Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Geofysik (Geophysics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFY2M
 • Inriktningskod: GEOF
 • Fastställd: 2008-05-08
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2022-11-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2022/136
 • Studieplanen gäller från: HT 2023
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Alternativ för student som läst kurserna ovan inom Kandidatprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik:

1GV004 ges endast på svenska.

Period 2

Alternativ för student som läst kurserna ovan inom Kandidatprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik:

1GV004 ges endast på svenska.

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1GE038 är för magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Period 2

Kursen 1FA357 ges endast udda år.

Termin 4

Period 3

Period 4

Övriga kurser som kan läsas under valfri period:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

 • Senaste studieplan för inriktningen Geofysik (giltig från HT 2023)