Studieplan för Kandidatprogram i geovetenskap

Bachelor's Programme in Earth Science

Inriktning: Geovetenskap (Earth Sciences)

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TGE1K
 • Inriktningskod: GEOV
 • Fastställd: 2008-05-08
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2019-11-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2019/267
 • Studieplanen gäller från: HT 2020
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för inriktningen Geovetenskap (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)

Termin 1

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

alternativt

Termin 4

Period 3

Period 4

Annat biområde än kemi kan väljas.

Termin 5

De båda kurserna Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi samt Hydrologi och vattenförvaltning läses parallellt på halvtid.

Period 2

alternativt

Termin 6

Period 3

Period 4

alternativt

Övriga kurser sommartid/terminstid