Studieplan för Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling

Master's Programme in Sustainable Destination Development

Inriktning: Entreprenörskap för destinationsutveckling (Entrepreneurship for Destination Development)

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: THD2N
  • Inriktningskod: ENTR
  • Fastställd: 2017-11-28
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2020-11-11
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2020/258
  • Studieplanen gäller från: HT 2021

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

  • Senaste studieplan för inriktningen Entreprenörskap för destinationsutveckling (giltig från HT 2021)