Studieplan för Kandidatprogram i geovetenskap

Bachelor's Programme in Earth Science

Inriktning: Ingång för samhällsvetare (Including Preparatory Course in Bioscience)

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TGE1K
 • Inriktningskod: BIKG
 • Fastställd: 2008-05-08
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Följande beteckningar används:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)

Termin 1

Termin 2

För studenter inom sökalternativ för samhällsvetare som inte har Ma D från gymnasiet krävs Biovetenskap 30 hp för tillträde till 1MA010 Baskurs i matematik 5 hp.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Annat biområde än kemi kan väljas.

Termin 5

Period 1

De båda kurserna Introduktion till mineralogi och pterologi samt Hydrologi och vattenförvaltning läses parallellt på halvtid.

Period 2

alternativt

Termin 6

Period 3

Period 4

alternativt

Övriga kurser sommartid/terminstid.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan för inriktningen Ingång för samhällsvetare (giltig från HT 2022)