Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Energifysik (Energy Physics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFY2M
 • Inriktningskod: ENER
 • Fastställd: 2014-11-13
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2020-11-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2020/258
 • Studieplanen gäller från: HT 2021
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Följande beteckningar används:
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1FA587 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Övriga valbara kurser denna period:

Period 2

Termin 2

Period 3

Övriga valbara kurser denna period:

1TE655 ges bara på svenska.

Period 4

Övriga valbara kurser denna period:

1FA597 väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

 • Senaste studieplan för inriktningen Energifysik (giltig från HT 2021)