5 hp (1TE078) är behörighetskrav för Solenergi - teknik och system, 10 hp, (1TE028).

1TE028 är behörighetskrav för 1TE724 (kan läsas parallellt).

1TE678 är den rekommenderade kursen inom solenergi i programmet.

Period 4

1EL306 Sekventiell beräkningsdataaktiverad assimilering och maskininlärning för energisystem ges i mån av resurser.

1TE840 Examensarbete i förnybar elproduktion 15 hp endast för studenter som önskar avsluta med en magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Period 1

Endast en av följande kurser i solenergi kan tas med i en examen: 1TE678 och 1TE028.

Period 2

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)