Studieplan för Kandidatprogram i fysik

Bachelor's Programme in Physics

Inriktning: Geofysik (Geophysics)

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TFY1K
 • Inriktningskod: GEOF
 • Fastställd: 2015-11-12
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-11-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2019/267
 • Studieplanen gäller från: HT 2020
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för inriktningen Geofysik (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

eller

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Övriga kurser:

Period 1 och 2

Period 4

Valfri period

Preliminärt läsår 2021/2022 (gäller studenter antagna höstterminen 2020)

Termin 3
Period 1
Geometri och analys III, 5 högskolepoäng (1MA212)
Linjär algebra II, 5 högskolepoäng (1MA024)
Elektromagnetism, 5 (av 10) högskolepoäng (1FA603)

Period 2
Vågor och optik, 5 högskolepoäng (1FA522)
Fourieranalys, 5 högskolepoäng (1MA211)
Elektromagnetism, 5 (av 10) högskolepoäng (1FA603)

Termin 4
Period 3
Kvantfysik, 3 (av 10) högskolepoäng (1FA521)
Fysikens matematiska metoder, 5 högskolepoäng (1FA121)
Mekanik III, 5 högskolepoäng (1FA103)
Termodynamik, 2 (av 5) högskolepoäng (1FA517)

Period 4
Kvantfysik, 7 (av 10) högskolepoäng (1FA521)
Termodynamik, 3 (av 5) högskolepoäng (1FA517)
Ordinära differentialekvationer I, 5 högskolepoäng (1MA032)
Fluidmekanik, 5 högskolepoäng (1TV024)


Preliminärt läsår 2022/2023 (gäller studenter antagna höstterminen 2020)

Termin 5
Period 1
Tillämpad och miljöinriktad geofysik, 10 högskolepoäng (1GE017)
Tidsserieanalys av geofysiska data, 5 högskolepoäng (1GE049)
Analytisk mekanik, 5 högskolepoäng (1FA163)
Fysikprojekt II, 5 högskolepoäng (1FA604)

Period 2
Global geofysik, 10 högskolepoäng (1GE009)
Kontinuummekanik inom geofysik, 5 högskolepoäng (1GE048)
Beräkningsvetenskap II, 5 högskolepoäng (1TD395)

Termin 6
Period 3
Bergets fysikaliska egenskaper, 5 högskolepoäng (1GE053)
Modern fysik, 5 högskolepoäng (1TE078)
Komplex analys, 5 (av 10) högskolepoäng (1MA022)
Examensarbete C i geofysik, 5 (av 15) högskolepoäng (1GE037)

Period 4
Examensarbete C i geofysik, 10 (av 15) högskolepoäng (1GE037)
Jordens potentialfält, 5 högskolepoäng (1GE035)
Dynamiska system och kaos, 5 högskolepoäng (1FA152)
Komplex analys, 5 (av 10) högskolepoäng (1MA022)