Studieplan för Masterprogram i geovetenskap

Master's Programme in Earth Science

Inriktning: Paleobiologi (Palaeobiology)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TGV2M
 • Inriktningskod: PALE
 • Fastställd: 2011-11-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Följande beteckningar används:
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Eller:

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Övriga kurser (varierade perioder)

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan för inriktningen Paleobiologi (giltig från HT 2022)